Tautomer Là Gì

 - 

Đồng phân là một hiện tượng hóa học giải thích cấu tạo của các hợp chất hữu cơ có cùng công thức phân tử, có cấu tạo và tính chất khác

*

NộI Dung:


Sự khác biệt chính - Cộng hưởng và Tautomerism

Đồng phân là một hiện tượng hóa học giải thích cấu tạo của các hợp chất hữu cơ có cùng công thức phân tử, có cấu tạo và tính chất khác nhau. Đồng phân là sự hiện diện của các cấu trúc phân tử khác nhau và sự sắp xếp trong không gian của cùng một công thức phân tử. Đồng phân được phân loại chủ yếu thành hai nhóm là đồng phân hiến pháp và đồng phân lập thể. Tautomers là một loại đồng phân cấu tạo. Đây là những hợp chất hữu cơ dễ dàng chuyển hóa lẫn nhau. Mặt khác, cộng hưởng là các hiện tượng hóa học mô tả ảnh hưởng của các cặp đơn và liên kết các cặp electron đến cực của một hợp chất. Các sự khác biệt chính giữa cộng hưởng và thuyết phục là cộng hưởng xảy ra do sự tương tác giữa các cặp điện tử đơn lẻ và các cặp điện tử liên kết trong khi hiện tượng đồng dạng xảy ra do sự chuyển đổi giữa các hợp chất hữu cơ bằng cách chuyển vị trí của một proton.

Bạn đang xem: Tautomer là gì

1. Tổng quan và sự khác biệt chính 2. Cộng hưởng là gì 3. Tautomerism là gì 4. So sánh song song - Cộng hưởng và Tautomerism ở dạng bảng 5. Tóm tắt

Cộng hưởng là gì?

Cộng hưởng là một khái niệm hóa học mô tả sự tương tác giữa các cặp electron đơn lẻ và các cặp electron liên kết của một hợp chất. Hiệu ứng này cuối cùng xác định cấu trúc hóa học thực tế của hợp chất hữu cơ hoặc vô cơ đó. Hiệu ứng cộng hưởng có thể được quan sát thấy trong các hợp chất có liên kết đôi và các cặp electron đơn lẻ. Sự cộng hưởng dẫn đến sự phân cực của các phân tử.

Hiệu ứng cộng hưởng làm ổn định một hợp chất bằng cách phân chia các electron trong liên kết pi. Các electron trong phân tử có thể chuyển động quanh hạt nhân nguyên tử vì electron không có vị trí cố định của nguyên tử. Do đó, các cặp electron đơn lẻ có thể di chuyển đến liên kết pi và ngược lại. Điều này xảy ra để có được trạng thái ổn định. Quá trình chuyển động của electron này được gọi là sự cộng hưởng. Các cấu trúc cộng hưởng có thể được sử dụng để có được cấu trúc ổn định nhất của phân tử.

*

Một phân tử có thể có một số cấu trúc cộng hưởng dựa trên số lượng các cặp đơn và liên kết pi có trong phân tử đó. Tất cả các cấu trúc cộng hưởng của phân tử đều có cùng số electron và cách sắp xếp các nguyên tử giống nhau. Cấu trúc thực tế của phân tử đó là cấu trúc lai trong tất cả các cấu trúc cộng hưởng. Hiệu ứng cộng hưởng có thể được tìm thấy trong hai loại;

Hiệu ứng cộng hưởng tích cựcHiệu ứng cộng hưởng âm

Hiệu ứng cộng hưởng dương giải thích sự cộng hưởng có thể được tìm thấy trong các hợp chất mang điện tích dương. Khi đó hiệu ứng cộng hưởng dương giúp ổn định điện tích dương trong phân tử đó. Hiệu ứng cộng hưởng âm giải thích sự ổn định của điện tích âm trong phân tử. Tuy nhiên, cấu trúc lai thu được khi xét đến cộng hưởng có năng lượng thấp hơn tất cả các cấu trúc cộng hưởng.

