quân lâm thiên hạ

 • Reads 169,525
 • Votes 7,627
 • Parts 170

Ongoing, First published Oct 09, 2018

Bạn đang xem: quân lâm thiên hạ

Table of contents

 • Mon, Dec 9, 2019

 • Chương 184. Cha u yêu thương thâm thúy trách móc nặng

  Mon, Dec 9, 2019

 • Chương 185. Một phụ vương quan hoài ta

  Mon, Dec 9, 2019

 • Chương 186. Phòng nhốt chất vấn đáp

  Wed, Dec 11, 2019

 • Chương 187. Một thân mẫu mỉm cười với ta

  Fri, Dec 13, 2019

 • Chương 188. Hoàng trưởng tử lâm triều

  Sun, Dec 15, 2019

 • Chương 189. Thiếu niên thân mật như ngọc, khí thế như cầu vồng

  Tue, Dec 17, 2019

 • Chương 190. Tiên sinh đem Hàm nhi về nhà Wed, Dec 18, 2019
 • Fri, Dec đôi mươi, 2019

 • Chương 192. Sách phong hoàng tử sư

  Sun, Dec 22, 2019

 • Chương 193. Hoàng trưởng tử dụ*

  Tue, Dec 24, 2019

 • Chương 194. Tề - cuồng việc làm - Hàm

  Fri, Dec 27, 2019

 • Chương 195. Manh nguyệt lão này, với một chiếc nhổ một cái

  Mon, Dec 30, 2019

 • Chương 196. Kỳ hạn một năm

  Wed, Jan 1, 2020

 • Chương 197. Kình Thiên trở nên, Dịch Thư Vân

  Fri, Jan 3, 2020

 • Sun, Jan 5, 2020

 • Wed, Jan 8, 2020

 • Sat, Jan 11, 2020

 • Mon, Jan 13, 2020

 • Chương 202. Thầy trò nằm trong rời khỏi trận

  Wed, Jan 15, 2020

 • Fri, Jan 17, 2020

 • Chương 204. Đêm tuyết gặp gỡ nhau

  Sat, Jan 18, 2020

 • Mon, Jan đôi mươi, 2020

 • Chương 206. Ngự giá chỉ thân hành, hoàng thái tử giám quốc

  Thu, Jan 23, 2020

 • Sat, Jan 25, 2020

 • Chương 208. Báo cáo sự thật

  Mon, Jan 27, 2020

 • Chương 209. Bài học cuối cùng, đắc chi tích chi*

  Tue, Jan 28, 2020

 • Chương 210. Quân lâm thiên hạ

  Fri, Jan 31, 2020

 • Sun, Feb 2, 2020

 • Sun, Oct 21, 2018

 • Sun, Oct 21, 2018

 • Wed, Oct 24, 2018

 • Thu, Oct 25, 2018

 • PN2.1. Trận chiến đầu tiên, tam thiếu thành danh

  Mon, Dec 10, 2018

 • PN2.2. Trận chiến đầu tiên, tam thiếu thành danh

  Wed, Dec 12, 2018

 • PN2.3. Trận chiến đầu tiên, tam thiếu thành danh

  Sat, Dec 15, 2018

 • PN3.1. Mới vào biệt viện

  Sat, Mar 2, 2019

 • PN3.2. Mới vào biệt viện

  Sun, Mar 3, 2019

 • PN3.3. Mới vào biệt viện

  Sun, Mar 3, 2019

 • PN4.1. Một viên kẹo hồ nước lô

  Sun, Feb 9, 2020

 • PN4.3. Một viên kẹo hồ nước lô

  Wed, Feb 12, 2020

 • PN4.4. Một viên kẹo hồ nước lô

  Sun, Feb 16, 2020

 • PN4.5. Một viên kẹo hồ nước lô

  Wed, Feb 19, 2020

 • PN4.6. Một viên kẹo hồ nước lô

  Sun, Feb 23, 2020

 • PN4.7. Một viên kẹo hồ nước lô

  Wed, Feb 26, 2020

 • PN4.8. Một viên kẹo hồ nước lô

  Sun, Mar 1, 2020

 • PN4.9. Một viên kẹo hồ nước lô

  Wed, Mar 4, 2020

