sơ đồ phân rã chức năng

Xác toan tính năng nhiệm vụ là bước thứ nhất của việc phân tách khối hệ thống. Để phân tách đòi hỏi vấn đề của tổ chức triển khai tớ phải ghi nhận được tổ chức triển khai cơ triển khai những trọng trách, tính năng gì. Từ cơ, lần đi ra những tài liệu, những vấn đề được dùng và tạo nên trong những tính năng. Đồng thời, cũng cần lần đi ra những giới hạn, ông tơ buộc ràng để trên những tính năng cơ.

1. Định nghĩa quy mô phân chảy tính năng.

Mô hình phân chảy tính năng (BFD – Business Function Diagram) là dụng cụ màn biểu diễn việc phân chảy sở hữu loại bậc giản dị những việc làm cần thiết triển khai. Mỗi việc làm được chia nhỏ ra thực hiện những việc làm con cái, số nút chia nhỏ ra dựa vào size và chừng phức tạp của khối hệ thống.

Bạn đang xem: sơ đồ phân rã chức năng

Sơ trang bị phân chảy tính năng của khối hệ thống quản lý và vận hành doanh nghiệp

Sơ trang bị phân chảy tính năng của khối hệ thống quản lý và vận hành doanh nghiệp

2. Các bộ phận của quy mô phân chảy tính năng.

2.1. Khái niệm về tính năng vô khối hệ thống vấn đề.

Chức năng là việc làm tuy nhiên tổ chức triển khai cần thiết thực hiện và được phân theo không ít nút kể từ tổ hợp cho tới cụ thể.

Cần lưu ý cơ hội mệnh danh cho tới tính năng, thương hiệu tính năng cần là 1 mệnh đề động kể từ, bao gồm động kể từ và xẻ ngữ. Động kể từ thể hiện tại sinh hoạt, xẻ ngữ thông thường tương quan cho tới những thực thể tài liệu vô miền nghiên cứu và phân tích. Tên những tính năng cần phản ánh được những tính năng của trái đất thực chứ không những sử dụng cho tới hệ vấn đề. Tên của tính năng cần thiết ngắn ngủi và lý giải đầy đủ nghĩa của tính năng và cần dùng thuật ngữ nhiệm vụ.

Mỗi tính năng sở hữu một thương hiệu có một không hai, những tính năng không giống nhau cần mang tên không giống nhau. Để xác lập thương hiệu cho tới tính năng rất có thể bàn luận và tán đồng với người tiêu dùng.

Ví dụ: Chức năng lấy lô hàng, Mua mặt hàng, Báo trì kho….được màn biểu diễn như sau:

+ Hình thức biểu diễn: hình chữ nhật

2.2. Quan hệ phân cung cấp tính năng.

Mỗi tính năng được phân chảy trở nên những tính năng con cái. Các tính năng con cái sở hữu mối quan hệ phân cung cấp với tính năng phụ thân.

Biểu trình diễn quan hệ phân cung cấp tính năng như sau:

Mô hình phân chảy tính năng được màn biểu diễn trở nên hình cây phân cung cấp.

Ví dụ về quy mô phân chảy tính năng của tính năng tuyển chọn nhân viên cấp dưới như sau:

Sơ trang bị phân cung cấp tính năng của việc làm tuyển chọn nhân viên

Sơ trang bị phân cung cấp tính năng của việc làm tuyển chọn nhân viên

2.3. Đặc điểm và mục tiêu của quy mô phân chảy tính năng.

a. Đặc điểm

Mô hình phân chảy tính năng sở hữu những điểm lưu ý sau:

– Cung cung cấp ý kiến bao quát về chức năng

– Dễ trở nên lập

– Gần gũi với sơ trang bị tổ chức

– Không thể hiện được ông tơ tương quan về vấn đề trong số những tính năng.

b. Mục đích

Mục đích của quy mô phân chảy tính năng là:

– Xác toan phạm vi của khối hệ thống cần thiết phân tích

– Cho quy tắc tế bào miêu tả bao quát dần dần những tính năng của tổ chức triển khai một cơ hội thẳng, khách hàng quan tiền, phân phát hiện tại được tính năng thiếu thốn hoặc trùng lặp

– Tạo ĐK thuận tiện Khi liên minh đằm thắm ngôi nhà kiến thiết và người tiêu dùng vô qua quýt trình cải tiến và phát triển khối hệ thống.

