Resource Based View Là Gì

 - 
Quan điểm dựa trên nguồn lực RBV (tiếng Anh: Resources Based View) cho rằng để đạt được và duy trì lợi thế cạnh tranh, nguồn lực doanh nghiệp đóng vai trò rất quan trọng.

Bạn đang xem: Resource based view là gìQuan điểm dựa trên nguồn lực RBV (Resources Based View)

Định nghĩa

Quan điểm dựa trên nguồn lực trong tiếng Anh Resources Based View.

Quan điểm dựa trên nguồn lực cho rằng để đạt được và duy trì lợi thế cạnh tranh, nguồn lực doanh nghiệp đóng vai trò rất quan trọng. Một công ty sẽ thành công nếu nó trang bị các nguồn lực phù hợp nhất và tốt nhất với việc kinh doanh và chiến lược của doanh nghiệp.

Thuật ngữ liên quan

Lợi thế cạnh tranh bền vững (Sustainable competitive advantage) có nghĩa là doanh nghiệp phải liên tục cung cấp cho thị trường một giá trị đặc biệt mà không có đối thủ cạnh tranh nào có thể cung cấp được.

Ý nghĩa của quan điểm dựa trên nguồn lực

- Quan điểm dựa trên nguồn lực – RBV không chỉ tập trung phân tích nguồn lực bên trong mà nó còn liên kết năng lực bên trong với môi trường bên ngoài.

- Lợi thế cạnh tranh sẽ bị thu hút về doanh nghiệp nào sở hữu những nguồn lực hoặc năng lực tốt nhất. Do vậy, theo RBV, lợi thế cạnh tranh liên quan đến sự phát triển và khai thác nguồn lực cốt lõi của doanh nghiệp.

Nội dung quan điểm dựa trên nguồn lực RBV về lợi thế cạnh tranh bền vững

-Để xác định các yếu tố thành công then chốt - nguồn gốc bên ngoài của lợi thế cạnh tranh, trước hết phải phân tích môi trường vĩ mô và cạnh tranh ngành.

Xem thêm: Nghĩa Của Từ Chí Mạng Là Gì ? Nghĩa Của Từ Chí Mạng Trong Tiếng Việt

- Tiếp theo, phân tích nguồn lực và kiểm toán nội bộ công ty sẽ xác định các nguồn gốc bên trong của lợi thế cạnh tranh, đó là những nguồn lực có giá trị, các tiềm lực tiêu biểu, những năng lực cốt lõi và khác biệt của công ty, từ đó nhận dạng được các lợi thế cạnh tranh trong phối thức và nguồn lực.

-Để tạo ra lợi thế cạnh tranh bền vữngthì nguồn lực phải có giá trị, nó bao hàm những đặc điểm như hiếm có, có thể tạo ra giá trị cho khách hàng, có thể bắt chước và thay thế nhưng không hoàn toàn.

-Trong một ngành phụ thuộc lớn vào xu thế công nghệ như ngành chế tạo máy biến thế, thì các nguồn lực không thể bắt chước hoàn toàn bị các công nghệ mới thay thế và có thể sẽ bị mất toàn bộ giá trị.

Do vậy, lợi thế cạnh tranh bền vững là những lợi thế đủ lớn để tạo sự khác biệt, đủ lâu dài trước những biến đổi của môi trường kinh doanh và phản ứng của đối thủ, vượt trội hơn đối thủ trong những thuộc tính kinh doanh hữu hình có ảnh hưởng đến khách hàng.

-Theo phân tích của Michael Porter, lợi thế cạnh tranh bền vững chỉ có thể thông qua chi phí thấp hoặc khác biệt hóa trong phối thức thị trường.

Xem thêm: Cẩn Thận Khi Dùng Phấn Em Bé Có Tác Dụng Gì, Phấn Rôm Có Tác Dụng Gì Với Trẻ Sơ Sinh

Từ đó, ở hầu hết mức độ cơ bản, doanh nghiệp có thể tạo ra lợi thế cạnh tranh bền vững bằng cách nhận biết và thực hiện những hành động sau đây: nâng cao hiệu quả các hoạt động, nâng cao chất lượng, đổi mới và nâng cao sự thỏa mãn khách hàng.

(Tài liệu tham khảo: Giáo trình Quản trị chiến lược, NXB Đại học Kinh tế Quốc dân)