sản xuất cây công nghiệp ở nước ta hiện nay

Câu hỏi:

28/04/2023 787

A. tăng unique thành phầm xuất khẩu nòng cốt. 

Bạn đang xem: sản xuất cây công nghiệp ở nước ta hiện nay

Đáp án chủ yếu xác

B. cải tiến và phát triển mạnh ở từng những vùng bên trên cả nước. 

C. triệu tập góp vốn đầu tư nhiều hơn thế nữa mang lại cây thường niên. 

D. những vùng đều phải có technology chế vươn lên là tân tiến.

- Sản xuất cây lâu năm ở nước tao lúc này tăng unique thành phầm xuất khẩu nòng cốt.

Chọn A

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay gần 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Sông ngòi VN có tính đục cao đa số do

A. thiên tai xẩy ra nhiều, địa hình dốc, rơi rụng lớp phủ thực vật. 

B. nhiệt độ nhiệt đới gió mùa độ ẩm, tàn huỷ rừng, canh tác thiếu hụt hợp lý và phải chăng. 

C. địa hình nhiều núi, lượng mưa rộng lớn, rơi rụng lớp phủ thực vật. 

D. địa hình dốc, mưa rộng lớn theo đòi mùa, lớp vỏ phong hóa dày.

Câu 2:

Ý nghĩa đa số của việc cải tiến và phát triển chăn nuôi ở Trung du và miền núi Bắc Sở là

A. thú vị những mối cung cấp góp vốn đầu tư, đa dạng chủng loại phát hành, nâng lên vị thế của vùng. 

B. giới hạn du canh du cư, xử lý việc thực hiện, tạo ra nhiều loại thành phầm. 

C. đẩy mạnh thế mạnh, nâng lên nút sinh sống, cải tiến và phát triển phát hành sản phẩm & hàng hóa. 

D. dùng hợp lý và phải chăng khoáng sản, không ngừng mở rộng phát hành, thay cho thay đổi tổ chức cơ cấu tài chính.

Câu 3:

Cho bảng số liệu:

SẢN LƯỢNG MÍA ĐƯỜNG CỦA IN-ĐÔ-NÊ-XI-A VÀ PHI-LIP-PIN, GIAI ĐOẠN năm ngoái - 2020

(Đơn vị: ngàn tấn)

Năm

2015

2017

2019

2020

In-đô-nê-xi-a

24980,0

28806,4

31734,2

33479,6

Phi-lip-pin

22654,0

27599,8

Xem thêm: thời niên thiếu không thể quay lại ấy

23297,8

22615,7

(Nguồn: Niên giám tổng hợp ASEAN 2021, https://www.aseanstats.org)

Theo bảng số liệu, cho biết thêm nhận xét nào là tại đây đích thị với việc thay cho thay đổi sản lượng mía lối năm 2020 đối với năm năm ngoái của In-đô-nê-xi-a và Phi-lip-pin?

A. In-đô-nê-xi-a tăng, Phi-lip-pin hạn chế. 

B. In-đô-nê-xi-a hạn chế, Phi-lip-pin tăng. 

C. In-đô-nê-xi-a tăng, Phi-lip-pin tăng. 

D. In-đô-nê-xi-a hạn chế, Phi-lip-pin hạn chế.

Câu 4:

Căn cứ vô Atlat Địa lí nước Việt Nam trang Các ngành công nghiệp trọng tâm, cho biết thêm xí nghiệp sản xuất sức nóng năng lượng điện nào là đem quy tế bào lớn số 1 trong những xí nghiệp sản xuất sức nóng năng lượng điện sau đây?

A. Phả Lại. 

B. Na Dương. 

C. Tỉnh Ninh Bình. 

D. Thủ Đức

Câu 5:

Giải pháp đa số nhằm cải tiến và phát triển tổ hợp tài chính đại dương ở Duyên hải Nam Trung Sở là

A. tân tiến hoá hạ tầng vật hóa học, tăng chia sẻ, tạo hình điểm phượt mới. 

B. thú vị góp vốn đầu tư, hoàn mỹ hạ tầng, thiết kế thế tài chính liên trả. 

C. nâng lên trình độ chuyên môn làm việc, đẩy mạnh xuất khẩu, bảo đảm loại vật đại dương. 

D. đẩy mạnh links, tăng nhanh sinh hoạt chế vươn lên là, đa dạng chủng loại ngành nghề ngỗng.

Câu 6:

Vị trí địa lí của nước ta

A. nằm tại vị trí phía phía đông bắc điểm chí tuyến. 

B. ở trung trung tâm Khu vực Đông Nam Á. 

C. phía tây giáp chặn Độ Dương to lớn.

D. ở cung cấp cầu Bắc giáp Tỉnh Thái Bình Dương.

Câu 7:

Lao động nước tao hiện nay nay

A. phân bổ đồng đều thân ái vùng quê và trở thành thị. 

B. đem sự thay cho thay đổi tỉ trọng trong những điểm tài chính. 

C. đem năng suất tăng dần đều ngang điểm Đông Á. 

Xem thêm: thiếu gia con nhà giàu đích thực tái hôn

D. biểu hiện thất nghiệp được xử lý triệt nhằm.