Trả lời câu hỏi: sau khi thụ phấn noãn biến Đổi thành gì, thụ tinh là gì

     
Câu 5. Hạt là do bộ phận nào của hoa biến đổi thành sau thụ tinh ? A. Bao phấn B. Noãn C. Bầu nhuy D. Vòi nhuỵ Câu 6. Quả chuối khí chín vấn còn vết tích của A. Đầu nhuy. B. Lá đài. C. Tràng. D. Bao phẩn. Câu 7. Sau khi thụ tinh, bầu nhuy của hoa sẽ biến đối và phát triển thành A. Hạt chứa noãn. B. Noãn chứa phôi. C. Quả chứa hạt. D. Phôi chứa hợp tử. Câu 8. Trong quá trình thụ tinh ở thực vật, tế bào sinh dục đực sẽ kết hợp với tế bào sinh dục cái có trong noãn đế tạo thành một tế bào mới gọi là A. Phôi. B. Hợp tử. C. Noãn. D. Hạt. Câu 9. Khi hạt phẩn rơi vào đầu nhuy cùng loài thì hạt phấn hút chất nhầy trên đầu nhuy, trương lên và này mầm thành A. Chi nhị. B. Bao phẩn. C. Ống phấn. D. Túi phối. Câu 10. Loại quả nào dưới đây đa phần không có hạt ? A. Thanh long B. Chuối C. Hồng xiêm


Bạn đang xem: Trả lời câu hỏi: sau khi thụ phấn noãn biến Đổi thành gì, thụ tinh là gì

*

*

em cho chị 5 sao nha ^^Chúc em học tốt.còn câu nào khó hãy gửi qua phần 1:1 để chị giải đáp tận tình cho em nha.Thấy lời giải hay và nhanh thì tặng chị thêm xu và quà nhaCảm ơn em nhiều lắm hihi ^^em cho chị 5 sao nha ^^Chúc em học tốt.còn câu nào khó hãy gửi qua phần 1:1 để chị giải đáp tận tình cho em nha.Thấy lời giải hay và nhanh thì tặng chị thêm xu và quà nhaCảm ơn em nhiều lắm hihi ^^


Xem thêm: Hệ Điều Hành Macos Là Gì? Máy Nào Chạy Macos? Có Bao Nhiêu Phiên Bản? ?

*

*

Câu $2$ Đặc điểm nào sâu đây KHÔNG phải của những cây có hoa nở về đêm để thu hút sâu bọ ? A. Toả ra mùi hương ngọt ngào, dặc biệt quyển rũ. B. Có màu trang női bật de sâu bo de nhận biết. C. Có đĩa mật để níu chân sâu bọ. D. Có kích thước lớn để sâu dẻ đậu. Câu $2$ Khi hạt phãn rơi vào đầu nhuy cùng loài thì hạt phan hút chất nhãy trên dầu nhuy, trương lên và nảy mầm thành: A. chỉ nhị. B. bao phần. C. ống phan. D. túi phôi. Câu $1a$ Hạt là do bộ phận nào của hoa biển đối thành sau thụ tinh ? A. Bao phần. B. Noãn. C. Bầu nhụy. D. Vòi nhuy.
Xem lời giải
*


Chuyên mục: Tài liệu