ở trong game thần quái sinh bánh bao

 • Reads 261,975
 • Votes 35,424
 • Parts 142

Ongoing, First published Mar 16, 2022

Bạn đang xem: ở trong game thần quái sinh bánh bao

Table of contents

 • Màn đầu tiên: Viện kho lưu trữ bảo tàng sáp [1]

  Thu, Mar 17, 2022

 • Thu, Mar 17, 2022

 • Thu, Mar 17, 2022

 • Thu, Mar 17, 2022

 • Thu, Mar 17, 2022

 • Thu, Mar 17, 2022

 • Thu, Mar 17, 2022

 • Thu, Mar 17, 2022

 • Thu, Mar 17, 2022

 • Thu, Mar 17, 2022

 • Thu, Mar 17, 2022

 • Thu, Mar 17, 2022

 • Thu, Mar 17, 2022

 • Màn loại hai: Đèn lồng domain authority người [1]

  Thu, Mar 17, 2022

 • Thu, Mar 17, 2022

 • Thu, Mar 17, 2022

 • Thu, Mar 17, 2022

 • Thu, Mar 17, 2022

 • Thu, Mar 17, 2022

 • Thu, Mar 17, 2022

 • Thu, Mar 17, 2022

 • Thu, Mar 17, 2022

 • Thu, Mar 17, 2022

 • Thu, Mar 17, 2022

 • Thu, Mar 17, 2022

 • Màn loại ba: Bác sĩ mỏ chim [1]

  Thu, Mar 17, 2022

 • Thu, Mar 17, 2022

 • Thu, Mar 17, 2022

 • Thu, Mar 17, 2022

 • Thu, Mar 17, 2022

 • Thu, Mar 17, 2022

 • Thu, Mar 17, 2022

 • Thu, Mar 17, 2022

 • Thu, Mar 17, 2022

 • Thu, Mar 17, 2022

 • Màn loại tư: Cô dâu quý tộc [1]

  Thu, Mar 17, 2022

 • Thu, Mar 17, 2022

 • Thu, Mar 17, 2022

 • Thu, Mar 17, 2022

 • Thu, Mar 17, 2022

 • Thu, Mar 17, 2022

 • Thu, Mar 17, 2022

 • Thu, Mar 17, 2022

 • Thu, Mar 17, 2022

 • Thu, Mar 17, 2022

 • Thu, Mar 17, 2022

 • Thu, Mar 17, 2022

 • Thu, Mar 17, 2022

 • Thu, Mar 17, 2022

 • Thu, Mar 17, 2022

 • Thu, Mar 17, 2022

 • Màn loại sáu: Pick-up-Artist (pua) nghề giáo trung học tập [1]

  Thu, Mar 17, 2022

 • [2] Pick-up-Artist (pua) nghề giáo trung học

  Thu, Mar 17, 2022

 • [3] Pick-up-Artist (pua) nghề giáo trung học

  Thu, Mar 17, 2022

 • [4] Pick-up-Artist (pua) nghề giáo trung học

  Thu, Mar 17, 2022

 • [5] Pick-up-Artist (pua) nghề giáo trung học

  Thu, Mar 17, 2022

 • [6] Pick-up-Artist (pua) nghề giáo trung học

  Thu, Mar 17, 2022

 • [7] Pick-up-Artist (pua) nghề giáo trung học

  Thu, Mar 17, 2022

 • [8] Pick-up-Artist (pua) nghề giáo trung học

  Thu, Mar 17, 2022

 • Màn loại bảy: Ai là quỷ núi tuyết? [1]

  Thu, Mar 17, 2022

 • Thu, Mar 17, 2022

 • Thu, Mar 17, 2022

 • Thu, Mar 17, 2022

 • Thu, Mar 17, 2022

 • Thu, Mar 17, 2022

 • Thu, Mar 17, 2022

 • Thu, Mar 17, 2022

 • Màn loại tám: Bài đồng dao "Thắt dây" [1]

  Thu, Mar 17, 2022

 • [2] Bài đồng dao "Thắt dây"

  Thu, Mar 17, 2022

 • [3] Bài đồng dao "Thắt dây"

  Thu, Mar 17, 2022

 • [4] Bài đồng dao "Thắt dây"

  Thu, Mar 17, 2022

 • [5] Bài đồng dao "Thắt dây"

  Thu, Mar 17, 2022

 • [6] Bài đồng dao "Thắt dây"

  Thu, Mar 17, 2022

 • [7] Bài đồng dao "Thắt dây"

  Thu, Mar 17, 2022

 • [8] Bài đồng dao "Thắt dây"

  Thu, Mar 17, 2022

 • [9] Bài đồng dao "Thắt dây"

  Thu, Mar 17, 2022

 • [10] Bài đồng dao "Thắt dây"

  Thu, Mar 17, 2022

 • Màn loại chín: Ai sẽ tiến hành thân thích vương vãi quỷ cà Long nâng đầu? [1]

  Thu, Mar 17, 2022

 • [2] Ai sẽ tiến hành thân thích vương vãi quỷ cà Long nâng đầu?

  Thu, Mar 17, 2022

 • [3] Ai sẽ tiến hành thân thích vương vãi quỷ cà Long nâng đầu?

  Thu, Mar 17, 2022

  Xem thêm: truyện ngắn ngôn tình hay

 • [4] Ai sẽ tiến hành thân thích vương vãi quỷ cà Long nâng đầu?

  Thu, Mar 17, 2022

 • [5] Ai sẽ tiến hành thân thích vương vãi quỷ cà Long nâng đầu?

  Thu, Mar 17, 2022

 • [6] Ai sẽ tiến hành thân thích vương vãi quỷ cà Long nâng đầu?

