tài khoản 1388

TÀI KHOẢN 138 - PHẢI THU KHÁC

(Thông tư 133/2016/TT-BTC)

Bạn đang xem: tài khoản 1388

✵ ✵

Nguyên tắc kế tiếp toán

Kết cấu và nội dung phản ánh của tài khoản

Phương pháp hạch sách toán kế tiếp toán

về cuối trang

1.NGUYÊN TẮC KẾ TOÁN

1.1. Tài khoản này dùng làm phản ánh những số tiền nợ nên thu ngoài phạm vi tiếp tục phản ánh ở Tài khoản 131- Phải thu của quý khách hàng, Tài khoản 136- Phải thu nội cỗ và tình hình giao dịch thanh toán những số tiền nợ nên thu này, bao gồm những nội dung đa phần sau:

- Giá trị gia sản thiếu thốn và đã được vạc hiện nay tuy nhiên ko xác lập được nguyên vẹn nhân, nên ngóng xử lý;

- Các khoản nên thu về bồi thông thường vật hóa học tự cá thể, tập luyện thể (trong và ngoài doanh nghiêp) phát sinh như tổn thất đuối, hư đốn hư vật tư, sản phẩm & hàng hóa, chi phí vốn liếng,… và đã được xử lý bắt bồi thường;

- Các khoản cho tới mặt mày không giống mượn vì thế gia sản phi chi phí tệ (nếu cho tới mượn vì thế chi phí thì nên kế toán tài chính là cho vay vốn bên trên TK 1288);

- Các khoản chi góp vốn đầu tư XDCB, ngân sách phát hành, marketing tuy nhiên ko được cấp cho sở hữu thẩm quyền phê duyệt nên thu hồi;

- Các khoản chi hộ nên tịch thu, giống như những khoản mặt mày nhận ủy thác xuất, nhập vào chi hộ cho tới mặt mày kí thác ủy thác xuất, nhập vào về phí ngân hàng, phí thẩm định thương chính, phí vận gửi, tách bóc vác, những khoản thuế,…

- Tiền lãi cho vay vốn, cổ tức, lợi tức đầu tư nên thu kể từ những hoạt động và sinh hoạt góp vốn đầu tư tài chính;

- Số chi phí hoặc độ quý hiếm gia sản nhưng mà công ty lấy lên đường cầm đồ, thế chấp vay vốn, ký quỹ, ký cược bên trên những công ty, tổ chức triển khai không giống trong những mối liên hệ kinh tế tài chính theo đòi quy tấp tểnh của pháp luật;

- Các khoản nên thu không giống ngoài các khoản bên trên.

1.2. Nguyên tắc kế toán tài chính so với những khoản cầm đồ, thế chấp vay vốn, ký quỹ, ký cược:

a) Các khoản chi phí, gia sản lấy lên đường cầm đồ, thế chấp vay vốn ký quỹ, ký cược nhạt được theo đòi dõi ngặt nghèo và kịp lúc tịch thu khi quá hạn cầm đồ, thế chấp vay vốn , ký quỹ, ký cược. Trường phù hợp những khoản ký quỹ, ký cược công ty được quyền nhận lại tuy nhiên vượt lên trước hạn tịch thu thì công ty được trích lập dự trữ như so với những số tiền nợ nên thu khó khăn đòi hỏi.

b) Doanh nghiệp nên theo đòi dõi cụ thể những khoản cầm đồ, thế chấp vay vốn ký cược, ký quỹ theo đòi từng loại, từng đối tượng người tiêu dùng, kỳ hạn, nguyên vẹn tệ. Khi lập Báo cáo tài chủ yếu, những khoản sở hữu kỳ hạn còn bên dưới 12 mon được phân loại là gia sản ngắn ngủn hạn; Những khoản sở hữu kỳ hạn (trừ ngôi trường họp Báo cáo tình hình tài chủ yếu được xây dựng theo đòi tính thanh toán tách dần).

