Step up là gì

     

Nâng cao vốn tự vựng của người tiêu dùng với English Vocabulary in Use từ bỏ cdspninhthuan.edu.vn.Học những từ bỏ bạn phải giao tiếp một biện pháp tự tin.
Bạn đang xem: Step up là gì

Two factor groups were of questionable significance, being selected in either step-up or step-down analysis but not in both.
The difficulty is that the step-up in economic growth occurred about 5 years before the much cited economic reforms of the mid1980s.
Repeated step-up procedures bởi not lead to a significantly higher probability for the occurrence of one or the other state of flow.
The sharp step-up in growth rates, not only aggregate but also sectoral, suggests that 1980-81 was the turning point.
Therefore, such hypotheses which seek to explain the step-up in economic growth entirely in terms of economic reforms are simply not plausible.
A pulse-forming network whose output is connected lớn a step-up pulse transformer generates the pulse.
Các cách nhìn của những ví dụ không biểu đạt quan điểm của những biên tập viên cdspninhthuan.edu.vn cdspninhthuan.edu.vn hoặc của cdspninhthuan.edu.vn University Press tốt của những bên cấp giấy phép.
*

*Xem thêm: Truyền Hình Vệ Tinh Là Gì - Truyền Hình Kỹ Thuật Số Vệ Tinh Dvb

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu bằng phương pháp nháy lưu ban con chuột Các phầm mềm kiếm tìm kiếm Dữ liệu cấp giấy phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy vấn cdspninhthuan.edu.vn English cdspninhthuan.edu.vn University Press Quản lý Sự thuận tình Bộ nhớ và Riêng bốn Corpus Các điều khoản áp dụng
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語
#verifyErrors

message


Chuyên mục: