sau khi ly hôn với cha của tra công ta mang thai

Tác giả: Nhất Diệp Bồ Đề

Bạn đang xem: sau khi ly hôn với cha của tra công ta mang thai

Thể loại: Cường cường, sống chết, hào môn thế gia, thương yêu và hôn nhân gia đình, tiến bộ, niên thượng, HE

Số chương: 90 chủ yếu văn + 2 phiên ngoại

Tình trạng edit: Chưa beta

DO BỊ THUỘC TÍNH CỦA THỤ VẢ VỠ MẶT NÊN EDITOR TẠM THỜI ĐÌNH CÔNG TẬP THỂ, XONG CHƯƠNG NÀO POST CHƯƠNG ĐÓ. 

BẢN DỊCH PHI THƯƠNG MẠI VÀ CHƯA NHẬN ĐƯỢC SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ. 

BẢN DỊCH CHỈ ĐƯỢC ĐĂNG DUY NHẤT TẠI BLOGSPOT HỦ THẢO VI HUỲNH. VUI LÒNG KHÔNG MANG ĐI NƠI KHÁC. 

Văn án 

Công ko kết duyên. Công thụ đều là lần thứ nhất của nhau.

Trương Mục vì như thế tra công tuy nhiên come out, không chỉ không tồn tại việc thực hiện còn bị xua thoát ra khỏi ngôi nhà, vậy tuy nhiên bị tra công team mang lại một chiếc nón xanh rớt.

Xem thêm: tiên giả vong ngữ

Cậu không hề gì cả, vô quán bar mò mẫm sự hạnh phúc lại nhất loài kiến công cộng tình với Tiêu Tiên, kể từ bại chính thức theo gót xua mạnh mẽ.

Nói chuyện thương rồi lĩnh xong xuôi giấy má hít thú, Trương Mục mới nhất phân phát hiện tại, đối tượng người tiêu dùng kết duyên của cậu quyền thế ngập trời, là hào môn thủ phủ kiêm thân phụ của tra công.

Lĩnh triệu chứng xong xuôi, Trương Mục tráng lệ cân nặng nhắc: Bây giờ ko kết duyên vẫn kịp sao?

Vừa mong muốn chạy trốn lại phân phát hiện tại bản thân mang bầu.

Chỉ rất có thể đem theo gót bảo bảo chạy nằm trong.

Tra công: quý khách trai cũ bị tớ team nón xanh rớt đùng một phát trở nên u nối tiếp làm thế nào bây giờ?

MỤC LỤC

Xem thêm: trở thành mẹ kế của nam chính

Chương 1, Chương 2, Chương 3, Chương 4, Chương 5, Chương 6, Chương 7, Chương 8, Chương 9, Chương 10, Chương 11, Chương 12, Chương 13, Chương 14, Chương 15, Chương 16, Chương 17, Chương 18, Chương 19, Chương trăng tròn, Chương 21, Chương 22, Chương 23, Chương 24, Chương 25, Chương 26, Chương 27, Chương 28, Chương 29, Chương 30, Chương 31, Chương 32, Chương 33, Chương 34, Chương 35, Chương 36, Chương 37, Chương 38, Chương 39, Chương 40, Chương 41, Chương 42, Chương 43, Chương 44, Chương 45, Chương 46, Chương 47, Chương 48, Chương 49, Chương 50, Chương 51, Chương 52, Chương 53, Chương 54, Chương 55, Chương 56, Chương 57, Chương 58, Chương 59, Chương 60, Chương 61, Chương 62, Chương 63, Chương 64, Chương 65, Chương 66, Chương 67, Chương 68, Chương 69, Chương 70, Chương 71, Chương 72, Chương 73, Chương 74, Chương 75, Chương 76, Chương 77, Chương 78, Chương 79, Chương 80, Chương 81, Chương 82, Chương 83, Chương 84, Chương 85, Chương 86, Chương 87, Chương 88, Chương 89, Chương 90

Phiên nước ngoài 1 Phiên nước ngoài 2 

HOÀN