Physical education là gì, physical education tra từ physical education là gì

     
classes at school in which children do exercise & learn to play sport, or the area of study relating lớn such classes


Bạn đang xem: Physical education là gì, physical education tra từ physical education là gì

 

Muốn học thêm?

Nâng cao vốn tự vựng của người tiêu dùng cùng với English Vocabulary in Use trường đoản cú cdspninhthuan.edu.vn.Học các trường đoản cú bạn cần tiếp xúc một cách sáng sủa.


school classes in which children exercise và learn to play sports, or the area of study relating to lớn such classes
*

to lớn act or work together for a particular purpose, or khổng lồ be helpful by doing what someone asks you to do

Về Việc này
*

*

*Xem thêm: Hạt Muồng Muồng Có Tác Dụng Gì Và Cách Sử Dụng Hạt Muồng, Hạt Muồng Có Tác Dụng An Thần, Hạ Huyết Áp

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu giúp bằng cách nháy lưu ban con chuột Các ứng dụng tìm tìm Dữ liệu cấp giấy phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy cập cdspninhthuan.edu.vn English cdspninhthuan.edu.vn University Press Quản lý Sự thuận tình Bộ nhớ và Riêng bốn Corpus Các quy định thực hiện
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語

Chuyên mục: Tài liệu