sự phân hóa thiên nhiên theo chiều bắc nam của nước ta chủ yếu do

  1. Lớp 12

  2. Sự phân hóa vạn vật thiên nhiên theo hướng Bắc Nam của việt nam đa số do

hint-header

Cập nhật ngày: 06-08-2022


Chia sẻ bởi: hoàng duy anh


Sự phân hóa vạn vật thiên nhiên theo hướng Bắc Nam của việt nam đa số do

A

địa hình đa số là đống núi.

B

cương vực trải lâu năm.

C

nền nhiệt độ nhiệt đới gió mùa.

D

tiếp giáp với đại dương.

Chủ đề liên quan

Nước tớ với mối cung cấp khoáng sản tài nguyên đa dạng là vì địa điểm địa lí

A

phía trên đàng di lưu và thiên cư loại vật.

B

với sinh hoạt của gió bấc và Tín phong.

C

nằm sát liền những vòng đai sinh khong rộng lớn.

D

giáp vùng đại dương to lớn, nhiều khoáng sản.

Khoảng cơ hội độ kinh thân ái điểm vô cùng Tây và vô cùng Đông bên trên lục địa của việt nam là

A

7015’.

B

7029’.

C

12019’.

D

10018’.

Vị trí địa lí thực hiện mang lại việt nam cần xử lý yếu tố kinh tế tài chính này sau đây?

A

Tốc phỏng phát triển kinh tế tài chính tạm bợ.

B

Cạnh giành giật nóng bức kể từ những nước vô chống.

C

Nợ quốc tế nhiều và tăng thời gian nhanh.

D

Trình phỏng cải tiến và phát triển kinh tế tài chính vô cùng thấp.

Hình dạng kéo dãn và hẹp ngang của cương vực VN không khiến đi ra giới hạn này sau đây?

A

Hoạt động giao thông vận tải vận tải đường bộ.

B

chỉ vệ bình yên, tự do.

C

Khoáng sản với trữ lượng ko rộng lớn.

D

Khí hậu khí hậu trình diễn vươn lên là phức tạp.

Khoảng cơ hội vĩ phỏng thân ái điểm vô cùng Bắc và vô cùng Nam bên trên lục địa của việt nam là

A

14039’.

B

13040’.

C

15049’.

D

14049’

Phát biểu này tại đây không đúng với điểm sáng địa điểm địa lí và phạm vi cương vực nước ta?

A

Nằm ở sát trung tâm phân phối hòn đảo Đông Dương.

B

Kéo lâu năm và hẹp ngang theo hướng kinh tuyến.

C

Biên giới bên trên lục địa dài thêm hơn nữa đàng bờ đại dương.

D

Lãnh thổ bao gồm vùng khu đất, vùng đại dương, vùng trời.

Biên giới vương quốc trên biển khơi của việt nam cơ hội đàng hạ tầng từng nào km?

A

12,0.

B

22,2.

C

24,0.

D

44,2.

Nước tớ nằm tại địa lý

A

giáp với Biển Đông to lớn.

B

trên những vòng đai sinh khoáng.

C

phía tây phân phối hòn đảo Đông Dương.

D

ở sát với trung tâm châu á.

Vị trí địa lí nước ta

A

oàn toàn nằm tại vùng xích đạo.

B

phía trên vòng đai sinh khoáng.

C

ở vô vùng có khá nhiều thiên tai.

D

ở trọng tâm Đông Nam á.

Vị trí địa lí nước ta

Xem thêm: thi đại học toàn cầu

A

phía trên vòng đai sinh khoáng.

B

ở trung tâm Khu vực Đông Nam Á.

C

giáp với tương đối nhiều nước không giống nhau

D

tiếp giáp với đè Độ Dương.

Lãnh thổ nước ta

A

với vùng khu đất cấp rất nhiều lần vùng biển

B

chỉ tiếp giáp với những vương quốc bên trên biển

C

ở trọn vẹn ở vô vùng xích đạo

D

với đàng bờ đại dương lâu năm kể từ Bắc vô Nam.

Phát biểu này tại đây đích thị về địa điểm địa lí của nước ta?

A

trải lâu năm theo hướng kể từ Bắc xuống Nam.

B

Lãnh thổ bao gồm vùng trời và vùng đại dương.

C

Ít hòn đảo, không tồn tại quần hòn đảo không ở gần bờ.

D

Tất cả những tỉnh đều sở hữu đường giáp ranh biên giới giới.

Phát biểu này tại đây đích thị về cương vực của nước ta?

A

Đường biên cương trên biển khơi của việt nam giáp Trung Quốc.

B

Hẹp ngang ở Bắc Sở và không ngừng mở rộng vùng Nam Trung Sở.

C

Đường bờ đại dương kéo dãn kể từ Thanh Hóa cho tới Kiên Giang.

D

Đường biên cương bên trên lục địa lâu năm nhất với Trung Quốc.

Vị trí ở trọn vẹn vô vùng nội chí tuyến nên việt nam có

A

lượng mưa rộng lớn.

B

nền sức nóng phỏng cao.

C

nhiệt độ thoáng mát.

D

nhiều sông rộng lớn.

Đại phần tử cương vực của việt nam ở trong múi giờ số 7 là do

A

việt nam kéo dãn nhiều vĩ phỏng và địa hình phân hóa.

B

cương vực của việt nam trải lâu năm theo hướng Bắc-Nam.

C

ở trong vùng nội chí tuyến nằm trong phân phối cầu Bắc.

D

kinh tuyến 105oĐ chạy qua chuyện cương vực của việt nam.

Vị trí địa lí của việt nam ở trong vực sinh hoạt của gió bấc châu Á nên

A

nhiệt độ việt nam với đặc điểm nhiệt đới gió mùa ẩm

B

nhiệt độ việt nam mang tính chất hóa học ẩm

C

nhiệt độ việt nam với sự phân hóa phức tạp

D

nhiệt độ việt nam thay cho thay đổi theo đòi mùa.

Nước tớ nằm tại tiếp giáp thân ái châu lục và biển ngay lập tức kề với vòng đai sinh khoáng nên có

A

nhiều khoáng sản tài nguyên.

B

nhiều khoáng sản loại vật.

C

vạn vật thiên nhiên phân hóa nhiều dạng

D

nhiều thiên tai nhiệt đới gió mùa.

Lãnh thổ trải lâu năm trên rất nhiều vĩ phỏng đã trải mang lại nhiệt độ nước ta

A

với tính nhiệt đới gió mùa.

B

với sự phân hóa

C

với nhì mùa rõ rệt rệt.

D

với đặc điểm độ ẩm.

Thiên nhiên việt nam với sự phân hóa nhiều chủng loại theo hướng vĩ phỏng là do

A

hình dạng cương vực việt nam kéo dãn và hẹp ngang.

B

với đàng bờ đại dương lâu năm, địa hình phân hóa nhiều chủng loại.

C

với cương vực không ngừng mở rộng ở nhì đầu, hẹp ngang ở thân ái.

D

địa hình phức tạp, cương vực rộng lớn và hẹp ở nhì đầu.

Vị trí của việt nam ở trong chống sinh hoạt của gió bấc châu Á nên nhiệt độ nước ta

A

thay cho thay đổi theo đòi mùa.

B

tính nhiệt đới gió mùa độ ẩm.

C

Xem thêm: trên dưới sư môn đều không đúng

với đặc điểm độ ẩm.

D

với sự phân hóa.