Plot là gì? nghĩa của từ plot trong tiếng việt, nghĩa của từ plot

     
plot nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm plot giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của plot.

Bạn đang xem: Plot là gì? nghĩa của từ plot trong tiếng việt, nghĩa của từ plot


Từ điển Anh Việt

plot

/plɔt/

* danh từ

mảnh đất nhỏ, miếng đất

a plot of vegetable: miếng đất trồng rau

tình tiết, cốt truyện (kịch, tiểu thuyết...)

(từ Mỹ,nghĩa Mỹ) sơ đồ, đồ thị, biểu đồ, đồ án

âm mưu, mưu đồ

to hatch a plot: ngấm ngầm bày mưu lập kế

* ngoại động từ

vẽ sơ đồ, vẽ đồ thị, vẽ biểu đồ, dựng đồ án (một công trình xây dựng...)

đánh dấu trên cơ sở, đánh dấu trên đồ án

âm mưu, mưu tính, bày mưu

to plot a crime: âm mưu tội ác

* nội động từ

âm mưu, bày mưu

to plot against someone: âm mưu ám hại ai (chống lại ai)

to plot out

chia thành mảnh nh

plot

biểu đồ, đồ thị; (lý thuyết trò chơi) kế hoạch chơi


Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

plot

* kỹ thuật

bản đồ địa chính

bản vẽ

biểu đồ

bình đồ

đạo hàng

đồ án

đồ thị

giản đồ

khắc

khía

khoảnh đất

khu vực

mảnh đất

sơ đồ

vạch dấu

vẽ biểu đồ

vẽ đồ thị

vẽ sơ đồ

giao thông & vận tải:

đạo hàng đồ thị

son quét sơn

sự vẽ biểu đồ

xây dựng:

đưa lên bản đồ

dựng đồ án

khu đất nhỏ

miếng đất

vẽ đường cong

cơ khí & công trình:

khoảng đất

hóa học & vật liệu:

làm kếp tủa

toán & tin:

phác đồ họa


Từ điển Anh Anh - Wordnet


*

Enbrai: Học từ vựng Tiếng Anh
9,0 MB
Học từ mới mỗi ngày, luyện nghe, ôn tập và kiểm tra.
*

*

Từ điển Anh Việt offline
39 MB
Tích hợp từ điển Anh Việt, Anh Anh và Việt Anh với tổng cộng 590.000 từ.

Xem thêm: Marketing Concept Là Gì - Concept Trong Marketing


*

Từ liên quan
Hướng dẫn cách tra cứu
Sử dụng phím tắt
Sử dụng phím để đưa con trỏ vào ô tìm kiếm và để thoát khỏi.Nhập từ cần tìm vào ô tìm kiếm và xem các từ được gợi ý hiện ra bên dưới.Khi con trỏ đang nằm trong ô tìm kiếm,sử dụng phím mũi tên lên <↑> hoặc mũi tên xuống <↓> để di chuyển giữa các từ được gợi ý.Sau đó nhấn (một lần nữa) để xem chi tiết từ đó.
Sử dụng chuột
Nhấp chuột ô tìm kiếm hoặc biểu tượng kính lúp.Nhập từ cần tìm vào ô tìm kiếm và xem các từ được gợi ý hiện ra bên dưới.Nhấp chuột vào từ muốn xem.
Lưu ý
Nếu nhập từ khóa quá ngắn bạn sẽ không nhìn thấy từ bạn muốn tìm trong danh sách gợi ý,khi đó bạn hãy nhập thêm các chữ tiếp theo để hiện ra từ chính xác.
Privacy Policy|Google Play|Facebook|Top ↑|
*


Chuyên mục: Tài liệu