Tiếng sấm sét tiếng anh là gì, tiếng sấm sét trong tiếng tiếng anh

     
Nhiệt độ lên đến hàng ngàn độ, tiếp tục tất cả bão từ bỏ nó tạo nên âm tkhô giòn cực lớn giống như tiếng sấm sét.

Bạn đang xem: Tiếng sấm sét tiếng anh là gì, tiếng sấm sét trong tiếng tiếng anh


There are temperatures thousands of degrees, there are continuous magnetic storms that create huge, basically thunder- like sounds.
Tôi sẽ tương đối vui được giúp phần đa tín đồ xây một vị trí trú mưa, tuy vậy tôi không nghĩ rằng sẽ là tiếng snóng sét đâu.
Hãy nhớ là vị thiên sứ đọng đã chứa khẩu ca “nhỏng giờ đồng hồ sấm sét, khiến cho đất địa điểm bọn họ vẫn đứng buộc phải rung chuyển” (Mô Si A 27:11).
Remember that the angel spoke “with a voice of thunder, which caused the earth to shake” (Mosiah 27:11).
Nhưng cuộc sống của An Ma sẽ chuyển đổi lúc một thiên sứ của Chúa hiện ra thuộc ông cùng nói cùng với ông nhỏng tiếng sấm sét.
But Alma’s life changed when an angel of the Lord appeared lớn hyên ổn and spoke with a voice of thunder.
Lúc đầy đủ lời thúc giục này mang lại, chúng thường xuyên ko ngăn chúng ta lại tức thì tức tự khắc, vày tiếng nói của Thánh Linc của Thượng Đế chưa phải như tiếng snóng sét.
When these promptings come, they will not generally stop us in our tracks, for the Spirit of God does not speak with a voice of thunder.
“Và cũng có thể có cơn giông tố mập với kinh khủng nổi lên, cùng hầu hết giờ đồng hồ sấm sét gớm hồn, cho nỗi nó có tác dụng rung chuyển cả trái đất như sắp vỡ tung.
“And there was also a great và terrible tempest; và there was terrible thunder, insomuch that it did shake the whole earth as if it was about to dicdspninhthuan.edu.vnde asunder.
"Tiểu đoàn tiền tiêu đã tiến quân vào đêm hướng về phía đỉnh Trojan, và khi công ty chúng tôi mang lại Parlog, mưa bắt đầu rơi nhỏng trút nước đối với tất cả giờ đồng hồ sấm sét với ánh chớp....
"The forward battalion had advanced during the night towards the Trojan peak, & when we made it to Parlog the shower began, followed by volcanic thunder & sheet lightning.

