Là gì? nghĩa của từ recyclable là gì, nghĩa của từ recyclable trong tiếng việt

     
We"re able to lớn now build buildings that generate all their own electricity, that recycle much of their water, that are much more comfortable than standard buildings, use all- natural light, etc., &, over time, cost less.

Bạn đang xem: Là gì? nghĩa của từ recyclable là gì, nghĩa của từ recyclable trong tiếng việt


Ngày ni chúng ta cũng có thể xây dựng các công trình tự phân phối nặng trĩu lượng, cùng tái chế đa phần nước đang thực hiện, đó là đầy đủ dự án công trình đương đại rộng tương đối nhiều so với các công trình xây dựng thông thường. thực hiện ánh sáng tự nhiên, vân vân, với tổng ngân sách vẫn bớt không ít.
Thrift is a concept where you reduce, reuse & recycle, but yet with an economic aspect I think has a real potential for change.
Tằn nhân thể là định nghĩa của vấn đề sút thiểu, tái thực hiện, tái chế sản phẩm cùng bên trên cẩn thận tài chính, vấn đề làm cho này có khả năng chế tác sự biến hóa to.
Plastics must be recycled separately, with other lượt thích materials, in order khổng lồ preserve sầu the value of the recycled material, & enable its reuse in other products after being recycled.
Các nhiều loại vật liệu bằng nhựa khác biệt cần được tái chế riêng nhằm không thay đổi quý giá của vật tư với để nó rất có thể được tái sử dụng sau khoản thời gian tái chế.
I first came across a story which was focusing on the government that had just announced some water recycling plans and they wanted khổng lồ use abandoned underground tunnels in one of our biggest rail systems.
Đây là lần thứ nhất tôi trải qua một mẩu truyện tập trung vào nhà nước vừa công bố một số trong những chiến lược tái sử dụng nước với người ta có nhu cầu thực hiện những con đường hầm bị bỏ phí vào một Một trong những hệ thống đường tàu lớn nhất của Shop chúng tôi.
The ayên ổn of a LCE is to integrate all aspects of itself from its manufacturing, agriculture, transportation, và power-generation, etc. around technologies that produce energy and materials with little GHG emission, và, thus, around populations, buildings, machines, và decdspninhthuan.edu.vnces that use those energies and materials efficiently, &, dispose of or recycle its wastes so as to lớn have a minimal output of GHGs.
Mục đích của LCE là lồng ghxay tất cả các chi tiết của chính nó từ bỏ chế tạo, NNTT, vận tải đường bộ với vạc năng lượng điện, vv bao quanh các công nghệ sản xuất năng lượng với vật tư gồm không nhiều phát thải GHG với vì vậy xung quanh các khu vực định cư, với các lắp thêm áp dụng năng lượng cùng vật tư một bí quyết công dụng, cùng bỏ bỏ hoặc tái chế hóa học thải của chúng để có sản lượng GHG về tối tđọc.
As a green project, the City Line includes the purification of waste water; noise reduction through sound-attenuating tracks; the use of synthetic diesel, which procdspninhthuan.edu.vndes users with clean air; & the recycling of excavated rocks.
Là một dự án công trình xanh, City Line bao gồm bài toán có tác dụng sạch mát nước thải; sút tiếng ồn ào bằng con đường ray có tác dụng loãng âm thanh; bài toán sử dụng bộ động cơ diesel tổng vừa lòng sẽ tạo nên không gian sạch cho tất cả những người sử dụng; với bài toán tái chế đá được khai quật.
Musicians and scholars including Laurel Fay và Richard Taruskin contest the authentithành phố và debate the significance of Testimony, alleging that Volkov compiled it from a combination of recycled articles, gossip, & possibly some information directly from the composer.
Các nhạc sĩ cùng học tập giả không giống bao gồm Laurel Fay cùng Richard Taruskin tranh biện tính tuyệt đối với tranh luận về khoảng đặc biệt quan trọng của "Chứng ngôn", nhận định rằng Volkov soạn nó từ sự kết hợp của những bài bác báo "tái chế", tin đồn nhảm, và hoàn toàn có thể một số trong những thông báo thẳng từ bỏ công ty soạn nhạc.
In that vessel, clean water will overflow for release, whereas settled metal precipitates (sludge) will be recycled lớn the acid mine drainage treatment tank, with a sludge-wasting side stream.
Trong tàu đó, nước thật sạch sẽ tràn mang đến xây dựng, trong khi kia kết tủa kim loại đang xử lý (bùn) sẽ tiến hành tái chế nhằm những bể xử trí thải nước mỏ axit, với 1 loại suối mặt bùn lãng phí.
Improper handling, disposal, accidental breakage, damage or improper recycling of e-waste may present risks, including, but not limited lớn, fire, explosion and/or other hazards, & uncontrolled waste disposal which may be detrimental to/have adverse effects on the encdspninhthuan.edu.vnronment as it prevents reuse of resources.

Xem thêm: Củ Kiệu Có Tác Dụng Gì - Những Công Dụng Không Ngờ Của Củ Kiệu


cdspninhthuan.edu.vnệc cách xử lý, thải quăng quật không đúng cách dán, vô tình làm vỡ, làm lỗi hoặc tái chế rác rưởi thải năng lượng điện tử không đúng cách dán rất có thể gây nên những nguy hại, bao gồm nhưng lại giới hạn max ngơi nghỉ nguy hại cháy, nổ và/hoặc phần đông nguy cơ tiềm ẩn không giống, bên cạnh đó bài toán thải bỏ rác rến bừa kho bãi hoàn toàn có thể pmùi hương hại/ảnh hưởng xấu cho môi trường thiên nhiên do vấn đề đó cản ngăn câu hỏi tái sử dụng tài ngulặng.
He added that Kylo Ren "has every reason lớn be lying" in this instance because "he"s trying khổng lồ get Rey khổng lồ let the past—Jedi, Sith, Rebellion, Empire, First Order, etc., etc., etc.—crumble lớn dust," but that "in a weird way, it"s a kind of meta-commentary on a franchise that is seeking a new future, while still being indebted enough to lớn its past that it continually recycles itself."
Ông nói thêm rằng Kylo Ren "tất cả lý do nhằm nói dối" vào trường vừa lòng này cũng chính vì "hắn ta vẫn nỗ lực nhằm Rey để cho vượt khđọng - Jedi, Sith, Rebellion, Empire, First Order, vv, vv... bị tiêu diệt đi", mà lại "lạ thường gắng, kia là 1 trong phản hồi hết sức meta về một uy tín điện hình ảnh đã search kiếm một tương lai mới, trong lúc vẫn còn nợ vượt khứ mà nó liên tục tái chế lại."
cdspninhthuan.edu.vnệc phân một số loại rác rến để tái chế hoàn toàn có thể mất công rộng, tuy nhiên cdspninhthuan.edu.vnệc kia cho thấy thêm chúng ta ước ao bao gồm một trái đất thật sạch.
I mean, we"re beginning to see some of the big problems around something like business are recycling & energy conservation.
Ý tôi là, bọn họ đang ban đầu nhận thấy những vấn đề mập chuyển phiên xung quanh đa số lắp thêm nlỗi câu hỏi marketing, tái chế với bảo đảm năng lượng.
Recycling is a key component of modern waste reduction và is the third component of the "Reduce, Reuse, và Recycle" waste hierarchy.
Tái vắt là chiếc chìa khóa dẫn cho thành công vào câu hỏi bớt tphát âm hóa học thải tân tiến và là thành bên trong mô hình phân các loại rác rến bây chừ bao gồm: giảm tđọc, tái áp dụng, tái chế.
It has three apses, as is usual in Byzantine architecture, with six pointed arches (three on each side of the central nave) resting on recycled classical columns.
Nó gồm cha apse, như là thường trông thấy trong phong thái phong cách xây dựng Byzantine, cùng với sáu vòm nhọn (cha trên từng mặt của gian giữa trung ương) ở trên những cột tái chế cổ điển.
When not dumped in a landfill where the non-biodegradable parts may persist for thousands of years, conventional hygiene products can at best be "thermally recycled" (incinerated).
Nếu không được đổ trong một bến bãi chôn rác rưởi thải, nhũng thành phần không phân bỏ sinch họchoàn toàn có thể kéo dãn hàng chục ngàn năm, các sản phẩm dọn dẹp và sắp xếp thường thì cực tốt có thể được "nhiệt độ tái chế" (đốt).
Recycling of plastics is more difficult, as most programs are not able khổng lồ reach the necessary màn chơi of unique.
Tái chế chất dẻo là trở ngại rộng, bởi vì đa số các công tác tái chế cần yếu đạt đến hơn cả unique quan trọng.
In this way molds play a major role in causing decomposition of organic material, enabling the recycling of nutrients throughout ecosystems.
Theo bí quyết này, mốc đóng góp một vai trò vô cùng đặc trưng vào cdspninhthuan.edu.vnệc gây ra sự phân hủy các vật chất cơ học, có thể chấp nhận được tái tạo những chăm sóc chất xuyên suốt hệ sinh thái xanh.
I come at this question not as a green campaigner, in fact, I confess to be rather hopeless at recycling.
Tôi đề ra câu hỏi này dù chưa hẳn tín đồ làm cho chiến dịch xanh thực tế là, tôi còn chưa biết tái chế như thế nào nữa.
Danh sách truy nã vấn phổ biến nhất:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M

Chuyên mục: