số đồng phân đơn chức ứng với công thức phân tử c 4 h 8 o2 là

Câu hỏi:

18/06/2019 176,944

Chọn đáp án A.

Bạn đang xem: số đồng phân đơn chức ứng với công thức phân tử c 4 h 8 o2 là

K = 1 với 6 đồng phân đơn chức ứng với công thức C4H8O2 là:

- Este (4 đồng phân) : HCOOCH2CH2CH3; HCOOCH(CH3)CH3; CH3COOC2H5; C2H5COOCH3

- Axit (2 đồng phân): CH3CH2CH2COOH; CH3CH(CH3)COOH

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay gần 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Thủy phân este X nhập môi trường xung quanh kiềm, chiếm được natri axetat và ancol etylic. Công thức của X là

A. C2H3COOC2H5

B. CH3COOCH3

C. C2H5COOCH3

D. CH3COOC2H5

Câu 2:

Cho 9,3 gam một ankyl amin X tính năng với hỗn hợp FeCl3 dư chiếm được 10,7 gam kết tủa. Công thức kết cấu của X là

A. CH3NH2

B. C2H5NH2

C. C3H7NH2

D. C4H9NH2Chọn đáp án A

Câu 3:

Đốt cháy trọn vẹn một este đơn chức, mạch hở X (phân tử với số links π nhỏ rộng lớn 3), chiếm được thể tích khí CO2 vì chưng 6/7 thể tích khí O2 tiếp tục phản xạ (các thể tích đo ở nằm trong điều kiện). Cho m gam X tính năng trọn vẹn với 200ml hỗn hợp KOH 0,7M chiếm được hỗn hợp Y. Cô cạn Y chiếm được 12,88 gam hóa học rắn khan. Giá trị của m là

A. 8,88

B. 10,56

C. 6,66

Xem thêm: cuôc sông hanh phuc

D. 7,20

Câu 4:

Tổng số thích hợp hóa học cơ học no, đơn chức, mạch hở với nằm trong công thức phân tử C5H10O2, phản xạ được với hỗn hợp NaOH tuy nhiên không tồn tại phản xạ tráng bạc là

A. 4

B. 5

C. 8

D. 9

Câu 5:

Chất này tiếp sau đây không nên là este?

A. HCOOCH3

B. CH3COOH

C. CH3COOCH3

D. HCOOC6H5

Câu 6:

Anilin (C6H5NH2) với phản xạ với dung dịch

A. NaOH

B. Na2CO3

C. NaCl

Xem thêm: giường anh chia em một nữa

D. HCl