c) Đối với gia sản mang theo cầm đồ, thế chấp vay vốn, ký quỹ, ký cược được phản ánh theo đòi giá bán tiếp tục ghi buột kế toán tài chính của công ty. Khi xuất gia sản phi chi phí tệ đưa theo cầm đồ, thế chấp vay vốn, ký quỹ, ký cược ghi theo đòi giá bán này thì khi thu về ghi theo đòi giá bán tê liệt. Trường phù hợp sở hữu những khoản ký cược, ký quỹ vì thế chi phí hoặc tương tự chi phí được quyền nhận lại vì thế nước ngoài tệ thì nên Reviews lại theo đòi tỷ giá bán giao dịch thanh toán thực tiễn bên trên thời khắc lập Báo cáo tài chủ yếu (là tỷ giá bán giao dịch thanh toán thực tiễn của ngân hàng thương nghiệp điểm daonh nghiệp thông thường xuyên sở hữu kí thác dịch). Các gia sản thế chấp vay vốn vì thế giấy má ghi nhận quyền chiếm hữu (như không cử động sản) thì ko ghi tách gia sản nhưng mà theo đòi dõi cụ thể bên trên buột kế toán tài chính (chi tiết gia sản đang được thế chấp) và thuyết minh bên trên report tài chủ yếu.

d) Trường phù hợp sở hữu những khoản ký cược, ký quỹ vì thế chi phí hoặc tương tự chi phí được quyền nhận lại vì thế nước ngoài tệ thì nên Reviews lại theo đòi tỷ giá bán chuyển tiền khoảng thời điểm cuối kỳ của ngân hàng thương nghiệp điểm công ty thông thường xuyên sở hữu giao dịch thanh toán.

1.3. Về phép tắc vào cụ thể từng tình huống vạc hiện nay thiếu thốn gia sản, nên truy thám thính nguyên vẹn nhân và người phạm lỗi để sở hữu phương án xử lý ví dụ. Chỉ hạch sách toán nhập Tài khoản 1381 tình huống ko xác lập được nguyên vẹn nhân về thiếu thốn, tổn thất đuối, hư đốn hư gia sản của công ty nên ngóng xử lý. Trường phù hợp gia sản thiếu thốn tiếp tục xác lập được nguyên vẹn nhân và tiếp tục sở hữu biên phiên bản xử lý ngay lập tức nhập kỳ thì ghi nhập những thông tin tài khoản tương quan, ko hạch sách toán qua loa Tài khoản 1381.

Giá trị mặt hàng tồn kho bị hao hụt, tổn thất đuối (trừ hao hụt nhập tấp tểnh nấc nhập quy trình thu mua sắm được hạch sách toán nhập độ quý hiếm mặt hàng tồn kho) sau khoản thời gian trừ số thu bồi thông thường được hạch sách toán nhập giá bán vốn liếng mặt hàng cung cấp.

Giá trị gia sản thiếu thốn ngóng xử lý so với phần độ quý hiếm sót lại của TSCĐ thiếu thốn qua loa kiểm kê sau khoản thời gian trừ lên đường phần bồi thông thường của những tổ chức triển khai, cá thể sở hữu tương quan được hạch sách toán nhập ngân sách không giống của công ty.

1.4. Khoản tổn thẩt về nợ nên thu không giống khó khăn đòi hỏi sau khoản thời gian trừ số dự trữ tiếp tục trích lập được hạch sách toán nhập ngân sách quản lý và vận hành công ty.

về đầu trang

2. KẾT CẤU VÀ NỘI DUNG PHẢN ÁNH CỦA TÀI KHOẢN 138 – PHẢI THU KHÁC

Bên Nợ:

- Giá trị gia sản thiếu thốn ngóng giải quyết;

- Phải thu của cá thể, tập luyện thể (trong và ngoài doanh nghiệp) so với gia sản thiếu thốn tiếp tục xác lập rõ rệt nguyên vẹn nhân và sở hữu biên phiên bản xử lý ngay;

- Phải thu về chi phí lãi cho vay vốn, lãi chi phí gửi, cổ tức, lợi tức đầu tư được phân chia kể từ những hoạt động và sinh hoạt góp vốn đầu tư tài chính;

- Các khoản chi hộ mặt mày loại thân phụ nên tịch thu, những số tiền nợ nên thu khác;

- Giá trị gia sản đưa theo cầm đồ, thế chấp vay vốn hoặc số chi phí đã ký kết quỹ, ký cược;

- Đánh giá bán lại những khoản thu không giống là khoản mục chi phí tệ sở hữu gốc nước ngoài tệ (trường phù hợp tỷ giá bán nước ngoài tệ tăng đối với đồng xu tiền ghi buột kế tiếp toán).

Bên Có:

- Kết gửi độ quý hiếm gia sản thiếu thốn nhập những thông tin tài khoản tương quan theo đòi ra quyết định ghi nhập biên phiên bản xử lý;

- Số chi phí tiếp tục chiếm được về những số tiền nợ tiếp tục thu khác;

- Giá trị gia sản cầm đồ hoặc số chi phí ký quỹ, ký cược đã nhận được lại hoặc tiếp tục thanh toán;

- Khoản khấu trừ (phạt) nhập chi phí ký quỹ, ký cược tính nhập ngân sách khác;

- Đánh giá bán lại những khoản nên thu không giống là khoản mục chi phí tệ sở hữu gốc nước ngoài tệ (trường phù hợp tỷ giá bán nước ngoài tệ tách đối với đồng xu tiền ghi buột kế tiếp toán).

Số dư mặt mày Nợ:

Các số tiền nợ nên thu không giống ko chiếm được.

Tài khoản này rất có thể sở hữu số dư mặt mày Có: Số dư mặt mày Có phản ánh số tiếp tục thu nhiều hơn thế số nên thu (trường phù hợp lẻ tẻ và nhập cụ thể của từng đối tượng người tiêu dùng cụ thể).

Tài khoản 138- Phải thu không giống, sở hữu 3 thông tin tài khoản cấp cho 2:

- Tài khoản 1381 - Tài sản thiếu thốn ngóng xử lý: Phản ánh độ quý hiếm gia sản thiếu thốn ko xác lập rõ rệt nguyên vẹn nhân, còn cờ ra quyết định xử lý.

Về phép tắc vào cụ thể từng tình huống vạc hiện nay thiếu thốn gia sản, nên truy thám thính nguyên vẹn nhân và người phạm lỗi để sở hữu phương án xử lý ví dụ. Chỉ hạch sách toán nhập Tài khoản 1381 tình huống ko xác lập được nguyên vẹn nhân về thiếu thốn, tổn thất đuối, hư đốn hư gia sản của công ty nên ngóng xử lý. Trường phù hợp gia sản thiếu thốn tiếp tục xác lập được nguyên vẹn nhân và tiếp tục sở hữu biên phiên bản xử lý ngay lập tức nhập kỳ thì ghi nhập những thông tin tài khoản tương quan, ko hạch sách toán qua loa Tài khoản 1381.

- Tài khoản 1386- Cầm cố, thế chấp vay vốn, ký quỹ, ký cược: Phản ánh số chi phí hoặc độ quý hiếm gia sản (trừ TSCĐ) nhưng mà công ty lấy lên đường cầm đồ, thế chấp vay vốn, ký quỹ, ký cược bên trên những công ty, tổ chức triển khai không giống trong những mối liên hệ kinh tế tài chính theo đòi quy tấp tểnh của pháp lý.

