Quân Xanh Quân Đỏ Là Gì

 - 

(Thanh tra)- Hiện tượng “quân xanh”, “quân đỏ” trong các hồ sơ dự thầu được phát hiện tại nhiều dự án sử dụng vốn ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2015-2017. Đây là tồn tại được chỉ rõ tại Báo cáo của Ban Kinh tế - Ngân sách, Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh Bắc Giang về kết quả khảo sát việc chấp hành pháp luật về đấu thầu trong hoạt động đầu tư xây dựng dự án.

Bạn đang xem: Quân xanh quân đỏ là gì


*

Bị loại bởi lỗi sơ đẳng nhất

Theo số liệu thống kê, giai đoạn 2015 - 2017 toàn tỉnh Bắc Giang tổ chức thực hiện lựa chọn 8.820 gói thầu thuộc các dự án đầu tư sử dụng vốn Nhà nước, với tổng giá trị gói thầu 7.645 tỷ đồng, tổng giá trị trúng thầu là 7.187 tỷ đồng, tỷ lệ giảm giá tiết kiệm chung đạt 5,96%.

Xem thêm: Creosote Là Gì - Creosote Thảo Mộc

Quá trình khảo sát công tác lựa chọn nhà thầu, HĐND tỉnh Bắc Giang cũng đã chỉ rõ nhiều sai phạm, cụ thể: Việc lựa chọn nhà thầu ở một số gói thầu còn mang tính chất hình thức. Hầu hết, các gói thầu thực hiện hình thức đấu thầu rộng rãi ở cả cấp tỉnh và cấp huyện, cấp xã làm chủ đầu tư chỉ có 3 nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu, là mức tối thiểu đủ điều kiện để tổ chức đấu thầu rộng rãi. 

Đơn cử, tại huyện Hiệp Hòa 76/76 (100%) gói thầu có 3 nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu, trong đó có 8 gói thầu có 4, 5 nhà thầu mua hồ sơ dự thầu. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn có 19/19 gói thầu có 3 nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu/gói thầu, trong đó có 6 gói thầu có 4 nhà thầu mua hồ sơ dự thầu…

Nhiều gói thầu hồ sơ dự thầu thể hiện rõ “quân xanh”, “quân đỏ”, 2/3 nhà thầu dự thầu làm hồ sơ dự thầu sơ sài, hình thức, cụ thể không nộp hoặc đảm bảo dự thầu không hợp lệ, thiếu tài liệu chứng minh năng lực kinh nghiệm. Khi đánh giá hồ sơ dự thầu các nhà thầu này bị loại ngay ở bước đánh giá tư cách hợp lệ và năng lực kinh nghiệm, đây là bước đánh giá sơ đẳng nhất trong hồ sơ dự thầu.

Xem thêm: Con Gì Bỏ Đuôi Thành Ngựa ?Ai Là Bạn Của T? Con Gì Cắt Đuôi Thành Con Ngựa

Cá biệt có một số nhà thầu chuyên đi dự thầu để trượt, trong khi có đủ năng lực, kinh nghiệm để trúng thầu thực hiện ở một số gói thầu, nhưng lại làm hồ sơ dự thầu hết sức sơ sài, cố tình không nộp đầy đủ hồ sơ đánh giá năng lực, kinh nghiệm để bị loại ở các gói thầu có quy mô, tính chất tương tự. Ví dụ, Công ty Cổ phần Xây dựng Quang Vinh tham gia dự thầu nhưng đều không trúng ở các gói thầu xây dựng mở rộng trường mầm non xã Song Khê (TP Bắc Giang - năm 2016), dự án đường bê tông liên thôn đi thôn Thượng xã Long Sơn (huyện Sơn Động - quý I/2017), gói thầu kè lát mái đê hữu Thương Ba tổng đoạn K0+400 - K0+700 (năm 2016), gói thầu đắp đê hữu Lục Nam từ K2+500 đến K0+50 do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn làm chủ đầu tư (quý I/2017)…

Có tiêu cực trong lựa chọn nhà thầu!?

Kết quả khảo sát của HĐND tỉnh thể hiện rõ thực trạng, ở một số địa phương còn tình trạng lựa chọn cho một số ít nhà thầu trúng nhiều gói thầu có tính chất tương tự trong cùng một thời điểm, có tình trạng một cá nhân chỉ huy trưởng công trình tại nhiều gói thầu khác nhau trong một thời điểm, vi phạm quy định Luật Đấu thầu và các quy định về quản lý chất lượng xây dựng.