Sinh năm 1971 tân hợi hợp với tuổi nào?, hướng nào? tuổi tân hợi hợp tuổi nào, màu gì, hướng nào

     

Trong công việc, nhất là đối với việc kinh doanh buôn bán thì việc chọn đối tác làm ăn hợp tuổi Tân Hợi rất quan trọng, ảnh hưởng không nhỏ đến sự thành bại trong tương lai. Chọn tuổi làm ăn hợp với Tân Hợi sẽ giúp đem lại may mắn và thuận lợi trong sự nghiệp.

Bạn đang xem: Sinh năm 1971 tân hợi hợp với tuổi nào?, hướng nào? tuổi tân hợi hợp tuổi nào, màu gì, hướng nào

Chọn tuổi hợp làm ăn với Tân Hợi 1971 được dựa vào những yếu tố:

Xem sinh năm 1971 hợp làm ăn với tuổi nào theo ngũ hành bản mệnh

Chọn sinh năm 1971 làm ăn hợp với tuổi nào theo thiên can

Xem tuổi hợp làm ăn với Tân Hợi theo địa chi

Chọn tuổi Tân Hợi hợp với tuổi nào trong làm ăn theo thiên mệnh cung phi

Xem tuổi Tân Hợi 1971 làm ăn hợp với tuổi nào theo ngũ hành cung phi

Công cụ Xem tuổi làm ăn của cdspninhthuan.edu.vn sẽ giúp quý bạn xem tuổi Tân Hợi hợp với tuổi nào trong làm ăn, sinh năm 1971 hợp làm ăn với tuổi nào dễ dàng và chính xác nhất chỉ với một cú nhập chuột:


Năm sinh


Xem ngay
*

Thông tin về người tuổi 1971

Năm sinh âm lịch:

1971

Xem mệnh ngũ hành:

Thoa xuyến Kim ( mệnh Kim )

Thiên can:

Tân

Địa chi:

Hợi

Cung mệnh:

Khôn

Niên mệnh năm sinh:

Thổ


Tổng hợp những tuổi hợp làm ăn với tuổi Tân Hợi


STT Tuổi hợp Điểm đánh giá Luận giải chi tiết

0

1946 - Bính Tuất

7.5

Tại đây

1

1947 - Đinh Hợi

7.5

Tại đây

2

1963 - Quý Mão

7.5

Tại đây

3

1974 - Giáp Dần

7.5

Tại đây

4

1975 - Ất Mão

7

Tại đây

5

1982 - Nhâm Tuất

8

Tại đây

6

1983 - Quý Hợi

8.5

Tại đây

7

1991 - Tân Mùi

7.5

Tại đây

8

1999 - Kỷ Mão

7.5

Tại đây


*

Tuổi Tân Hợi (1971) kết hợp làm ăn tuổi Bính Tuất (1946) tốt hay xấu:


Ngũ hành bản mệnhTheo thiên can


Quý bạn tuổi Tân Hợi có thiên can là Tân chọn tuổi kết hợp làm ăn là tuổi Bính Tuất có thiên can Bính.Theo địa chi


Quý bạn tuổi Tân Hợi có địa chi là Hợi chọn tuổi kết hợp làm ăn là tuổi Bính Tuất có địa chi Tuất.


Theo thiên mệnh cung phi


Tuổi Tân Hợi có cung phi thuộc Thổ chọn kết hợp làm ăn với tuổi Bính Tuất có cung phi thuộc Kim. Ứng theo Cung Phi Bát Trạch thì Thổ và Kim là Tương Sinh => = 2 điểm

Theo Ngũ Hành Cung Phi


Tuổi Tân Hợicó ngũ hành cung phi thuộc Khôn chọn kết hợp làm ăn với tuổi Tân Hợi có ngũ hành cung phi thuộc Càn. Chiếu theo ngũ Hành sinh khắc thì Khôn Diên Niên Lục Hợp => = 2 điểm

Tổng điểm = 7.5 Bạn có thể kết hợp làm ăn, kinh doanh với tuổi Bính Tuất

Xem tuổi Bính Tuất (1946) hợp làm ngành nghề nào nhất để cuộc sống sẽ sung túc, an nhàn? Tuổi Bính Tuất hợp với nghề gì


Tuổi Tân Hợi (1971) kết hợp làm ăn tuổi Đinh Hợi (1947) tốt hay xấu:


Ngũ hành bản mệnhTheo thiên can


Quý bạn tuổi Tân Hợi có thiên can là Tân chọn tuổi kết hợp làm ăn là tuổi Đinh Hợi có thiên can Đinh.Theo địa chi


Quý bạn tuổi Tân Hợi có địa chi là Hợi chọn tuổi kết hợp làm ăn là tuổi Đinh Hợi có địa chi Hợi.


Theo thiên mệnh cung phi


Tuổi Tân Hợi có cung phi thuộc Thổ chọn kết hợp làm ăn với tuổi Đinh Hợi có cung phi thuộc Kim. Ứng theo Cung Phi Bát Trạch thì Thổ và Kim là Tương Sinh => = 2 điểm

Theo Ngũ Hành Cung Phi


Tuổi Tân Hợicó ngũ hành cung phi thuộc Khôn chọn kết hợp làm ăn với tuổi Tân Hợi có ngũ hành cung phi thuộc Đoài. Chiếu theo ngũ Hành sinh khắc thì Khôn Thiên Y Lục Hợp => = 2 điểm

Tổng điểm = 7.5 Bạn có thể kết hợp làm ăn, kinh doanh với tuổi Đinh Hợi

Xem tuổi Đinh Hợi (1947) hợp làm ngành nghề nào nhất để cuộc sống sẽ sung túc, an nhàn? Tuổi Đinh Hợi hợp với nghề gì


Tuổi Tân Hợi (1971) kết hợp làm ăn tuổi Quý Mão (1963) tốt hay xấu:


Ngũ hành bản mệnhTheo thiên can


Quý bạn tuổi Tân Hợi có thiên can là Tân chọn tuổi kết hợp làm ăn là tuổi Quý Mão có thiên can Quý.Theo địa chi


Quý bạn tuổi Tân Hợi có địa chi là Hợi chọn tuổi kết hợp làm ăn là tuổi Quý Mão có địa chi Mão.


Theo thiên mệnh cung phi


Tuổi Tân Hợi có cung phi thuộc Thổ chọn kết hợp làm ăn với tuổi Quý Mão có cung phi thuộc Thổ. Ứng theo Cung Phi Bát Trạch thì Thổ và Thổ là Bình Hòa => = 1 điểm

Theo Ngũ Hành Cung Phi


Tuổi Tân Hợicó ngũ hành cung phi thuộc Khôn chọn kết hợp làm ăn với tuổi Tân Hợi có ngũ hành cung phi thuộc Cấn. Chiếu theo ngũ Hành sinh khắc thì Khôn Sinh Khí Lục Hợp => = 2 điểm

Tổng điểm = 7.5 Bạn có thể kết hợp làm ăn, kinh doanh với tuổi Quý Mão

Xem tuổi Quý Mão (1963) hợp làm ngành nghề nào nhất để cuộc sống sẽ sung túc, an nhàn? Tuổi Quý Mão hợp với nghề gì


Tuổi Tân Hợi (1971) kết hợp làm ăn tuổi Giáp Dần (1974) tốt hay xấu:


Ngũ hành bản mệnhTheo thiên can


Quý bạn tuổi Tân Hợi có thiên can là Tân chọn tuổi kết hợp làm ăn là tuổi Giáp Dần có thiên can Giáp.Theo địa chi


Quý bạn tuổi Tân Hợi có địa chi là Hợi chọn tuổi kết hợp làm ăn là tuổi Giáp Dần có địa chi Dần.


Theo thiên mệnh cung phi


Tuổi Tân Hợi có cung phi thuộc Thổ chọn kết hợp làm ăn với tuổi Giáp Dần có cung phi thuộc Kim. Ứng theo Cung Phi Bát Trạch thì Thổ và Kim là Tương Sinh => = 2 điểm

Theo Ngũ Hành Cung Phi


Tuổi Tân Hợicó ngũ hành cung phi thuộc Khôn chọn kết hợp làm ăn với tuổi Tân Hợi có ngũ hành cung phi thuộc Đoài. Chiếu theo ngũ Hành sinh khắc thì Khôn Thiên Y Lục Hợp => = 2 điểm

Tổng điểm = 7.5 Bạn có thể kết hợp làm ăn, kinh doanh với tuổi Giáp Dần

Xem tuổi Giáp Dần (1974) hợp làm ngành nghề nào nhất để cuộc sống sẽ sung túc, an nhàn? Tuổi Giáp Dần hợp với nghề gì


Tuổi Tân Hợi (1971) kết hợp làm ăn tuổi Ất Mão (1975) tốt hay xấu:


Ngũ hành bản mệnhTheo thiên can


Quý bạn tuổi Tân Hợi có thiên can là Tân chọn tuổi kết hợp làm ăn là tuổi Ất Mão có thiên can Ất.Theo địa chi


Quý bạn tuổi Tân Hợi có địa chi là Hợi chọn tuổi kết hợp làm ăn là tuổi Ất Mão có địa chi Mão.