2.4. Xây dựng quy mô phân chảy chức năng

a. Nguyên tắc phân chảy những chức năng

Trong quy trình tiếp cận một đội chức theo gót cách thức kể từ bên trên xuống (topdown) tớ sẽ có được vấn đề về những tính năng kể từ nút gộp (do chỉ đạo cung cấp) đến mức độ cụ thể (do những thành phần tính năng cung cấp). Cách phân chảy cho tới này là phù phù hợp với sự cắt cử những tính năng của một đội chức này cơ.

Cách phân loại này thông thường theo gót cách thức sau:

– Mỗi tính năng được phân chảy cần là 1 thành phần thực sự nhập cuộc triển khai tính năng tiếp tục phân chảy đi ra nó.

– Việc triển khai toàn bộ những tính năng ở tại mức bên dưới thẳng cần đáp ứng triển khai được những tính năng ở tại mức bên trên tiếp tục phân chảy đi ra chúng

Quy tắc này được dùng nhằm phân chảy một sơ trang bị tính năng sẽ có được còn đang được ở tại mức gộp. Quá trình phân chảy dần dần thông thường được nối tiếp cho tới Khi tớ sẽ có được một quy mô với những tính năng ở tại mức cuối tuy nhiên tớ trọn vẹn bắt được nội dung triển khai nó.

b. Cách tiến bộ hành

Bước 1: Xác toan chức năng

Trong đa số những thực trạng, những tính năng phụ thân và tính năng con cái vô khối hệ thống rất có thể được xác lập một cơ hội trực quan bên trên hạ tầng vấn đề sẽ có được vô tham khảo.

Ở nút tối đa, một tính năng chủ yếu tiếp tục triển khai một trong các phụ vương điều sau:

– Cung cung cấp thành phầm (VD: Phát hàng)

– Cung cung cấp cty (VD: Đặt hàng)

– Quản lý khoáng sản (VD: Quản lý nhân sự, duy trì kho..)

Xem thêm: vai ác lại hắc hóa

Bước 2: Phân chảy những chức năng

Khi phân chảy những tính năng cần thiết phân chảy sở hữu loại bậc và triển khai việc phân chảy tính năng theo gót những cách thức phân chảy. Khi phân chảy một tính năng trở nên những tính năng con cái rất có thể địa thế căn cứ vô một vài khêu ý sau:

– Xác toan nhu yếu hoặc plan sắm sửa.

– Mua sắm và/hoặc setup.

– Báo trì và hỗ trợ

– Thanh lý hoặc gửi nhượng

Ví dụ Chức năng đặt điều hàng:

Gợi ý về plan mua sắm sắm: Chọn ngôi nhà cung ứng.

Gợi ý về mua sắm sắm: Làm đơn hàng

Gợi ý về hỗ trợ:Cập nhật thành phẩm triển khai lô hàng.

Việc sắp xếp bố trí những tính năng cần triển khai theo gót cách thức sau:

– Không nên quá 6 nút so với khối hệ thống rộng lớn, không thực sự 3 nút so với khối hệ thống nhỏ.

– Sắp xếp những việc làm bên trên một nút và một mặt hàng đáp ứng phẳng phiu.

– Các tính năng con cái của và một u nên sở hữu độ dài rộng, chừng phức tạp và vai trò xấp xỉ như nhau.

– Các tính năng nút thấp nhất nên tế bào miêu tả được vô không thực sự nửa trang giấy tờ, nó có duy nhất một trọng trách hoặc một group trọng trách nhỏ vì thế từng cá thể triển khai.

Mô hình phân chảy tính năng cho tới tớ một chiếc nhìn khinh suất về khối hệ thống nên cần thiết tạo nên quy mô chất lượng tốt và đạt được sự thống nhất với người tiêu dùng.

Mô hình phân chảy tính năng Hệ đáp ứng vật tư

Mô hình phân chảy tính năng Hệ đáp ứng vật tư

Bước 3: Mô miêu tả cụ thể tính năng nút lá

Đối với từng tính năng lá (mức thấp nhất) vô quy mô cần thiết tế bào miêu tả trình tự động và phương pháp tổ chức nó vì thế điều và rất có thể dùng quy mô hay là 1 kiểu dáng này không giống. Mô miêu tả thông thường bao hàm những nội dung sau:

– Tên chức năng

– Các sự khiếu nại kích hoạt (khi nào? vật gì dẫn đến? ĐK gì?)

– Quy trình thực hiện

– Yêu cầu hình mẫu cần thiết thể hiện tại (nếu có)

– Dữ liệu vô (các làm hồ sơ dùng ban đầu)

– Công thức (thuật toán) đo lường dùng (nếu có)

– Dữ liệu đi ra (các report hoặc đánh giá cần thiết fake ra)

– Quy tắc nhiệm vụ cần thiết tuân thủ

Ví dụ: Mô miêu tả những tính năng lá “kiểm tra khách hàng hàng”: Người tớ hé tuột quý khách hàng nhằm đánh giá coi sở hữu quý khách hàng này như vô lô hàng không? (họ thương hiệu, vị trí,…) Nếu không tồn tại, này đó là quý khách hàng mới mẻ. trái lại là quý khách hàng cũ thì nên lần thương hiệu quý khách hàng vô tuột nợ và coi khách hàng sở hữu nợ ko và nợ từng nào, sở hữu quá số nợ được chấp nhận ko và thời hạn nợ sở hữu quá thời hạn hợp ý đồng ko.

2.5. Các dạng quy mô phân chảy tính năng.

Mô hình phân chảy tính năng nhiệm vụ rất có thể màn biểu diễn ở nhì dạng: dạng chuẩn chỉnh và dạng công ty lớn. Chọn dạng này nhằm sử dụng là tuỳ nằm trong vô kế hoạch xử lý tài liệu của công ty lớn và tầm quan tiền trọng; chừng mềm mỏng của khối hệ thống.

a. Mô hình dạng chuẩn

Dạng chuẩn chỉnh được dùng nhằm tế bào miêu tả những tính năng cho 1 nghành nghề dịch vụ tham khảo (hay một khối hệ thống nhỏ). Mô hình dạng chuẩn chỉnh là quy mô cây: ở tại mức tối đa chỉ bao gồm một tính năng, gọi là “chức năng gốc” hoặc “chức năng đỉnh”; những tính năng ở tại mức bên dưới nằm trong (thấp nhất) gọi là “chức năng lá”

b. Mô hình dạng công ty

Dạng công ty lớn được dùng nhằm tế bào miêu tả tổng thể toàn cỗ tính năng của một đội chức sở hữu qui tế bào rộng lớn. Tại dạng công ty lớn, quy mô thông thường bao gồm tối thiểu nhì quy mô trở lên trên. Một “mô hình gộp” tế bào miêu tả toàn cỗ công ty lớn với những tính năng nằm trong nút gộp (từ nhì cho tới phụ vương mức). Các quy mô sót lại những cụm “mô hình chi tiết” dạng chuẩn chỉnh nhằm cụ thể từng tính năng lá của quy mô gộp. Nó ứng với những tính năng tuy nhiên từng thành phần của tổ chức triển khai triển khai, tức là 1 miền được khảo cứu vãn.

Ví dụ:

Sơ trang bị tính năng nhiệm vụ dạng chuẩn

Sơ trang bị tính năng nhiệm vụ dạng chuẩn

Xem thêm: tuyet sac khuynh thanh

Sơ trang bị tính năng nhiệm vụ nút cao nhất

Sơ trang bị tính năng nhiệm vụ nút cao nhất

Với cơ hội tiếp cận công ty lớn, phân tách toàn cỗ công ty lớn, xác lập toàn bộ những tính năng nhiệm vụ nút tối đa. Bất cứ dự án công trình này đang rất được cải tiến và phát triển đều là 1 phần của một trong mỗi tính năng nút cao này.