Tautomerism là gì?

Tautomerism là hiệu ứng của một số hợp chất có khả năng chuyển đổi lẫn nhau thông qua cdspninhthuan.edu.vnệc chuyển vị trí của một proton. Hiệu ứng này phổ biến nhất ở axit amin và axit nucleic. Quá trình chuyển đổi lẫn nhau được gọi là quá trình phản ứng hóa. Đó là một phản ứng hóa học. Ở đây, sự chuyển vị trí của các proton có nghĩa là sự trao đổi một nguyên tử hydro giữa hai dạng nguyên tử khác. Nguyên tử hydro tạo liên kết cộng hóa trị với nguyên tử mới nhận nguyên tử hydro. Các chất căng tồn tại ở trạng thái cân bằng với nhau. Chúng luôn tồn tại ở dạng hỗn hợp của hai dạng hợp chất vì chúng cố gắng điều chế dạng tautomeric riêng biệt.

*

Trong quá trình phản ứng hóa, khung xương cacbon của phân tử không thay đổi. Chỉ có vị trí của proton và electron là thay đổi. Sự đồng phân hóa là một quá trình hóa học nội phân tử chuyển đổi một dạng tautomer thành một dạng khác. Một ví dụ phổ biến là thuyết Tautomerism keto-enol. Nó là một phản ứng có xúc tác axit hoặc bazơ. thông thường, dạng xeto của một hợp chất hữu cơ ổn định hơn, nhưng ở một số trạng thái, dạng enol bền hơn dạng xeton.

Sự khác biệt giữa Cộng hưởng và Tautomerism là gì?

Cộng hưởng và Tautomerism

Cộng hưởng là một khái niệm hóa học mô tả sự tương tác giữa các cặp electron đơn lẻ và các cặp electron liên kết của một hợp chất.Tautomerism là hiệu ứng của một số hợp chất có khả năng chuyển đổi lẫn nhau thông qua cdspninhthuan.edu.vnệc chuyển vị trí của một proton.

Xem thêm: Hình Thức Ân Hạn Nợ Gốc Là Gì ? Phân Biệt Thời Gian Ân Hạn Và Thời Gian Gia

Quá trình
Cộng hưởng là sự hiện diện của một số dạng (của cùng một hợp chất hóa học) quyết định cấu trúc thực của một hợp chất.Tautomerism là sự hiện diện của hai (hoặc nhiều) dạng của cùng một hợp chất có khả năng chuyển hóa lẫn nhau.
Trạng thái cân bằng
Cấu trúc cộng hưởng không tồn tại ở trạng thái cân bằng.Tautomers tồn tại ở trạng thái cân bằng với nhau.
Tái định cư
Cấu trúc cộng hưởng có thể thu được bằng cách chuyển vị trí của các electron liên kết và các cặp electron đơn lẻ.Tautomer có thể thu được bằng cách chuyển vị trí một proton (và các electron).

Xem thêm: Trước Khi Lột Mụn Xong Nên Làm Gì ? Lột Mụn Xong Nên Đắp Mặt Nạ Gì

Tóm lược -Cộng hưởng và Tautomerism

Cộng hưởng và Tautomerism là những khái niệm hóa học quan trọng. Cộng hưởng được sử dụng để xác định cấu trúc thực tế của một hợp chất hóa học. Tautomerism xác định cấu trúc hóa học của một hợp chất, cấu trúc này ổn định nhất ở các điều kiện nhất định. Có nhiều điểm khác biệt giữa hai thuật ngữ. Sự khác biệt giữa cộng hưởng và tautomerism là sự cộng hưởng xảy ra do sự tương tác giữa các cặp electron đơn lẻ và các cặp electron liên kết trong khi thuyết tautome xảy ra do sự chuyển đổi giữa các hợp chất hữu cơ bằng cách chuyển vị trí của một proton.