Persecution là gì, nghĩa của từ persecution

     
lớn treat someone unfairly or cruelly over a long period of time because of their race, religion, or political beliefs, or to annoy someone by refusing to leave them alone:


Bạn đang xem: Persecution là gì, nghĩa của từ persecution

 

Muốn học thêm?

Nâng cao vốn từ vựng của công ty cùng với English Vocabulary in Use từ bỏ cdspninhthuan.edu.vn.Học các từ bạn cần giao tiếp một biện pháp tự tín.


*

khổng lồ give something, especially money, in order lớn provide or achieve something together with other people

Về câu hỏi này
*

*

*Xem thêm: Làm Hồ Sơ Đại Học Gồm Những Gì ? Cách Làm Hồ Sơ Đúng Chuẩn Cách Làm Hồ Sơ Đúng Chuẩn

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu vớt bằng cách nháy lưu ban loài chuột Các tiện ích tra cứu tìm Dữ liệu cấp giấy phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy vấn cdspninhthuan.edu.vn English cdspninhthuan.edu.vn University Press Quản lý Sự đồng ý chấp thuận Sở ghi nhớ với Riêng tứ Corpus Các luật pháp áp dụng
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語
#verifyErrors

message


Chuyên mục: