#221 Số Lần Tiếng Anh Là Gì, #221 Số Lần Tiếng Anh Once, Twice, Three Times

 - 

Các các trạng từ gia tốc (Adverbial phrases of frequency)1 – Định nghĩa:Cụm trạng từ bỏ chỉ gia tốc là 1 nhóm các từ bỏ đi cùng nhau để diễn tả cường độ tiếp tục xẩy ra của một vấn đề làm sao đó.Ví dụ:Mary goes jogging once a week.

Bạn đang xem: #221 số lần tiếng anh là gì, #221 số lần tiếng anh once, twice, three times

(Mary chạy bộ một đợt một tuần lễ.)Mr. Robinson goes khổng lồ the park three times a week.(Ông Robinson tiếp cận công viên cha lần 1 tuần.)2 – Cấu tạo:a/ Cụm trạng từ diễn tả chu kỳ hành động xẩy ra trong 1 khoảng thời gian độc nhất địnhtự chỉ chu kỳ + a + tự chỉ tầm thời hạn (day/ week/ month/ year …)Ví dụ:once a day(hàng ngày 1 lần)once a week(mỗi tuần 1 lần)twice a day(nhị lần một ngày)twice a week(nhì lần một tuần)

Lưu ý:Muốn nói trường đoản cú 3 lần trsống lên:mốc giới hạn + times + a + khoảng chừng thời hạn.

Xem thêm: Phân Biệt Ghế Sofa Và Đi Văng Là Gì, Nghĩa Của Từ Đi Văng

Ví dụ:three times a week(cha lần một tuần)

b/ Cụm trạng tự bắt đầu bằng “every”every + những buổi vào ngày/ các danh tự chỉ ngày, tuần, mon, nămVí dụ:every morning(mỗi sáng)every day(sản phẩm ngày)every week(mặt hàng tuần)every month(hàng tháng)every year(hàng năm)

c/ Cụm trạng trường đoản cú bước đầu bởi “on”on + danh từ chỉ các ngày trong tuần sinh hoạt dạng số nhiềuVí dụ:On Sundays(vào những ngày nhà nhật)= every SundayCác em ghi ghi nhớ, sau “every” là danh từ bỏ số ít còn sau “on” là danh từ bỏ số nhiều

3 – Vị trí:- Các cụm trạng trường đoản cú đa số có thể đứng ở chỗ đầu hoặc cuối câu, tuy vậy địa điểm cuối câu là phổ cập rộng.- Khi đứng ở đầu câu, nhiều trạng từ bỏ chỉ gia tốc được chia cách với các yếu tố sót lại của câu bằng vệt phẩy và khi đó ý nghĩa của nó được nhấn mạnh vấn đề hơn.Ví dụ:On Fridays, Ms. Smith plays badminton.(Cô Smith chơi cầu lông vào các ngày thiết bị 6.)4 – Câu hỏi cùng với “How often”Để hỏi về mức độ thường xuyên của hành vi, ta áp dụng cấu trúc:Câu hỏi:How often + do/ does + nhà ngữ + hễ từ?Trả lời:Chủ ngữ + động từ + nhiều trạng trường đoản cú chỉ gia tốc.

Xem thêm: Nghĩa Của Từ Inadequacy Là Gì, Nghĩa Của Từ Inadequacy Trong Tiếng Việt

Ví dụ:How often vì chưng you go to lớn school?
(Các cậu bao gồm liên tiếp mang lại trường không?)

CÁC TỪ/ CÂU/ MẪU CÂU CẦN GHI NHỚ


once a day
(mỗi ngày 1 lần)once a week(hàng tuần 1 lần)twice a day(hai lần một ngày)twice a week(nhì lần một tuần)every morning(từng sáng)every day(sản phẩm ngày)every week(sản phẩm tuần)every month(sản phẩm tháng)every year(sản phẩm năm)On Sundays(vào các ngày nhà nhật) =every SundayHow often do you go to school?(Các cậu bao gồm tiếp tục mang lại trường không?)We go to lớn school five times a week.(Chúng tớ đến ngôi trường năm lần 1 tuần.)
bài tập