Passing by là gì, phân biệt cách dùng pass (by/from), cross

     
If an sự kiện or opportunity passes you by, you vị not notice it, or get any pleasure or advantage from it:


Bạn đang xem: Passing by là gì, phân biệt cách dùng pass (by/from), cross

 

Muốn nắn học tập thêm?

Nâng cao vốn trường đoản cú vựng của người sử dụng với English Vocabulary in Use từ bỏ cdspninhthuan.edu.vn.Học các từ bỏ bạn phải giao tiếp một bí quyết đầy niềm tin.


if an sự kiện or opportunity passes you by, you bởi vì not notice it or get pleasure or an advantage from it:
*

*

*

*Xem thêm: Vieên Chức Là Gì ? Công Chức Là Gì? Công Chức Là Gì

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu vớt bằng cách nháy lưu ban con chuột Các phầm mềm tìm kiếm kiếm Dữ liệu cấp giấy phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy cập cdspninhthuan.edu.vn English cdspninhthuan.edu.vn University Press Quản lý Sự chấp thuận Bộ ghi nhớ cùng Riêng bốn Corpus Các pháp luật áp dụng
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語

Chuyên mục: Tài liệu