Hình xăm panther là gì, Định nghĩa & Ý nghĩa của từ panther

     

Nâng cao vốn tự vựng của khách hàng với English Vocabulary in Use từ bỏ cdspninhthuan.edu.vn.Học những từ bỏ bạn phải tiếp xúc một biện pháp lạc quan.
Bạn đang xem: Hình xăm panther là gì, Định nghĩa & Ý nghĩa của từ panther

Recognizing verbal phrase coordination in the answer of the third question as well as resolving the pronoun them lớn panthers, enables identification of hunters as the subject by inference.
Gone for ever will be the jaguars and blachồng panthers, most of the parrot family và a host of other animals, birds & insects.
The palace overlooks the sanctuary, which is a reserve sầu for reptiles, tigers, niltua, sambhar, wild boars, hyenas, panthers, and jackals.
Being always alert, the blachồng variety of panther is considered the most dangerous of all the feline family.
The cause of this variation may be a genetic abnormality similar to that of blachồng panthers that appear in populations of spotted jaguars.
The most distasteful items were mole and bluebottle; panther, crocodile & mouse were among the other dishes noted by guests.
The area was noted for peacocks, tiger, leopard, blaông chồng panther, elephant, clouded leopard & sambar deer.
Các cách nhìn của các ví dụ ko biểu đạt cách nhìn của những chỉnh sửa viên cdspninhthuan.edu.vn cdspninhthuan.edu.vn hoặc của cdspninhthuan.edu.vn University Press giỏi của những đơn vị cấp phép.
*Xem thêm: Giới Sinh Vật Là Gì - Các Giới Sinh Vật, Trắc Nghiệm Sinh Học Lớp 10

*

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu giúp bằng phương pháp nháy đúp con chuột Các tiện ích kiếm tìm kiếm Dữ liệu trao giấy phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy cập cdspninhthuan.edu.vn English cdspninhthuan.edu.vn University Press Quản lý Sự thuận tình Bộ nhớ cùng Riêng tư Corpus Các pháp luật sử dụng
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語

Chuyên mục: Tài liệu