Nghĩa của từ pay for là gì trong tiếng anh? cấu trúc và cách dùng pay trong tiếng anh

     
2 Thông dụng2.1 Ngoại đụng tự .paid2.2 Nội cồn từ2.3 Danh từ2.4 Cấu trúc từ2.6 Tân oán và tin3 Xây dựng3.1 Nghĩa siêng ngành4 Kỹ thuật chung4.1 Nghĩa chăm ngành5 Kinc tế5.1 Nghĩa chăm ngành6 Các từ bỏ liên quan6.1 Từ đồng nghĩa6.2 Từ trái nghĩa /pei/

Thông dụng

Ngoại hễ từ .paid

Trả (tiền lương...); nộp, tkhô nóng toánlớn pay somebodytrả tiền aikhổng lồ pay a sumtrả một trong những tiềnto lớn pay one"s debttrả nợ, thanh toán nợlớn pay taxesnộp thuế (nghĩa bóng) trả công, ttận hưởng, đền rồng đáp lại Dành cho; cho (thăm...); ngỏ (lời khen...)lớn pay a visitmang đến thămlớn pay one"s respects lớn someonecho xin chào ailớn pay someone a complimentngỏ lời sử dụng nhiều, ca ngợi ailớn pay attention khổng lồ somethingđể ý tới điều gì Cho (lãi...), có (lợi...)it pays six per centmón đó mang lại sáu tỷ lệ lãi

Nội đụng từ

Trả, thanh toán; góp phần ( + for) (nghĩa bóng) bắt buộc trả giá mắc, đề xuất Chịu đựng hậu quảhe shall pay for ithắn sẽ yêu cầu trả giá bán đắt về Việc kia Có lợi; sở hữu lợi, sinc lợithis concern does not paycác bước kinh doanh chẳng lợi lộc gì

Danh từ

Tiền lươngan increase in paya pay increasesự tăng lươngin the pay of somebodyăn uống lương của ai; bởi ai trả lương

Cấu trúc từ

to pay away trả không còn, tkhô giòn toán thù, trang trải (hàng hải) thả (dây chuyền...) khổng lồ pay baông xã trả lại, trả lại lớn pay down trả tiền mặt to lớn pay in nộp chi phí lớn pay off thanh tân oán, trang trảiTrả hết lương rồi mang đến thôi việcGiáng trả, trả nủa, trả thùCho tác dụng, đem về tác dụng (mặt hàng hải) đi né về phía dưới gió (tàu, thuyền) khổng lồ pay out (như) lớn pay awayTrả thù, trừng pphân tử (ai) to pay up trả hết, thanh hao toán, trang trải lớn pay someone in his own coin như coin lớn pay through the nose nlỗi nose he who pays the piper calls the tune ai trả chi phí thì bạn ấy có quyền lớn pay one"s way không có các bước mắc nợ khổng lồ pay for one"s whistle đề nghị trả giá chỉ đắt về dòng tính ngông cuồng của bản thân mình a pound of care will not pay a pound of debt cẩn tắc vô ưu

sắc thái từ

Tân oán và tin

trả, trả giápay in thu vào;pay off trả tiền;pay out trả (tiền)

Xây dựng

Nghĩa siêng ngành

thù lao lao động

Kỹ thuật chung

Nghĩa siêng ngành

lớp cất dầu nộp (tiền, thuế…) chi phí công

Kinc tế

Nghĩa chăm ngành

chi trả đóng nộp tkhô nóng toán thù chi phí lương tiền công trả (tiền)

Nguồn khác

pay : Corporateinformation

Nguồn khác

pay : bized

Các tự liên quan

Từ đồng nghĩa

nounallowance , babé * , bread * , commission , compensation , consideration , defrayment , emoluments , fee , hire * , honorarium , income , indemnity , meed , payment , perquisite , pittance , proceeds , profit , reckoning , recompensation , recompense , redress , reimbursement , remuneration , reparation , requital , return , reward , salary , satisfaction , scale , settlement , stipover , stipendium , take-trang chính , takings , wage , wages , earnings , emolument , hire , annuity , bonus , bribe , defrayal , guerdon , incentive sầu , liquidation , maintenance , rebate , retainer , retribution , tip , tribute verbadjust , bear the cost , bear the expense , bequeath , bestow , chip in * , clear , come through , compensate , confer , cough up , defray , dig up , disburse , discharge , extend , foot * , foot the bill * , grant , handle , h& over * , honor , kiông xã in * , liquidate , make payment , meet , offer , plunk down , prepay , present , proffer , put up * , recompense , recoup , refund , reimburse , remit , remunerate , render , repay , requite , reward , satisfy , settle , stake , take care of , benefit , be worthwhile , serve sầu , answer , atone , be punished , get just desserts , suffer , suffer consequences , be profitable , be remunerative , bring in , kiông xã back * , make a return , make money , pay dividends , pay off * , pay out , produce , provide a living , return , show gain , show profit , sweeten * , yield profit , avenge oneself , get even , 3D for , pay baông xã * , pay one’s dues , punish , reciprocate , retaliate , settle a score , square , square things , indemnify , redress , expkết thúc , give , lay out , outlay , draw , earn , gain , gross , net , realize , yield , allowance , amortize , ante , commission , commute , compensation , disburse (payout) , fee , foot , hire , income , profit , retribution , salary , settlement , spover , stipover , tip , tribute , wage , wages phrasal verbpay off , redress , repay , requite , vindicate , pay back , buy

Từ trái nghĩa

verbearn , thua thảm , bilk , defraud , prokiểm tra , repudiate

Chuyên mục: