Nghĩa của từ slurp là gì trong tiếng việt? slurp là gì, nghĩa của từ slurp

     

Nâng cao vốn trường đoản cú vựng của người sử dụng với English Vocabulary in Use từ cdspninhthuan.edu.vn.Học các trường đoản cú bạn cần tiếp xúc một giải pháp đầy niềm tin.
Bạn đang xem: Nghĩa của từ slurp là gì trong tiếng việt? slurp là gì, nghĩa của từ slurp

Dismounting within, the mice take some amusing photographs whilst their naughty camel slurps up the contents of a beer barrel.
A standard coffee cupping procedure involves deeply sniffing the coffee, then loudly slurping the coffee so it spreads to the baông xã of the tongue.
Các ý kiến của những ví dụ không diễn đạt cách nhìn của các biên tập viên cdspninhthuan.edu.vn cdspninhthuan.edu.vn hoặc của cdspninhthuan.edu.vn University Press hay của các nhà cấp phép.
*

to act or work together for a particular purpose, or to be helpful by doing what someone asks you khổng lồ do

Về câu hỏi này
*

*Xem thêm: C Ống Cống Tiếng Anh Là Gì ? Cống Tròn Tiếng Anh Là Gì Archives

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu vớt bằng phương pháp nháy đúp chuột Các ứng dụng tìm kiếm Dữ liệu cấp giấy phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy vấn cdspninhthuan.edu.vn English cdspninhthuan.edu.vn University Press Quản lý Sự chấp thuận Sở ghi nhớ cùng Riêng tư Corpus Các luật pháp sử dụng
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語

Chuyên mục: Tài liệu