số tròn trăm

Lựa lựa chọn câu nhằm coi điều giải thời gian nhanh hơn

Bạn đang xem: số tròn trăm

Bài 1 (trang 44 SGK Toán 2 tập dượt 2)

Nêu những số tròn trăm kể từ 100 cho tới 1 000.

Phương pháp giải:

Xem lại những số tròn trăm nhập bảng ở chỗ “Khám phá”.

Lời giải chi tiết:

Các số tròn trăm kể từ 100 cho tới 1 000 là:  

• 100 (đọc là 1 trong trăm);                              • 200 (đọc là nhì trăm);

• 300 (đọc là thân phụ trăm);                                • 400 (đọc là tứ trăm);

• 500 (đọc là năm trăm);                             • 600 (đọc là sáu trăm);

• 700 (đọc là bảy trăm);                              • 800 (đọc là tám trăm);

• 900 (đọc là chín trăm);                             • 1 000 (đọc là 1 trong nghìn) .

Bài 2

Bài 2 (trang 44 SGK Toán 2 tập dượt 2)

Điền số tương thích nhập dù sở hữu vết “?”.

Phương pháp giải:

a) Đếm thêm một trăm hoặc 100 đơn vị chức năng rồi ghi chép những số tròn trăm theo đuổi trật tự tăng dần dần.

b) Đếm ít hơn 1 trăm hoặc 100 đơn vị chức năng rồi ghi chép những số tròn trăm theo đuổi trật tự tách dần dần.

Lời giải chi tiết:

Bài 3

Bài 3 (trang 44 SGK Toán 2 tập dượt 2)

Điền số tương thích nhập dù sở hữu vết “?”.

Rô-bốt xếp 100 loại cây bút chì vào cụ thể từng thùng. Trong thường ngày, Rô-bốt xếp được từng nào loại cây bút chì?

Phương pháp giải:

Đếm số thùng Rô-bốt xếp được thường ngày, kể từ cơ dò la đươc số loại cây bút chì thường ngày Rô-bốt xếp được bằng phương pháp “đếm theo đuổi số trăm”.

Chẳng hạn, loại nhì Rô-bốt xếp được 3 thùng, tuy nhiên từng thùng sở hữu 100 loại cây bút chì, vì thế, loại nhì Rô-bốt xếp được 300 loại cây bút chì.

Lời giải chi tiết:

Xem thêm: cuc cung co chieu

HĐ2

Bài 1 (trang 46 SGK Toán 2 tập dượt 2)

Điền số tương thích nhập dù sở hữu vết “?”.

Phương pháp giải:

Đếm thêm một chục hoặc 10 đơn vị chức năng rồi ghi chép những số tròn trặn chục theo hướng mũi thương hiệu theo đuổi trật tự tăng dần dần.

Lời giải chi tiết:

Bài 2

Bài 2 (trang 46 SGK Toán 2 tập dượt 2)

Phương pháp giải:

Đếm số trăm, số chục trong những hình rồi ghi chép số ứng.

Lời giải chi tiết:

Bài 3

Bài 3 (trang 46 SGK Toán 2 tập dượt 2)

Điền số tương thích nhập dù sở hữu vết “?”.

Em hãy ước tính số viên kẹo trong những lọ theo đuổi số tròn trặn chục.

Phương pháp giải:

Có thể kiểm điểm số tầng kẹo sở hữu trong những lọ (mỗi tầng ứng với tầm 10 viên kẹo như nhập hình loại nhất, kể từ cơ ước tính được số viên kẹo sở hữu trong những lọ.

Lời giải chi tiết:

Quan sát tao thấy:

- Lọ loại nhất có một tầng kẹo, từng tầng ứng với tầm 10 viên kẹo. Do cơ, lọ loại nhất có tầm khoảng 10 viên kẹo.

- Lọ loại nhì sở hữu 2 tầng kẹo, từng tầng ứng với tầm 10 viên kẹo. Do cơ, lọ loại nhì có tầm khoảng đôi mươi viên kẹo.

- Lọ loại thân phụ sở hữu 3 tầng kẹo, từng tầng ứng với tầm 10 viên kẹo. Do cơ, lọ loại thân phụ có tầm khoảng 30 viên kẹo.

- Lọ loại tư sở hữu 5 tầng kẹo, từng tầng ứng với tầm 10 viên kẹo. Do cơ, lọ loại tư có tầm khoảng 50 viên kẹo.

- Lọ loại năm sở hữu 10 tầng kẹo, từng tầng ứng với tầm 10 viên kẹo. Do cơ, lọ loại năm có tầm khoảng 100 viên kẹo.

Xem thêm: hệ thống tu luyện toàn năng

Vậy tao sở hữu thành quả như sau:

Loigiaihay.com