Xem thêm: Các TầNg Ở Deep Web Là Gì Voz, Deep Web Và Lời Cảnh Tỉnh Cho Những Ai Đang Tò Mò


Theo thiên mệnh cung phi


Tuổi Tân Hợi có cung phi thuộc Thổ chọn kết hợp làm ăn với tuổi Ất Mão có cung phi thuộc Thổ. Ứng theo Cung Phi Bát Trạch thì Thổ và Thổ là Bình Hòa => = 1 điểm

Theo Ngũ Hành Cung Phi


Tuổi Tân Hợicó ngũ hành cung phi thuộc Khôn chọn kết hợp làm ăn với tuổi Tân Hợi có ngũ hành cung phi thuộc Cấn. Chiếu theo ngũ Hành sinh khắc thì Khôn Sinh Khí Lục Hợp => = 2 điểm

Tổng điểm = 7 Bạn có thể kết hợp làm ăn, kinh doanh với tuổi Ất Mão

Xem tuổi Ất Mão (1975) hợp làm ngành nghề nào nhất để cuộc sống sẽ sung túc, an nhàn? Tuổi Ất Mão hợp với nghề gì


Tuổi Tân Hợi (1971) kết hợp làm ăn tuổi Nhâm Tuất (1982) tốt hay xấu:


Ngũ hành bản mệnhTheo thiên can


Quý bạn tuổi Tân Hợi có thiên can là Tân chọn tuổi kết hợp làm ăn là tuổi Nhâm Tuất có thiên can Nhâm.Theo địa chi


Quý bạn tuổi Tân Hợi có địa chi là Hợi chọn tuổi kết hợp làm ăn là tuổi Nhâm Tuất có địa chi Tuất.


Theo thiên mệnh cung phi


Tuổi Tân Hợi có cung phi thuộc Thổ chọn kết hợp làm ăn với tuổi Nhâm Tuất có cung phi thuộc Kim. Ứng theo Cung Phi Bát Trạch thì Thổ và Kim là Tương Sinh => = 2 điểm

Theo Ngũ Hành Cung Phi


Tuổi Tân Hợicó ngũ hành cung phi thuộc Khôn chọn kết hợp làm ăn với tuổi Tân Hợi có ngũ hành cung phi thuộc Càn. Chiếu theo ngũ Hành sinh khắc thì Khôn Diên Niên Lục Hợp => = 2 điểm

Tổng điểm = 8 Bạn có thể kết hợp làm ăn, kinh doanh với tuổi Nhâm Tuất

Xem tuổi Nhâm Tuất (1982) hợp làm ngành nghề nào nhất để cuộc sống sẽ sung túc, an nhàn? Tuổi Nhâm Tuất hợp với nghề gì


Tuổi Tân Hợi (1971) kết hợp làm ăn tuổi Quý Hợi (1983) tốt hay xấu:


Ngũ hành bản mệnhTheo thiên can


Quý bạn tuổi Tân Hợi có thiên can là Tân chọn tuổi kết hợp làm ăn là tuổi Quý Hợi có thiên can Quý.Theo địa chi


Quý bạn tuổi Tân Hợi có địa chi là Hợi chọn tuổi kết hợp làm ăn là tuổi Quý Hợi có địa chi Hợi.


Theo thiên mệnh cung phi


Tuổi Tân Hợi có cung phi thuộc Thổ chọn kết hợp làm ăn với tuổi Quý Hợi có cung phi thuộc Kim. Ứng theo Cung Phi Bát Trạch thì Thổ và Kim là Tương Sinh => = 2 điểm

Theo Ngũ Hành Cung Phi


Tuổi Tân Hợicó ngũ hành cung phi thuộc Khôn chọn kết hợp làm ăn với tuổi Tân Hợi có ngũ hành cung phi thuộc Đoài. Chiếu theo ngũ Hành sinh khắc thì Khôn Thiên Y Lục Hợp => = 2 điểm

Tổng điểm = 8.5 Bạn có thể kết hợp làm ăn, kinh doanh với tuổi Quý Hợi

Xem tuổi Quý Hợi (1983) hợp làm ngành nghề nào nhất để cuộc sống sẽ sung túc, an nhàn? Tuổi Quý Hợi hợp với nghề gì


Tuổi Tân Hợi (1971) kết hợp làm ăn tuổi Tân Mùi (1991) tốt hay xấu:


Ngũ hành bản mệnhTheo thiên can


Quý bạn tuổi Tân Hợi có thiên can là Tân chọn tuổi kết hợp làm ăn là tuổi Tân Mùi có thiên can Tân.Theo địa chi


Quý bạn tuổi Tân Hợi có địa chi là Hợi chọn tuổi kết hợp làm ăn là tuổi Tân Mùi có địa chi Mùi.


Theo thiên mệnh cung phi


Tuổi Tân Hợi có cung phi thuộc Thổ chọn kết hợp làm ăn với tuổi Tân Mùi có cung phi thuộc Kim. Ứng theo Cung Phi Bát Trạch thì Thổ và Kim là Tương Sinh => = 2 điểm

Theo Ngũ Hành Cung Phi


Tuổi Tân Hợicó ngũ hành cung phi thuộc Khôn chọn kết hợp làm ăn với tuổi Tân Hợi có ngũ hành cung phi thuộc Càn. Chiếu theo ngũ Hành sinh khắc thì Khôn Diên Niên Lục Hợp => = 2 điểm

Tổng điểm = 7.5 Bạn có thể kết hợp làm ăn, kinh doanh với tuổi Tân Mùi

Xem tuổi Tân Mùi (1991) hợp làm ngành nghề nào nhất để cuộc sống sẽ sung túc, an nhàn? Tuổi Tân Mùi hợp với nghề gì


Tuổi Tân Hợi (1971) kết hợp làm ăn tuổi Kỷ Mão (1999) tốt hay xấu:


Ngũ hành bản mệnhTheo thiên can


Quý bạn tuổi Tân Hợi có thiên can là Tân chọn tuổi kết hợp làm ăn là tuổi Kỷ Mão có thiên can Kỷ.Theo địa chi


Quý bạn tuổi Tân Hợi có địa chi là Hợi chọn tuổi kết hợp làm ăn là tuổi Kỷ Mão có địa chi Mão.


Theo thiên mệnh cung phi


Tuổi Tân Hợi có cung phi thuộc Thổ chọn kết hợp làm ăn với tuổi Kỷ Mão có cung phi thuộc Thổ. Ứng theo Cung Phi Bát Trạch thì Thổ và Thổ là Bình Hòa => = 1 điểm

Theo Ngũ Hành Cung Phi


Tuổi Tân Hợicó ngũ hành cung phi thuộc Khôn chọn kết hợp làm ăn với tuổi Tân Hợi có ngũ hành cung phi thuộc Cấn. Chiếu theo ngũ Hành sinh khắc thì Khôn Sinh Khí Lục Hợp => = 2 điểm

Tổng điểm = 7.5 Bạn có thể kết hợp làm ăn, kinh doanh với tuổi Kỷ Mão

Xem tuổi Kỷ Mão (1999) hợp làm ngành nghề nào nhất để cuộc sống sẽ sung túc, an nhàn? Tuổi Kỷ Mão hợp với nghề gì


Với những phân tích tuổi Tân Hợi hợp làm ăn với tuổi nào, sinh năm 1971 hợp làm ăn với tuổi nào chi tiết nhất dựa vào ngũ hành bản mệnh, thiên can địa chi, theo thiên mệnh cung phi hay theo ngũ hành cung phi…. chúng tôi đã xuất ra kết quả theo nghĩa tường mình để quý bạn dễ hiểu nhất. Mong rằng qua đó việc chọn đối tác làm ăn hợp tuối Tân Hợi sẽ dễ dàng hơn, đem đến sự nghiệp thành công và phát đạt nhất.

LƯU Ý:Một người doanh nhân thường sử dụng điện thoại trong công việc rất nhiều, vậy tuổi 1971đã xem số điện thoại của mình có hợp phong thủy, hợp tuổi hay không? Sim điện thoại hợp tuổi 1971 giúp tương trợ bản mệnh và gia tăng cát lộc, xem và chọn số điện thoại hợp tuổi ngay tạiXEM PHONG THỦY SIM

Từ khóa tìm kiếm:

tuổi Tân Hợi 1971 làm ăn hợp với tuổi nào

nữ sinh năm 1971 hợp làm ăn với tuổi nào

nam sinh năm 1971 hợp làm ăn với tuổi nào

….


Contents

Tuổi Tân Hợi 1971 hợp làm ăn với tuổi nào nhất?

Số điện thoại


Ngày sinh


Giờ sinh


Chọn giờ sinh

Giới tính


Giới tinh Nam Nữ
Xem phong thủy

Tổng Đài Tư Vấn Miễn Phí

*

XEM PHONG THỦY SÓ


Ứng dụng phong thủy


Tin tức sim phong thủy


Tư vấn trực tuyến


cdspninhthuan.edu.vn- Hệ thống phân phốiSim phong thủy hợp tuổi, hợp mệnh Uy tín nhất hiện nay.

Website dịch vụ thuộc quyền quản lý của Công ty trách nhiệm hữu hạn NEW VISION VIỆT NAM​


Chuyên mục: Tài liệu