sự tiêu hóa thức ăn ở thú ăn thịt như thế nào

Câu hỏi:

17/09/2020 23,850

C. Tiêu hoá hoá học tập và cơ học

Bạn đang xem: sự tiêu hóa thức ăn ở thú ăn thịt như thế nào

Đáp án chủ yếu xác

D. Tiêu hoá hoá học tập và nhờ vi loại vật nằm trong sinh

Đáp án là C

Thú ăn thịt chi phí hoá chất hóa học và cơ tri thức ăn

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Ý này sau đây ko chính với cấu trúc của ống chi phí hoá ở người?

A. Trong ống chi phí hoá của người dân có ruột non

B. Trong ống chi phí hoá của người dân có thực quản

C. Trong ống chi phí hoá của người dân có dạ dày

D. Trong ống chi phí hoá của người dân có diều

Câu 2:

Ý này sau đây ko chính với ưu thế của ống chi phí hoá đối với túi chi phí hoá?

A. Dịch chi phí hoá không trở nên hoà loãng

B. Dịch chi phí hoá được hoà loãng

C. Ống chi phí hoá được phân hoá trở nên những thành phần không giống nhau tạo nên cho việc chuyên nghiệp hoá về chức năng

D. Có sự phối kết hợp thân ái chi phí hoá hoá học tập và cơ học

Câu 3:

Ý này sau đây ko chính với việc chi phí hoá thực phẩm trong những thành phần của ống chi phí hoá ở người?

A. Ở đại tràng đem chi phí hoá cơ học tập và hoá học

B. Ở bao tử đem chi phí hoá cơ học tập và hoá học

Xem thêm: năm đó vạn dặm tìm đường phong hầu

C. Ở mồm đem chi phí hoá cơ học tập và hoá học

D. Ở ruột non đem chi phí hoá cơ học tập và hoá học

Câu 4:

Đặc điểm này sau đây không tồn tại ở thú ăn cỏ?

A. Dạ dày 1 hoặc 4 ngăn

B. Ruột dài

C. Manh tràng vạc triển

D. Ruột ngắn

Câu 5:

Những điểm tương đương nhau vô chi phí hoá ở thú ăn thịt  và thú ăn thực vật là?

A. Đều chi phí hoá nước ngoài bào ra mắt vô ống chi phí hoá

B. Cấu tạo nên Ruột non và Manh tràng

C. Đều bao gồm 2 quy trình phát triển thành đổi: cơ học tập và hoá học

D. Cả A và C

Câu 6:

Sự chi phí hoá thực phẩm ở thú ăn cỏ như vậy nào?

A. Tiêu hoá hoá và cơ học

B. Tiêu hoá hoá, cơ học tập và nhờ vi loại vật nằm trong sinh

C. Chỉ chi phí hoá cơ học

Xem thêm: nếu ốc sên có tình yêu

D. Chỉ chi phí hoá hoá học