Doanh nghiệp nên theo đòi dõi cụ thể những khoản cầm đồ, thế chấp vay vốn ký cược, ký quỹ theo đòi từng loại, từng đối tượng người tiêu dùng, kỳ hạn, nguyên vẹn tệ. Khi lập Báo cáo tình hình tài chủ yếu, những khoản sở hữu kỳ hạn sót lại bên dưới 12 mon được phân loại là gia sản ngắn ngủn hạn; Những khoản sở hữu kỳ hạn sót lại kể từ 12 mon trở lên trên được phân loại là gia sản lâu năm (trừ tình huống lập report tình hình tài chủ yếu theo đòi tính thanh toán tách dần)

- Tài khoản 1388- Phải thu khác: Phản ánh những khoản nên thu của công ty ngoài phạm vi những khoản nên thu phản ánh ở những TK 131, 133, 136, 1381, 1386 như: Phải thu những khoản cổ tức, lợi tức đầu tư, chi phí lãi; Phải thu những khoản nên bồi thông thường tự làm mất đi năng lượng điện, tài sản;...

về đầu trang

3. PHƯƠNG PHÁP KẾ TOÁN MỘT SỐ GIAO DỊCH KINH TẾ CHỦ YẾU

3.1. Tài sản cố định và thắt chặt hữu hình người sử dụng cho tới hoạt động và sinh hoạt phát hành, marketing vạc hiện nay thiếu thốn, ko xác lập rõ rệt nguyên vẹn nhân, ngóng xử lý, ghi:

Nợ TK 138 - Phải thu không giống (1381)(giá trị sót lại của TSCĐ)

Nợ TK 214 - Hao hao mòn TSCĐ(2141) (giá trị hao mòn)

Có TK 211 - Tài sản cố định(2111) (nguyên giá).

3.2. TSCĐ hữu hình người sử dụng teo hoạt động và sinh hoạt phúc lợi vạc hiện nay thiếu thốn, ko xác lập rõ rệt nguyên vẹn nhân, ngóng xử lý, ghi tách TSCĐ:

Nợ TK 214 - Hao hao mòn TSCĐ(2141)(giá trị hao mòn)

Nợ TK 3533 - Quỹ phúc lợi đã tạo ra TSCĐ(giá trị còn lại)

Có TK 211 - Tài sản cố định và thắt chặt (2111) (nguyên giá).

Đồng thời phản ánh phần độ quý hiếm sót lại của gia sản thiếu thốn ngóng xử lý, ghi:

Nợ TK 138 - Phải thu không giống (1381)

Có TK 353 - Quỹ tán tụng thưởng, phúc lợi (3532)

3.3. Trường phù hợp chi phí mặt mày tồn quỹ, vật tư, sản phẩm & hàng hóa,… vạc hiện nay thiếu thốn khi kiểm kê:

a) Khi xác lập rõ rệt nguyên vẹn nhân, ngóng xử lý, ghi:

Nợ TK 138 - Phải thu không giống (1381)

Có những TK 111, 152, 153,155, 156.

b) Khi sở hữu biên phiên bản xử lý của cấp cho sở hữu thẩm quyền so với gia sản thiếu thốn, địa thế căn cứ nhập ra quyết định xử lý, ghi:

Nợ TK 111 - Tiền mặt mày (cá nhân, tổ chức triển khai nộp chi phí bồi thường)

Nợ TK 1388 - Phải thu không giống (cá nhân, tổ chức triển khai nên nộp chi phí bồi thường)

Nợ TK 334 - Phải trả người làm việc (số bồi thông thường trừ nhập lương)

Nợ TK 632 - Giá vốn liếng mặt hàng cung cấp (giá trị hao hụt tổn thất đuối của mặt hàng tồn kho sau khoản thời gian trừ số thu bồi thông thường theo đòi quy tấp tểnh xử lý)

Nợ TK 811 - Ngân sách không giống (phần độ quý hiếm sót lại của TSCĐ thiếu thốn qua loa kiểm kê nên tính nhập tổn thất của doanh nghiệp)

Có TK 1381 - Tài sản thiếu thốn ngóng xử lý.

