Pilgrims Là Gì

 - 
a person who makes a journey, often a long and difficult one, to a special place for religious reasons


Bạn đang xem: Pilgrims là gì

 

Muốn học thêm?

Nâng cao vốn từ vựng của người sử dụng với English Vocabulary in Use từ cdspninhthuan.edu.vn.Học những từ bạn cần giao tiếp một bí quyết sáng sủa.


a thành viên of the group of English people who sailed to America và began living in Plymouth, Massachusetts, in 1620
*

*

*

*Xem thêm: Cambridge English Language Assessment Là Gì, Cambridge Assessment English Là Gì

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu bằng cách nháy lưu ban con chuột Các phầm mềm search tìm Dữ liệu cấp giấy phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy cập cdspninhthuan.edu.vn English cdspninhthuan.edu.vn University Press Quản lý Sự thuận tình Bộ nhớ với Riêng tứ Corpus Các điều khoản sử dụng
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt


Xem thêm: Amd Radeon Là Gì ? Những Ưu Điểm Laptop Dùng Card Này Cài Đặt Amd Radeon Là Gì

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語