ON EDGE LÀ GÌ

 - 
Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt Bồ Đào Nha-Việt Đức-Việt Na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt


Bạn đang xem: On edge là gì

*

*

*Xem thêm: Bảng Giá 99 Mẫu Lễ Tráp Dạm Ngõ Gồm Những Gì ? Những Lưu Ý Trong Lễ Dạm Ngõ

*

edge /edʤ/ danh từ
lưỡi, cạnh sắc (dao...); tính sắcknife has no edge: dao này sẽ không sắc bờ, gờ, cạnh (hố sâu...); rìa, lề (rừng, cuốn nắn sách...) đỉnh, sống (núi...) (như) knife-edge (nghĩa bóng) triệu chứng nguy khốn; thời điểm gay go, lúc lao đaoto be on edge bực mình dễ cáulớn have sầu the edge on somebody: (từ bỏ lóng) sinh hoạt cố gắng thế mạnh aito phối someone"s teeth on edge tạo cho ai bực mình; khiến cho ai gai người; tạo cho ai gớm tởmkhổng lồ take the edge off one"s appetite tạo cho nạp năng lượng mất ngon làm cho đỡ đóilớn take the edge off someone"s argument tạo cho bề ngoài của người nào mất sắc đẹp cạnh nước ngoài hễ từ mài sắc, giũa sắt viền (áo...); làm bờ cho, có tác dụng gờ đến, làm cho cạnh cho xen (vật gì, câu...) vào, len (bản thân...) vào; dịch dần dần vàolớn edge one"s way into a job: len lỏi vào trong 1 công việc gì nội hễ từ đi né lên, lách lênlớn edge away rảnh dịch xa ra (mặt hàng hải) đi xa ralớn edge off mài mỏng dính (lưỡi dao...) (như) lớn edge awaylớn edge on địa chỉ, thúc giục danh tự o gờ, rìa, con đường viền; size (bạn dạng đồ); sinh sống (núi) hễ từ o mài sắc đẹp § dividing edge : rìa phân loại, giới hạn phân chia § drill edge : răng lưỡi khoan § knife edge : lưỡi dao (của cân) § reef edge : gờ của ám tiêu § shelf edge : rìa ko kể thềm châu lục, gờ thềm châu lục § straight edge : thước chữ T, êke kép § stratigraphic top edge : giới hạn bên trên của địa tầng § edge lease : vùng khu đất rìa Vùng đất gồm dầu khí ở rực rỡ giới một mỏ Chỗ tiếp xúc dầu/nước hoặc khí/nước nằm tại vị trí bên dưới khoảng chừng khu đất này § edge player : bạn test khoan vùng rìa Người hoặc chủ thể gánh nhận vùng đất với khoan giếng xung quanh rìa của mỏ dầu § edge values : điểm lộ dầu Các điểm tập trung cao độ của hiđrocacbon xung quanh khu đất, xuất hiện bởi vi thnóng rỉ nghỉ ngơi trên khu vực tiếp xúc dầu/nước trên bể chứa bên dưới đất § edge water : nước rìa Nước tự do bao gồm làm việc hải dương vỉa đựng dầu hoặc khí § edge well : giếng ven rìa Giếng khoan xuống sườn của một cấu trúc hoặc rạng rỡ giới kế bên của một vỉa phân phối Giếng ven rìa Call là giếng biên mỏ hay sát nơi xúc tiếp dầu/nước


Xem thêm: Deactivated Là Gì, Nghĩa Của Từ Deactivate, Nghĩa Của Từ Deactivated Trong Tiếng Việt

*

edge

Từ điển Collocation

edge noun

1 place where sth ends

ADJ. top the top edge of the picture frame | bottom, lower | inner, inside | outer, outside | front | northern, southern, etc. | very Erosion has left the house perched on the very edge of the cliff. | cliff, water"s A row of boats was beached at the water"s edge.

VERB + EDGE reach We had reached the edge of the bản đồ and didn"t know which way to lớn go. | skirt The road skirts the western edge of the forest.

PREP. along the ~, around/round the ~ Smoke was making its way around the edges of the door. | at the ~ Soon we were at the edge of the woods. | on the ~ She sat on the edge of her bed. | over the ~ The car rolled over the edge of the cliff.

PHRASES right on the edge They live sầu right on the edge of town.

2 sharp side of sth

ADJ. sharp | cutting | serrated a knife with a serrated edge | jagged, ragged, rough | smooth | blunt

VERB + EDGE sharpen

3 advantage

ADJ. competitive sầu | slight | decided

VERB + EDGE give sầu sb/sth | gain, have sầu to gain a competitive sầu edge over rival suppliers

PREP. ~ over The intensive sầu training she had done gave sầu her the edge over the other runners.

Từ điển WordNet

n.Bạn đã xem: On edge là gì

a sharp side formed by the intersection of two surfaces of an object

he rounded the edges of the box

a slight competitive sầu advantage

he had an edge on the competition

provide with an edge

edge a blade