Xem thêm: Autonomy Là Gì - Autonomy Tiếng Anh Là Gì


Một thiên sứ đang hiện ra cùng ông với những con trai của Mô Si A và “giáng xuống nhỏng vào một đám mây, và đựng lời nói cùng với họ như tiếng snóng sét” (Mô Si A 27:11).
An angel had appeared to him và khổng lồ the sons of Mosiah và “descended as it were in a cloud; and he spake as it were with a voice of thunder” (Mosiah 27:11).
(Rô-ma 1:20) Hãy suy nghĩ đến các tia chớp chói mắt, giờ đồng hồ sấm sét ầm ầm quang cdspninhthuan.edu.vnnh trong trận mưa bão, đường nét huy hoàng của thác nước hùng vĩ, vẻ mênh mông bao la của bầu trời đầy sao!
(Romans 1:20) Just think of the blinding flashes & rumbling booms of a thunderstorm, the glorious cascade of a mighty waterfall, the overwhelming vastness of a starry sky!
7 Và này, thiên sđọng ấy sẽ nói với lũ cha nhỏng giờ đồng hồ snóng sét, cùng cả mặt khu đất arung chuyển bên dưới chân bọn phụ thân, cùng tất cả bầy cha mọi bửa xuống đất, bởi vì bsự kính sợ hãi Chúa đang bao che đem bầy phụ thân.
7 And behold, he spake unkhổng lồ us, as it were the voice of thunder, và the whole earth did atremble beneath our feet; and we all fell to lớn the earth, for the bfear of the Lord came upon us.
“Phải, tôi sẽ rao truyền cho từng người, bởi tiếng sấm sét, về sự ân hận cải và planer cứu chuộc, nhằm họ ân hận cải nhưng mà mang lại với Thượng Đế của bọn họ, hầu không hề thêm một sự sầu khổ như thế nào nữa trên mọi mặt đất này.”
“Yea, I would declare unkhổng lồ every soul, as with the voice of thunder, repentance & the plan of redemption, that they should repent và come unkhổng lồ our God, that there might not be more sorrow upon all the face of the earth.”
2 Phải, tôi vẫn rao truyền mang đến từng người, bởi giờ đồng hồ snóng sét, về sự hối cải với planer cứu vớt chuộc, để bọn họ hối hận cải mà lại amang đến với Thượng Đế của họ, hầu không hề thêm một sự sầu khổ làm sao nữa bên trên mọi phương diện đất này.
2 Yea, I would declare unto every soul, as with the voice of thunder, repentance and the plan of redemption, that they should repent và acome unto our God, that there might not be more sorrow upon all the face of the earth.
“Phải, tôi sẽ rao truyền cho từng tín đồ, bằng tiếng sấm sét, về cdspninhthuan.edu.vnệc ân hận cải cùng chiến lược cứu vãn chuộc, để họ ân hận cải nhưng mà mang đến cùng với Thượng Đế của chúng ta, hầu không còn thêm một sự sầu khổ nào nữa trên mọi mặt khu đất này.
“Yea, I would declare unto lớn every soul, as with the voice of thunder, repentance and the plan of redemption, that they should repent & come unto our God, that there might not be more sorrow upon all the face of the earth.
30 Và cthị xã rằng, Lúc bọn chúng nghe tiếng nói này cùng thấy rằng kia không hẳn là tiếng snóng sét giỏi tiếng huyên náo ồn áo, tuy nhiên này, kia là một trong angôn ngữ hết sức êm ả dịu dàng, tựa hồ nước như một lời thủ thỉ, cùng nó quả tình xuyên ổn thấu tận trung ương hồn—
30 And it came to pass when they heard this avoice, & beheld that it was not a voice of thunder, neither was it a voice of a great tumultuous noise, but behold, it was a bstill voice of perfect mildness, as if it had been a whisper, & it did pierce even lớn the very soul—
Người ta nghe tiếng nói cùng tiếng snóng sét vang rền, với rồi vị thiên sứ quyết đoán nhân danh Đấng Tạo hóa Cao cả của họ nhưng mà rằng: “Không còn có thì-tiếng nào nữa; dẫu vậy đến ngày mà lại vị thiên-sứ đọng vật dụng bảy mang đến nghe tiếng mình thổi loa thì sự mầu-nhiệm Đức Chúa Ttránh đã yêu cầu trọn”.
Voices & thunders are heard, & then the angel swears by our Grand Creator: “There will be no delay any longer; but in the days of the sounding of the seventh angel, when he is about khổng lồ blow his trumpet, the sacred secret of God . . . is indeed brought lớn a finish.”
11 Và nhỏng tôi sẽ nói với những bạn, trong lúc bọn họ đi khắp nơi để ahạn chế lại Thượng Đế, này, một bvị thiên sứ của Chúa chiện ra cùng họ; và vị này giáng xuống nhỏng trong một đám mây, với đựng lời nói cùng với chúng ta như giờ snóng sét, khiến cho đất khu vực bọn họ đang đứng đề xuất rung chuyển.
11 And as I said unto you, as they were going about arebelling against God, behold, the bangel of the Lord cappeared unlớn them; & he descended as it were in a dcloud; & he spake as it were with a voice of thunder, which caused the earth khổng lồ shake upon which they stood;
Tôi tưởng tượng nó sẽ ra làm sao ví như tôi đứng khu vực kia sáng sủa ngời giống hệt như một thiên sứ đọng, với 2 tay giơ cao, cất tiếng nói sấm sét.
I imagined what it would be lượt thích if I were standing there shining like an angel, with my hands raised, speaking with a voice of thunder.
“Thình lình, ông đứng lên cùng bằng một tiếng nói của một dân tộc nlỗi snóng sét, hoặc tiếng gầm của sư tử, la lên đông đảo lời tiếp sau đây nhưng mà tôi rất có thể ghi nhớ được hầu hết:
“On a sudden he arose lớn his feet, and spoke in a voice of thunder, or as the roaring lion, uttering, as near as I can recollect, the following words:
Một ngày nọ, “trong những khi ông đang đi mọi nơi để phá hoại giáo hội của Thượng Đế” với cdspninhthuan.edu.vnệc tháp tùng của những nam nhi của Mô Si A, thì một “vị thiên sđọng của Chúa chỉ ra thuộc họ; và vị này giáng xuống nhỏng trong một đám mây, và cất tiếng nói với bọn họ nhỏng giờ sấm sét, để cho khu đất đề xuất rung chuyển.”
One day, “while he was going about khổng lồ destroy the church of God” in company with the sons of Mosiah, an “angel of the Lord appeared unto them; và he descended as it were in a cloud; and he spake as it were with a voice of thunder, which caused the earth to shake.”
Danh sách truy tìm vấn thông dụng nhất:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M

Chuyên mục: Tài liệu