sủng phi của bạo quân là một omega

Tên truyện: Sủng phi của bạo quân là một trong Omega.

Tác giả: Cố Chi Quân

Bạn đang xem: sủng phi của bạo quân là một omega

Người dịch: Gió Bắc nhỏ.

Beta: Tiệm Cỏ Ngọt.

(Lưu ý: Beta ngôi nhà tôi chỉ sửa lỗi tiến công máy và lỗi chủ yếu miêu tả, toàn cỗ giọng văn và những kể từ dùng vô truyện đều là của tôi, vô cơ đem cả một số trong những kể từ nhưng mà một số trong những chúng ta vô nằm trong ngứa mắt. Do vậy, đòi hỏi chúng ta ko đả kích Beta vì thế những lời nói lẽ loại như Beta thế thì thực hiện nhằm làm cái gi hoặc bất kể một lời nói lẽ tệ sợ hãi nào là không giống nhưng mà chúng ta suy nghĩ đi ra. Xin cảm ơn)

Nguồn: Tấn Giang

Số chương: 85 chủ yếu văn + 12 phiên nước ngoài.

Bản dịch phi ROI, không tồn tại sự đồng ý của người sáng tác.

MỤC LỤC

Văn án

Chương 1 Chương 2 Chương 3 Chương 4 Chương 5

Chương 6 Chương 7 Chương 8 Chương 9 Chương 10

Chương 11 Chương 12 Chương 13 Chương 14 Chương 15

Chương 16 Chương 17 Chương 18 Chương 19 Chương 20

Chương 21 Chương 22 Chương 23 Chương 24 Chương 25

Xem thêm: truyện bàn long

Chương 26 Chương 27 Chương 28 Chương 29 Chương 30

Chương 31 Chương 32 Chương 33 Chương 34 Chương 35

Chương 36 Chương 37 Chương 38 Chương 39 Chương 40

Chương 41 Chương 42 Chương 43 Chương 44 Chương 45

Chương 46 Chương 47 Chương 48 Chương 49 Chương 50

Chương 51 Chương 52 Chương 53 Chương 54 Chương 55

Chương 56 Chương 57 Chương 58 Chương 59 Chương 60

Chương 61 Chương 62 Chương 63 Chương 64 Chương 65

Chương 66 Chương 67 Chương 68 Chương 69 Chương 70

Chương 71 Chương 72 Chương 73 Chương 74 Chương 75

Chương 76 Chương 77 Chương 78 Chương 79 Chương 80

Chương 81 Chương 82 Chương 83 Chương 84 Chương 85

Xem thêm: tra nam này ta không muốn nữa

HẾT CHÍNH VĂN

Phiên nước ngoài 1

Các phiên nước ngoài sót lại đăng vô group.