ôm chặt bắp đùi

Ôm chặt bắp đùi- Tiêu Diệt Đường Quả

Diệp Tịch Nhan ko mến Hứa Vong Xuyên.

Bạn đang xem: ôm chặt bắp đùi

Hắn tớ là một trong thương hiệu học viên cặn buồn chán, nước ngoài trừ việc ko hút thuốc lá lá, loạn đả tấn công nhau tận tứ phen một ngày, tức là nhiều hơn thế một giở đối với số bữa cơm trắng cô ăn.

Thế tuy nhiên giờ là tận thế.

Sau Khi sinh sống lại Diệp Tịch Nhan cảm nhận thấy con trai ngu xuẩn một chút ít cũng ko có gì, chỉ việc quả đấm đầy đủ cứng đó là bắp đùi và tấm khiên của cô ý.

Hứa Vong Xuyên đem nữ giới, đặc biệt bitch, no problem, cô bitch rộng lớn là được.

Kế hoạch của Diệp Tịch Nhan gần như là hoàn thiện.

Chỉ tính sai một điều, Hứa Vong Xuyên ngu ngốc không còn thuốc chữa trị, cho dù trở thành Zombie cũng theo đuổi sát cô một tấc ko rời.

Note: Đầu là vườn ngôi trường, cuối là mạt thế, thịt là chủ yếu. Nếu chúng ta ko mến chớ nhập.

Tag: 1v1, Cao H, mạt thế, trọng sinh, vườn trường

Lưu ý về pass: Set pass kể từ chương 11, 6 chữ viết lách ngay lập tức ko dấu: dịch căn bệnh nói tới nhập truyện khiến cho người hóa trở nên gì? Gợi ý: z*****

Mục lục

Chương 1– Chương 2– Chương 3– Chương 4– Chương 5– Chương 6– Chương 7– Chương 8– Chương 9– Chương 10

Chương 11– Chương 12 -Chương 13–Chương 14– Chương 15–Chương 16– Chương 17– Chương 18– Chương 19– Chương 20

Chương 21– Chương 22– Chương 23– Chương 24–Chương 25–Chương 26– Chương 27– Chương 28– Chương 29– Chương 30

Chương 31– Chương 32– Chương 33– Chương 34– Chương 35– Chương 36– Chương 37–Chương 38– Chương 39– Chương 40

Chương 41– Chương 42– Chương 43– Chương 44– Chương 45– Chương 46– Chương 47– Chương 48– Chương 49– Chương 50

Xem thêm: truyện ngắn ngôn tình hay

Chương 51– Chương 52– Chương 53– Chương 54– Chương 55 –Chương 56– Chương 57– Chương 58– Chương 59– Chương 60

Chương 61–Chương 62– Chương 63– Chương 64– Chương 65– Chương 66– Chương 67– Chương 68– Chương 69– Chương 70

Chương 71– Chương 72– Chương 73–Chương 74– Chương 75– Chương 76– Chương 77– Chương 78– Chương 79– Chương 80

Chương 81– Chương 82– Chương 83– Chương 84– Chương 85–Chương 86– Chương 87– Chương 88– Chương 89– Chương 90

Chương 91– Chương 92–Chương 93– Chương 94– Chương 95– Chương 96– Chương 97– Chương 98– Chương 99 –Chương 100

Chương 101– Chương 102– Chương 103– Chương 104– Chương105– Chương 106– Chương 107– Chương 108– Chương 109– Chương 110

Chương 111– Chương 112– Chương 113– Chương 114– Chương 115– Chương 116– Chương 117– Chương 118– Chương 119–Chương 120

Chương 121– Chương 122– Chương 123– Chương 124– Chương 125– Chương 126– Chương 127– Chương 128– Chương 129–Chương 130

Chương 131– Chương 132– Chương 133– Chương 134– Chương 135– Chương 136– Chương 137– Chương 138– Chương 139–Chương 140

Chương 141– Chương 142– Chương 143– Chương 144– Chương 145– Chương 146– Chương 147– Chương 148– Chương 149–Chương 150

Chương 151– Chương 152– Chương 153– Chương 154– Chương 155– Chương 156– Chương 157– Chương 158– Chương 159–Chương 160

Chương 161– Chương 162– Chương 163– Chương 164– Chương 165– Chương 166– Chương 167– Chương 168– Chương 169–Chương 170

Chương 171– Chương 172– Chương 173– Chương 174– Chương 175– Chương 176– Chương 177– Chương 178– Chương 179–Chương 180

Chương 181– Chương 182– Chương 183– Chương 184– Chương 185– Chương 186– Chương 187– Chương 188– Chương 189–Chương 190

Xem thêm: cận chiến pháp sư

Chương 191– Chương 192– Chương 193– Chương 194– Chương 195– Chương 196– Chương 197– Chương 198– Chương 199–Chương 200

Chương 201– Chương 202– Chương 203– Chương 204– Chương 205– Chương 206– Chương 207– Chương 208


Ngoại truyện  1– Ngoại truyện  2– Ngoại truyện  3– Ngoại truyện  4