 • PN4.10. Một viên kẹo hồ nước lô

  Sun, Mar 8, 2020

 • PN4.11. Một viên kẹo hồ nước lô

  Wed, Mar 11, 2020

 • PN4.12 Một viên kẹo hồ nước lô

  Sat, Mar 14, 2020

 • PN4.13. Một viên kẹo hồ nước lô

  Wed, Mar 18, 2020

 • PN4.14. Một viên kẹo hồ nước lô

  Fri, Mar đôi mươi, 2020

 • PN5.1. Đã dạy dỗ ngươi khuôn mẫu gì

  Tue, Mar 24, 2020

 • PN5.2. Đã dạy dỗ ngươi khuôn mẫu gì

  Fri, Mar 27, 2020

 • PN5.3. Đã dạy dỗ ngươi khuôn mẫu gì

  Sun, Mar 29, 2020

 • PN5.4. Đã dạy dỗ ngươi khuôn mẫu gì

  Thu, Apr 2, 2020

 • PN5.5. Đã dạy dỗ ngươi khuôn mẫu gì

  Thu, Apr 2, 2020

 • PN5.6. Đã dạy dỗ ngươi khuôn mẫu gì

  Sat, Apr 4, 2020

 • PN6.1. Nhìn coi mây cuộn mây tan

  Mon, Apr 6, 2020

 • PN6.2. Nhìn coi mây cuộn mây tan

  Wed, Apr 8, 2020

 • PN6.3. Nhìn coi mây cuộn mây tan

  Fri, Apr 10, 2020

 • PN6.4. Nhìn coi mây cuộn mây tan

  Sun, Apr 12, 2020

 • PN6.5. Nhìn coi mây cuộn mây tan

  Tue, Apr 14, 2020

 • PN6.6. Nhìn coi mây cuộn mây tan

  Thu, Apr 16, 2020

 • PN6.7. Nhìn coi mây cuộn mây tan

  Sat, Apr 18, 2020

 • PN6.8. Nhìn coi mây cuộn mây tan

  Mon, Apr đôi mươi, 2020

 • PN6.9. Nhìn coi mây cuộn mây tan

  Wed, Apr 22, 2020

 • PN6.10. Nhìn coi mây cuộn mây tan

  Fri, Apr 24, 2020

 • PN6.11. Nhìn coi mây cuộn mây tan

  Sun, Apr 26, 2020

 • PN6.12. Nhìn coi mây cuộn mây tan

  Tue, Apr 28, 2020

 • PN6.13. Nhìn coi mây cuộn mây tan

  Thu, Apr 30, 2020

  Xem thêm: công lược boss phản diện

 • PN6.14. Nhìn coi mây cuộn mây tan

  Fri, May 1, 2020

 • PN6.15. Nhìn coi mây cuộn mây tan

  Sun, May 3, 2020

 • PN6.16. Nhìn coi mây cuộn mây tan

  Tue, May 5, 2020

 • PN6.17. Nhìn coi mây cuộn mây tan

  Thu, May 7, 2020

 • PN6.18. Nhìn coi mây cuộn mây tan

  Sat, May 9, 2020

 • PN6.19. Nhìn coi mây cuộn mây tan

  Mon, May 11, 2020

 • PN6.20. Nhìn coi mây cuộn mây tan

  Wed, May 13, 2020

 • PN6.21. Nhìn coi mây cuộn mây tan

  Thu, May 14, 2020

 • PN6.22. Nhìn coi mây cuộn mây tan

  Sun, May 17, 2020

 • PN6.23. Nhìn coi mây cuộn mây tan

  Tue, May 19, 2020

 • PN6.24. Nhìn coi mây cuộn mây tan

  Thu, May 21, 2020

 • PN6.25. Nhìn coi mây cuộn mây tan

  Sat, May 23, 2020

 • PN6.26. Nhìn coi mây cuộn mây tan

  Mon, May 25, 2020

 • PN6.27. Nhìn coi mây cuộn mây tan

  Wed, May 27, 2020

 • PN6.28. Nhìn coi mây cuộn mây tan

  Fri, May 29, 2020

 • PN6.29. Nhìn coi mây cuộn mây tan

  Sun, May 31, 2020

 • PN6.30. Nhìn coi mây cuộn mây tan

  Tue, Jun 2, 2020

 • PN6.31. Nhìn coi mây cuộn mây tan

  Thu, Jun 4, 2020

 • PN6.32. Nhìn coi mây cuộn mây tan

