Trả lời câu hỏi: sau khi thụ phấn noãn biến Đổi thành gì, thụ tinh là gì

     
Câu 5. Hạt là do bộ phận nào của hoa chuyển đổi thành sau thụ tinh ? A. Bao phấn B. Noãn C. Bầu nhuy D. Vòi nhuỵ Câu 6. Quả chuối khí chín vấn còn vệt tích của A. Đầu nhuy. B. Lá đài. C. Tràng. D. Bao phẩn. Câu 7. Sau khi thụ tinh, thai nhuy của hoa sẽ biến đổi đối và phát triển thành A. Hạt chứa noãn. B. Noãn chứa phôi. C. Quả cất hạt. D. Phôi chứa hợp tử. Câu 8. Trong quy trình thụ tinh ngơi nghỉ thực vật, tế bào sinh dục đực vẫn kết hợp với tế bào sinh dục cái bao gồm trong noãn đế tạo nên thành một tế bào bắt đầu gọi là A. Phôi. B. Hòa hợp tử. C. Noãn. D. Hạt. Câu 9. Khi hạt phẩn lâm vào cảnh đầu nhuy thuộc loài thì hạt phấn hút chất nhớt trên đầu nhuy, trương lên với này mầm thành A.


Bạn đang xem: Trả lời câu hỏi: sau khi thụ phấn noãn biến Đổi thành gì, thụ tinh là gì


Xem thêm:

Chi nhị. B. Bao phẩn. C. Ống phấn. D. Túi phối. Câu 10. Nhiều loại quả nào dưới đây đa phần không gồm hạt ? A. Thanh long B. Chuối C. Hồng xiêm
*
 
*

em mang lại chị 5 sao nha ^^Chúc em học tập tốt.còn câu nào nặng nề hãy gửi vào phần 1:1 để chị câu trả lời tận tình mang lại em nha.Thấy giải thuật hay và cấp tốc thì khuyến mãi chị thêm xu và quà nhaCảm ơn em các lắm hihi ^^em đến chị 5 sao nha ^^Chúc em học tập tốt.còn câu nào khó khăn hãy gửi qua phần 1:1 để chị giải đáp tận tình mang lại em nha.Thấy lời giải hay và nhanh thì tặng ngay chị thêm xu cùng quà nhaCảm ơn em các lắm hihi ^^
*
 
*

Câu $2$ Đặc điểm như thế nào sâu phía trên KHÔNG phải của rất nhiều cây tất cả hoa nở về đêm để quyến rũ sâu bọ ? A. Toả ra hương thơm ngọt ngào, dặc biệt quyển rũ. B. Bao gồm màu trang női nhảy de sâu bo de dìm biết. C. Gồm đĩa mật nhằm níu chân sâu bọ. D. Có kích thước lớn để sâu dẻ đậu. Câu $2$ Khi phân tử phãn lâm vào đầu nhuy thuộc loài thì hạt phan hút hóa học nhãy bên trên dầu nhuy, trương lên với nảy mầm thành: A. Chỉ nhị. B. Bao phần. C. ống phan. D. Túi phôi. Câu $1a$ phân tử là do phần tử nào của hoa hải dương đối thành sau thụ tinh ? A. Bao phần. B. Noãn. C. Thai nhụy. D. Vòi vĩnh nhuy.
Xem lời giải
*

Chuyên mục: Blog