Suy tôn là gì, suy tôn trong tiếng tiếng anh

     
Với một mnghiền mồm, chúng ta đã ca ngợi Chúa Bình-an cùng với mnghiền vị trí kia, bọn họ sẽ suy tôn chiến tranh”.

Bạn đang xem: Suy tôn là gì, suy tôn trong tiếng tiếng anh


With one corner of our mouth we have sầu praised the Prince of Peace and with the other we have sầu glorified war.”
Công Chất cùng con là Công Toản cai quản Hưng Hóa các năm, vô cùng lấy được lòng dân Mường Tkhô nóng, được dân chúng suy tôn làm cho chúa.
And make you live with dignity for a hundred years, By the grace of God you are the pride of rulers.
Theo ý bạn thì Đức Chúa Ttránh nghĩ gì về một tôn giáo từ cho rằng tuân theo ý mong của Ngài, tuy nhiên lại suy tôn chiến tranh?
Ông được suy tôn là Tkhô giòn Sơn Đạo sĩ (còn gọi là Tkhô cứng Sơn Chơn nhơn), là 1 vào ba vị thánh linh thiêng của Đạo Cao Đài.
Also known as Sanja-sama (Shrine of the Three gods), it is one of the most famous Shinlớn shrines in the đô thị.
Vì vậy, phiên bản Kinh-thánh của Thánh-Kinh Hội đã dịch là: “Hỡi Đức Giê-hô-va, Chúa Cửa Hàng chúng tôi, danh Chúa xứng đáng suy tôn làm sao bên trên khắp trái đất!”
Thus, Young’s Literal Translation of the Holy Bible reads here: “Jehovah, our Lord, how honourable Thy name in all the earth!”
Nhưng ai dành được sức này thì dùng năng lực của mình để khiến cho tín đồ ta suy tôn, cùng để thao túng thiếu quần bọn chúng hầu đạt cho cứu vớt cánh riêng của bản thân mình.
But those who have sầu it use their ability to lớn inspire devotion & to manipulate the masses for their own ends.
Lịch sử tôn giáo cũng đầy dẫy mọi lãnh tụ có chức năng đắm say quần bọn chúng đã có lần sách đụng dân suy tôn chúng ta, mà lại rồi cũng rước tai họa đến đệ tử bọn họ.
Religious history is also full of charismatic leaders who inspired people lớn be devoted to them but who brought disaster upon their followers.
Đức Tăng Thống Thích Huyền Quang, tín đồ đã có lần được hai vị giành Giải Nobel Hoà Bình đề cử có tác dụng ứng cử cdspninhthuan.edu.vnên Giải Nobel Hoà Bình, được suy tôn có tác dụng Xử Lý Thường Vụ cdspninhthuan.edu.vnện Tăng Thống năm 1992.
Thich Huyen Quang, who was nominated for the Nobel Peace Prize by two former laureates, became Supreme Patriarch of the UBCV in 1992.
Theo sử gia John Zonaras cho biết thêm thì cdspninhthuan.edu.vnên chỉ huy nhóm Cấm vệ quân (Praetorian Guard) là Marcus Aurelius Carus mặc dù ít nhiều có phần miễn chống đã có binh lực của ông suy tôn có tác dụng tân nhà vua.

Xem thêm: Revolving Credit Là Gì ? So Sánh Với Vay Trả Góp So Sánh Với Vay Trả Góp


According lớn Joannes Zonaras, the commander of the Praetorian Guard Marcus Aurelius Carus had been proclaimed, more or less unwillingly, emperor by his troops.
Thần Dionysus, vị thần Hy Lạp của sự hoan lạc cùng rượu vang thường xuyên được đề cập tới trong số tác phẩm của Homer cùng Aesop, đôi khi vị thần này có cách gọi khác là Acratophorus, thần Dionysus được suy tôn là đáng ban rượu vang ko xáo trộn.
Dionysus, the Greek god of revelry and wine—frequently referred to in the works of Homer và Aesop—was sometimes given the epithet Acratophorus, "giver of unmixed wine".
Nó lưu lại rằng "vị vua uy nghiêm của Thượng và Hạ Ai Cập, Huni, sẽ bước sang thế giới bên kia(tức là qua đời), và vị vua uy nghiêm của Thượng và Hạ Ai Cập, Sneferu, đã làm được suy tôn làm cho vị vua nhân từ của toàn bộ vùng đất này... "
It states that "the majesty of the king of Upper và Lower Egypt, Huni, came lớn the landing place (i.e., died), & the majesty of the king of Upper & Lower Egypt, Sneferu, was raised up as a beneficent king in this entire lvà..."
Ngày ni sự thờ phượng thật này cũng trở thành chiến hạ cầm Khi tôn giáo mang suy sụp nhỏng sự tôn thờ Đi-anh xưa.—Khải-huyền 18:4-8.
This worship of the true God will also prevail when false religion of our day meets its over, just as the ancient worship of Artemis did. —Revelation 18:4-8.
▪ Giáo lý Chúa Ba Ngôi có tương đối nhiều quan niệm, một trong những kia là: “Mỗi Ngôi vào Ba Ngôi chí thánh (Chúa Cha, Chúa Con cùng Chúa Thánh Thần) phần đông hằng bao gồm đời đời kiếp kiếp cùng quyền phép vô biên, rất nhiều được thờ phượng cùng suy tôn đồng nhất, mọi là Thiên Chúa thực sự, mà lại Ba Ngôi nhưng mà chỉ là một trong những Thiên Chúa”.
▪ The Trinity doctrine is defined this way, although there are many variations: “Three dicdspninhthuan.edu.vnne Persons (the Father, the Son, the Holy Ghost), each said to lớn be eternal, each said to lớn be almighty, none greater or less than another, each said to lớn be God, & yet together being but one God.”
Tôn giáo Bahá"í dạy rằng một Đền thờ Bahá"í bắt buộc là một không khí mang lại tín dồ của tất cả các tôn giáo nhằm tích lũy, suy nghĩ, với tôn thờ.
The Bahá"í Faith teaches that a Bahá"í House of Worship should be a space for people of all religions to gather, reflect, và worship.
Sự cdspninhthuan.edu.vnệc này khiến cho bà bầu suy nghĩ: “Một tôn giáo khiến cho tín đồ ta vươn lên là kẻ làm thịt tín đồ quan yếu như thế nào là tôn giáo tốt”.
Hoạt động tôn giáo đang suy sút vị chế độ hạn chế tôn giáo vào thời kỳ Xô cdspninhthuan.edu.vnết dẫu vậy hiện giờ đang rất được cách tân và phát triển trở lại.
Religious practice declined under the restrictive policies of the Socdspninhthuan.edu.vnet period but is now flourishing.
The glorious splendor of your dignity & the matters of your wonderful works I will make my concern.
Danh sách tầm nã vấn thịnh hành nhất:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M

Chuyên mục: Tài liệu