  Sat, Jun 6, 2020

 • PN6.33. Nhìn coi mây cuộn mây tan

  Mon, Jun 8, 2020

 • PN6.34. Nhìn coi mây cuộn mây tan

  Wed, Jun 10, 2020

 • PN6.35. Nhìn coi mây cuộn mây tan

  Fri, Jun 12, 2020

 • PN6.36. Nhìn coi mây cuộn mây tan

  Sun, Jun 14, 2020

 • PN6.37. Nhìn coi mây cuộn mây tan

  Tue, Jun 16, 2020

 • PN6.38. Nhìn coi mây cuộn mây tan

  Thu, Jun 18, 2020

 • PN6.39. Nhìn coi mây cuộn mây tan

  Sat, Jun đôi mươi, 2020

 • PN6.40. Nhìn coi mây cuộn mây tan

  Mon, Jun 22, 2020

 • PN6.41. Nhìn coi mây cuộn mây tan

  Wed, Jun 24, 2020

 • Mon, Apr 4, 2022

 • Sat, Apr 9, 2022

 • Sun, Apr 10, 2022

 • Mon, Apr 11, 2022

 • Sun, Apr 17, 2022

 • Sun, Apr 17, 2022

 • Mon, Apr 18, 2022

 • Sat, Apr 23, 2022

 • Mon, May 2, 2022

 • Tue, May 3, 2022

 • Wed, May 4, 2022

 • Sat, May 7, 2022

 • Sat, May 14, 2022

 • Mon, May 16, 2022

 • Sat, May 28, 2022

 • Sun, May 29, 2022

 • Wed, Jan 4, 2023

 • Thu, Jan 5, 2023

 • Mon, Jan 30, 2023

 • Thu, Feb 2, 2023

 • Sat, Feb 4, 2023

 • Sun, Feb 5, 2023

 • Sun, Feb 5, 2023

 • Tue, Feb 7, 2023

 • Wed, Feb 8, 2023

 • Thu, Feb 9, 2023

 • Fri, Feb 17, 2023

 • Sat, Feb 18, 2023

 • Sun, Feb 19, 2023

 • Mon, Feb đôi mươi, 2023

 • Tue, Feb 21, 2023

 • Wed, Feb 22, 2023

 • Thu, Feb 23, 2023

 • Fri, Feb 24, 2023

 • Sat, Feb 25, 2023

 • Tue, Mar 7, 2023

 • Wed, Mar 8, 2023

 • Thu, Mar 9, 2023

 • Thu, Mar 9, 2023

 • Fri, Mar 10, 2023

 • Sat, Mar 11, 2023

 • Sun, Mar 12, 2023

 • Mon, Mar 13, 2023

 • Tue, Mar 14, 2023

 • Wed, Mar 15, 2023

 • Thu, Mar 16, 2023

 • Sat, Mar 18, 2023

 • Mon, Mar đôi mươi, 2023

 • Tue, Mar 21, 2023

 • Tue, Mar 21, 2023

 • Thu, Mar 23, 2023

 • Fri, Mar 24, 2023

 • Sat, Mar 25, 2023

 • Thu, Mar 30, 2023

 • Fri, Mar 31, 2023

 • Wed, Apr 5, 2023

 • Sun, Apr 9, 2023

 • Mon, Apr 10, 2023

 • Wed, May 3, 2023

 • Thu, May 4, 2023

 • Mon, May 22, 2023

 • Sat, May 27, 2023

 • Wed, May 31, 2023

 • Fri, Jun 9, 2023

 • Thu, Jun 15, 2023

 • Sun, Jun 18, 2023

 • Mon, Jun 19, 2023

 • Wed, Jun 21, 2023

 • Thu, Jun 22, 2023

  Xem thêm: truyện nuông chiều em tới nghiện

 • Mon, Jun 26, 2023

 • Fri, Jun 30, 2023

Huấn văn. Sư vật. Phụ tử. Huynh đệ
  
  Tác giả: Sở Lai Kính
  
  Chính văn 211 chương + 7 phiên ngoại
  
  Edit vì như thế mục tiêu phi thương nghiệp. Bản edit chưa xuất hiện sự đồng ý của tác giả! Vui lòng ko đưa đi ngẫu nhiên điểm nào là khác!
  
  Tình trạng bạn dạng gốc: Hoàn
  
  Tình trạng bạn dạng edit: Hoàn
  
  liên kết raw: https://tieba.baidu.com/p/5109900851?see_lz=1&pn=1

#37huan