Purse là gì, nghĩa của từ purse trong tiếng việt purse là gì, nghĩa của từ purse

     

Nâng cao vốn từ bỏ vựng của người sử dụng với English Vocabulary in Use tự cdspninhthuan.edu.vn.Học những trường đoản cú bạn phải giao tiếp một phương pháp lạc quan.
Bạn đang xem: Purse là gì, nghĩa của từ purse trong tiếng việt purse là gì, nghĩa của từ purse

khổng lồ bring your lips tightly together so that they khung a rounded shape, usually as an expression of disapproval:
a bag, often with a handle or a strap going over the shoulder, used esp. by women for carrying money, keys, và small personal items such as makeup; a pocketbook
an amount of money offered as a prize in a sporting competition, or the total amount of money available for spending:
khổng lồ be in charge of a family"s or organization"s money and responsible for deciding what it will be spent on:
*

someone who is a good friover when it is easy khổng lồ be one & who stops being one when you are having problems

Về bài toán này
*

*Xem thêm:

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu giúp bằng phương pháp nháy lưu ban loài chuột Các ứng dụng kiếm tìm tìm Dữ liệu cấp phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy cập cdspninhthuan.edu.vn English cdspninhthuan.edu.vn University Press Quản lý Sự đồng ý chấp thuận Bộ lưu giữ cùng Riêng bốn Corpus Các luật pháp thực hiện
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語
#verifyErrors

message


Chuyên mục: