Sau by the time dùng gì, cấu trúc cách dùng by the time cần biết

     

Công thức by the time là một trong những liên từ chỉ thời gian được dùng nhiều nhất ở cả trong văn phong nói và văn viết. Khi sử dụng các cấu trúc ngữ pháp tiếng Anh thì ngoài những thành phần chính như chủ ngữ, vị ngữ, chúng ta còn có các trạng từ, những liên từ nối.. nhằm giúp cho ngữ nghĩa câu văn được rõ ràng và cụ thể hơn. Cấu trúc by the time là một ví dụ điển hình như vậy. Cùng Tiếng Anh Free tìm hiểu công thức by the time, cách dùng và sự khác biệt giữa by the time với các liên từ chỉ thời gian khác qua bài viết dưới đây nhé!


Nội dung bài viết


Công thức by the time và cách sử dụng

Công thức by the time được hiểu là một liên từ chỉ thời gian diễn tả hàm ý “khi mà…; vào lúc…; vào khoảng thời gian…; vào thời điểm;…” Cấu trúc này thường được dùng để bổ sung trạng ngữ chỉ thời gian cho mệnh đề chính cũng như làm rõ nghĩa hơn trong câu.

Bạn đang xem: Sau by the time dùng gì, cấu trúc cách dùng by the time cần biết

Cấu trúc by the time thường được dùng nhiều nhất ở dạng thì hiện tại và thì quá khứ. Để có cái nhìn rõ hơn, chúng ta cùng xem các phần dưới đây:

1. Công thức by the time trong thì hiện tại

Công thức by the time được sử dụng ở thì hiện tại đơn nhằm thể hiện ngữ nghĩa dự đoán liên hệ về thời gian của 2 hành động, sự việc diễn ra ở hiện tại hoặc tương lai.

Cấu trúc:

Động từ tobe

By the time + S1 + am/is/are +…., S2 + will + V-inf

By the time + S1 + am/is/are +…., S2 + will have + V-ed/PII

Động từ thường

By the time + S1 + V(s/es), S2 + will + V-inf

By the time + S1 + V(s/es), S2 + will have + V-ed/PII

Ví dụ:

By the time you receive this gift, I will be in Hoian.

Khi bạn nhận được món quà này, tôi đã ở Hội An rồi.

By the time Dan is 20, she will go to travel with her friends.

Khi Dan tròn 20 tuổi, cô ấy sẽ đi du lịch với bạn của cô ấy.

*

Cách dùng by the time

2. Công thức by the time trong thì quá khứ

Cấu trúc by the time được sử dụng để nhằm nhấn mạnh một hành động trong quá khứ xảy ra thì đã có một hành động khác xảy ra trước đó. Dưới đây là cấu trúc by the time được dùng trong thì quá khứ:

Cấu trúc:

Với động từ tobe

By the time + S1 + was/were +…., S2 + had + V(ed/ PII)

Với động từ thường

By the time + S1 + V1(ed/PI), S2 + had + V(ed/PII)

Ví dụ:

By the time we arrived, they had already closed.

Vào lúc chúng tôi đến thì họ vừa đóng cửa.

By the time I was very tired, I had finished that report

Tôi đã rất mệt mỏi khi tôi hoàn thành bản báo cáo đó.


FREE> Download Ebook Hack Não Phương Pháp – Hướng dẫn cách học tiếng Anh thực dụng, dễ dàng cho người không có năng khiếu và mất gốc. Hơn 205.350 học viên đã áp dụng thành công với lộ trình học thông minh này.
TẢI NGAY

Phân biệt cấu trúc by the time với when/until

Bên cạnh công thức by the time, các bạn hoàn toàn có thể dùng nhiều liên từ trong tiếng Anh chỉ thời gian khác. Thế nhưng, mỗi dạng cấu trúc đều phải có cách sử dụng đồng thời mục đích nhấn mạnh khác nhau. Cùng Tiếng Anh Free phân tích sự khác biệt giữa by the time và một vài liên từ phổ biến nhé.

1. Cấu trúc by the time và when

Cả hai đều mang nghĩa là “khi, vào thời điểm,…”, tuy nhiên khi được dùng trong câu thì by the timewhen lại diễn tả mức độ, mục đích nhấn mạnh khác nhau:

Cấu trúc by the time được sử dụng để nhấn mạnh mức độ chính xác về mốc thời gian, thời điểm xảy ra sự việc. 

When thì sẽ nhấn mạnh về nội dung của hành động tại thời điểm nói, thời gian ở đây mang tính chung chung, trong 1 đoạn, 1 khoảng thời gian dài.

Ví dụ:

By the time I went to Susan’s home, she had gone out.

Khi tôi đến nhà của Susan thì cô ấy đã đi ra ngoài rồi.

Xem thêm:

When I was a child, I often went to cinema with my mother

Khi tôi còn là một đứa trẻ, tôi thường xuyên đi rạp chiếu phim với mẹ của tôi.

2. Cấu trúc by the time và until

Cấu trúc by the timeuntil trong tiếng Anh đều diễn tả ngữ nghĩa là cho đến khi, nhưng cách dùng của chúng lại khác nhau:

– By the time diễn tả một hành động, sự việc sẽ kết thúc khi có một hành động, sự việc khác bắt đầu.

– Until được sử dụng để diễn tả một hành động, sự việc chỉ diễn ra khi có một hành động, sự việc khác diễn ra tại cùng thời điểm đó.

Ví dụ:

They will have finished this report by the time John comes.

Họ sẽ hoàn thành bản báo cáo này trước khi John đến.

They can’t finish this report until John comes.

Họ không thể hoàn thành bản báo cáo này trước khi John đến.

*

Bài tập cấu trúc by the time

Dưới đây là bài tập về cách dùng by the time trong tiếng Anh nhằm giúp các bạn có thể kiểm tra lượng kiến thức mình vừa học cũng như ôn tập và thực hành luôn với dạng công thức này nhé!

Bài tập: Chọn đáp án đúng cho các câu sau.

1. By the time Adam ______ her studies, he ______ in Hanoi for 4 years.

A.finished – will have been B. finished – has been C. finishes – had been D. finished – had been

2. By the time I arrived company, my brother (leave)________.

A. left B. leaves C.had left D. will have left

3. By the time she gets home, her son _____ in bed.

A. am being B. will be C. am D.would be

4. _____ 2020, I will have been working for K.M company for 10 years.

A. By B. When C. In D. By the time

5. By the time the director ______ to the office, you will have completed this assignment.

A. comes B. came C. has come D. will come

Đáp án:

D C B D A

Trên đây là bài viết về công thức by the time cũng như cách dùng by the time, phân biệt với các trạng từ chỉ thời gian như when và until trong tiếng Anh. Hi vọng rằng với thông tin kiến thức mà chúng mình cung cấp đã giúp bạn học phần nào hiểu rõ hơn và tự tin ứng dụng cấu trúc by the time ở các bài thi, văn phong giao tiếp hàng ngày. 


Chuyên mục: