Overturn là gì

 - 
Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt Bồ Đào Nha-Việt Đức-Việt Na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt


Bạn đang xem: Overturn là gì

*
*
*

overturn
*

overturn /"ouvətə:n/ danh từ sự lật đổ, sự đảo lộn<,ouvə"tə:n> ngoại động từ lật đổ, lật nhào, đạp đổ nội động từ đổ, đổ nhào
làm đảolàm lậtlậtlật đổsự lật đổLĩnh vực: cơ khí & công trìnhđảo lật

Từ điển chuyên ngành Môi trường

Overturn: One complete cycle of top to bottom mixing of previously stratified water masses. This phenomenon may occur in spring or fall, or after storms, and results in uniformity of chemical and physical properties of water at all depths.

Sự nghịch đảo: Một chu kỳ trộn lẫn hoàn toàn từ mặt đến đáy các khối nước phân tầng trong hồ. Hiện tượng này có thể diễn ra trong mùa xuân hay mùa thu, sau các cơn bão, và làm cho nước ở tất cả độ sâu đều có các thuộc tính hoá lý như nhau.

Word families (Nouns, Verbs, Adjectives, Adverbs): turn, upturn, turning, turnout, turnaround, turnover, turn, overturn, upturned


*Xem thêm: Giải Ô Chữ: Trong Tiếng Việt Từ Gì Trong Tiếng Việt Có 9 Từ H Ín Chữ H?

*

*

overturn

Từ điển Collocation

overturn verb

ADV. completely She completely overturned my preconceptions about film stars.

VERB + OVERTURN seek to, try to seeking to overturn his conviction for armed robbery | fail to

PHRASES be easily overturned This argument seems convincing, but is easily overturned.

Từ điển WordNet
Xem thêm: Tất Tần Tật Các Nguyên Nhân Bị Tê Chân Trái Là Bệnh Gì ? Vì Sao Bạn Bị Tê Tay, Chân

English Synonym and Antonym Dictionary

overturns|overturned|overturningsyn.: annul bowl over bring down countermand knock over lift override overrule overthrow repeal rescind reverse revoke revolutionise revolutionize subvert tip over tump over turn over turnover upset vacate