Xem thêm: cô vợ hợp đồng của tổng giám đốc lạnh lùng

c) Trường phù hợp gia sản vạc hiện nay thiếu thốn tiếp tục xác lập được nguyên vẹn nhân và người phụ trách thì địa thế căn cứ nguyên vẹn nhân hoặc người phụ trách bồi thông thường, ghi:

Nợ TK 138 - Phải thu không giống (1388 - Phải thu khác) (số nên bồi thường)

Nợ TK 334 - Phải trả người làm việc (số bồi thông thường trừ nhập lương)

Nợ TK 632 -Giá vốn liếng mặt hàng cung cấp (giá trị hao hụt, tổn thất đuối của mặt hàng tồn kho sau khoản thời gian trừ số thu bồi thông thường theo đòi quy tấp tểnh xử lý)

Có những TK 152, 153, 155, 156

Có những TK 111, 112.

3.4. Các khoản cho tới mượn gia sản phi chi phí tệ, ghi:

Nợ TK 138 - Phải thu không giống (1388)

Có những TK 152, 153, 155, 156, ...

3.5. Các khoản chi hộ mặt mày loại thân phụ nên tịch thu, những khoản nên thu không giống, ghi

Nợ TK 138 - Phải thu không giống (1388)

3.6. Kế toán giao dịch thanh toán ủy thác xuất- nhập vào bên trên mặt mày nhận ủy thác:

a) Khi chi hộ mặt mày kí thác ủy thác, ghi:

Nợ TK 138 - Phải thu không giống (1388)(nếu mặt mày kí thác ủy thác ko ứng tiền)

Nợ TK 3388 - Phải trả nên nộp khác(trừ nhập chi phí nhận của mặt mày kí thác ủy thác)

Có những TK 111, 112.

b) Khi được mặt mày ủy thác xuất khẩu giao dịch thanh toán bù trừ với những khoản tiếp tục chi hộ, ghi:

Nợ TK 338 - Phải trả không giống (3388)

Có TK 138 - Phải thu không giống (1388).

c) Kế toán cụ thể những giao dịch thanh toán giao dịch thanh toán xuất- nhập vào ủy thác được tiến hành theo phía dẫn của Tài khoản 338- Phải trả, nên nộp khác; Kế toán những khoản thuế GTGT mặt hàng nhập vào, thuế TTĐB, thuế nhập vào bên trên mặt mày kí thác và nhận ủy thác tiến hành theo phía dẫn của Tài khoản 333- Thuế và những khoản nên nộp Nhà nước.

3.7. Định kỳ khi xác lập chi phí lãi cho vay vốn, lãi chi phí gửi, cổ tức, lợi tức đầu tư được phân chia nên thu, ghi:

Nợ những TK 111, 112(số tiếp tục chiếm được tiền)

Nợ TK 138 - Phải thu không giống (1388)

Có TK 515 - Doanh thu hoạt động và sinh hoạt tài chủ yếu.

3.8. Khi chiếm được chi phí của những số tiền nợ nên thu không giống, ghi:

Nợ TK 111, 112

Có TK 138 - Phải thu không giống (1388).

3.9. Khi sở hữu ra quyết định xử lý nợ nên thu không giống không tồn tại tài năng thu hồi:

Nợ TK 111 - Tiền mặt mày (số bồi thông thường của cá thể, tập luyện thể sở hữu liên quan)

Nợ TK 334 - Phải trả người làm việc (số bồi thông thường trừ nhập lương)

Nợ TK 229 - Dự chống tổn thất gia sản (2293) (nếu được bù che đậy vì thế khoản dự trữ nên thu khó khăn đòi)

Nợ TK 642 - Ngân sách quản lý và vận hành marketing (số hạch sách toán nhập chi phí)

Có TK 138 - Phải thu không giống (1388).

3.10. Khi những công ty hoàn thiện giấy tờ thủ tục cung cấp những khoản nên thu không giống (đang được phản ánh bên trên Báo cáo tình hình tài chính) cho doanh nghiệp giao thương nợ, ghi:

Nợ những TK 111, 112(số chi phí chiếm được từ những việc cung cấp số tiền nợ nên thu)

Nợ TK 229 - Dự chống tổn thất gia sản (2293) (số chênh nghiêng được bù che đậy vì thế khoản dự trữ giải thu khó khăn đòi)

Nợ TK642- Ngân sách quản lý và vận hành marketing (số chênh nghiêng thân thiện giá bán gốc số tiền nợ nên thu khó khăn đòi hỏi với số chi phí chiếm được kể từ cung cấp số tiền nợ và số và đã được bù che đậy vì thế khoản dự trữ nợ nên thu khó khăn đòi)

Có TK 138 - Phải thu không giống (1388).

3.11. Kế toán cầm đồ, thế chấp vay vốn, ký quỹ, ký cược:

a) Dùng chi phí mặt mày, hoặc chi phí gửi ngân hàng nhằm ký cược, ký quỹ, ghi:

Nợ TK 138 - Phải thu không giống (1386)

Có những TK 111, 112

b) Khi đem mặt hàng tồn kho hoặc gia sản không giống lên đường cầm đồ, thế chấp vay vốn, ghi:

Nợ TK 138 - Phải thu không giống (1386)(chi tiết theo đòi từng khoản)

Có những TK 152, 155, 156....

c) Trường phù hợp người sử dụng gia sản cố định và thắt chặt nhằm cầm đồ, ghi:

Nợ TK 138 - Phải thu không giống (1386)(giá trị còn lại)

Nợ TK 214 - Hao hao mòn gia sản cố định và thắt chặt (giá trị hao hao mòn lũy kế)

Có những TK 211 - TSCĐ (nguyên giá).

d) Khi nhận lại gia sản cầm đồ hoặc chi phí ký quỹ, ký cược:

- Nhận lại số chi phí ký quỹ, ký cược, ghi:

Nợ những TK 111, 112

Có TK 138 - Phải thu không giống (1386).

- Khi nhận lại mặt hàng tồn kho hoặc gia sản không giống đưa theo cầm đồ, thế chấp vay vốn, ghi:

Nợ những TK 152, 155, 156

Có những TK 138 - Phải thu không giống (1386)(chi tiết từng khoản)..

- Nhận lại gia sản cố định và thắt chặt cầm đồ, thế chấp vay vốn, ghi:

Nợ TK 211 TSCĐ (nguyên giá bán khi mang theo cầm cố cố)

Có TK 138- Phải thu không giống (1386)(giá trị còn lại)

Có TK 214 Hao hao mòn gia sản cố định và thắt chặt (giá trị hao hao mòn lũy kế).

đ) Trường phù hợp công ty ko tiến hành trúng những khẳng định, bị trị vi phạm phù hợp đồng trừ nhập chi phí ký quỹ, ký cược, ghi:

Nợ TK 811Chi phí không giống (số chi phí bị trừ)

Có TK 138 Phải thu không giống (1386)

e) Trường phù hợp dùng khoản ký cược, ký quỹ giao dịch thanh toán cho tất cả những người cung cấp, ghi:

Nợ TK 331Phải trả cho tất cả những người bán

Có TK 138 Phải thu không giống (1386)

3.12. Khi lập Báo cáo tài chủ yếu, số dư nợ nên thu không giống là khoản mục chi phí tệ sở hữu gốc nước ngoài tệ được Reviews theo đòi tỷ giá bán chuyển tiền khoảng thời điểm cuối kỳ của ngân hàng thương nghiệp điểm công ty thông thường xuyên sở hữu kí thác dịch:

- Nếu tỷ giá bán nước ngoài tệ tăng đối với đồng xu tiền ghi buột kế toán tài chính, ghi:

Nợ TK 138- Phải thu khác

Có TK 413- Chênh nghiêng tỷ giá bán ăn năn đoái.

- Nếu tỷ giá bán nước ngoài tệ tách đối với đồng xu tiền ghi buột kế toán tài chính, ghi:

Xem thêm: đào lý bất ngôn

Nợ TK 413- Chênh nghiêng tỷ giá bán ăn năn đoái.

Có TK 138- Phải thu khác

về đầu trang