  Thu, Mar 17, 2022

 • [7] Ai sẽ tiến hành thân thích vương vãi quỷ cà Long nâng đầu?

  Thu, Mar 17, 2022

 • [8] Ai sẽ tiến hành thân thích vương vãi quỷ cà Long nâng đầu?

  Thu, Mar 17, 2022

 • Màn loại mười: Tận thế Zombie [1]

  Thu, Mar 17, 2022

 • Thu, Mar 17, 2022

 • Thu, Mar 17, 2022

 • Thu, Mar 17, 2022

 • Thu, Mar 17, 2022

 • Thu, Mar 17, 2022

 • Thu, Mar 17, 2022

 • Thu, Mar 17, 2022

 • Thu, Mar 17, 2022

 • Thu, Mar 17, 2022

 • Màn loại chục một: Trường cung cấp tía kinh dị Nhật Bản [1]

  Thu, Mar 17, 2022

 • [2] Trường cung cấp tía kinh dị Nhật Bản

  Thu, Mar 17, 2022

 • [3] Trường cung cấp tía kinh dị Nhật Bản

  Thu, Mar 17, 2022

 • [4] Trường cung cấp tía kinh dị Nhật Bản

  Thu, Mar 17, 2022

 • [5] Trường cung cấp tía kinh dị Nhật Bản

  Thu, Mar 17, 2022

 • [6] Trường cung cấp tía kinh dị Nhật Bản

  Thu, Mar 17, 2022

 • [7] Trường cung cấp tía kinh dị Nhật Bản

  Thu, Mar 17, 2022

 • [8] Trường cung cấp tía kinh dị Nhật Bản

  Thu, Mar 17, 2022

 • [9] Trường cung cấp tía kinh dị Nhật Bản

  Thu, Mar 17, 2022

 • [10] Trường cung cấp tía kinh dị Nhật Bản

  Thu, Mar 17, 2022

 • [11] Trường cung cấp tía kinh dị Nhật Bản

  Thu, Mar 17, 2022

 • [12] Trường cung cấp tía kinh dị Nhật Bản

  Thu, Mar 17, 2022

 • [13] Trường cung cấp tía kinh dị Nhật Bản

  Thu, Mar 17, 2022

 • Màn loại chục hai: Cô bé nhỏ quàng khăn đỏ chót vô rừng [1]

  Thu, Mar 17, 2022

 • [2] Cô bé nhỏ quàng khăn đỏ chót vô rừng

  Thu, Mar 17, 2022

 • [3] Cô bé nhỏ quàng khăn đỏ chót vô rừng

  Thu, Mar 17, 2022

 • [4] Cô bé nhỏ quàng khăn đỏ chót vô rừng

  Thu, Mar 17, 2022

 • [5] Cô bé nhỏ quàng khăn đỏ chót vô rừng

  Thu, Mar 17, 2022

 • [6] Cô bé nhỏ quàng khăn đỏ chót vô rừng

  Thu, Mar 17, 2022

 • [7] Cô bé nhỏ quàng khăn đỏ chót vô rừng

  Thu, Mar 17, 2022

 • [8] Cô bé nhỏ quàng khăn đỏ chót vô rừng

  Thu, Mar 17, 2022

 • [9] Cô bé nhỏ quàng khăn đỏ chót vô rừng

  Thu, Mar 17, 2022

 • [10] Cô bé nhỏ quàng khăn đỏ chót vô rừng

  Thu, Mar 17, 2022

 • Màn loại chục ba: Tôi bị tiêu diệt cực kỳ thảm [1]

  Thu, Mar 17, 2022

 • Thu, Mar 17, 2022

 • Thu, Mar 17, 2022

 • Thu, Mar 17, 2022

 • Thu, Mar 17, 2022

 • Thu, Mar 17, 2022

 • Thu, Mar 17, 2022

 • Màn cuối: Con cưng của Thiên Đạo [1]

  Thu, Mar 17, 2022

 • [2] Con cưng của Thiên Đạo

  Thu, Mar 17, 2022

 • [3] Con cưng của Thiên Đạo

  Thu, Mar 17, 2022

 • [4] Con cưng của Thiên Đạo

  Thu, Mar 17, 2022

 • [5] Con cưng của Thiên Đạo

  Thu, Mar 17, 2022

 • [6] Con cưng của Thiên Đạo

  Thu, Mar 17, 2022

 • [7] Con cưng của Thiên Đạo

  Thu, Mar 17, 2022

 • [8] Con cưng của Thiên Đạo

  Thu, Mar 17, 2022

 • [9] Con cưng của Thiên Đạo

  Thu, Mar 17, 2022

 • [10] Con cưng của Thiên Đạo

  Thu, Mar 17, 2022

 • [11] Con cưng của Thiên Đạo

  Thu, Mar 17, 2022

 • Phiên nước ngoài 1: Tình yêu thương của Haruhi

  Thu, Mar 17, 2022

 • Phiên nước ngoài 2: Một ngày của trở thành công ty Trần Thải Tinh

  Thu, Mar 17, 2022

 • Phiên nước ngoài 3: Thôn du lịch Thánh mẫu

  Wed, Apr trăng tròn, 2022

 • Phiên Ngoại 4: Bốn con cái quỷ ngôi trường Thanh Dương

  Wed, Apr trăng tròn, 2022

 • Phiên nước ngoài 5: Tiểu thịt tươi tỉnh phổ biến quỷ giới Tiểu Nguỵ

  Xem thêm: luôn có giáo viên phải mời phụ huynh

  Wed, Apr trăng tròn, 2022

 • Wed, Apr trăng tròn, 2022

Tên gốc: Tại linh dị du hí lý sinh tể tể
  
  Tác giả: Lộ Quy Đồ 路归途
  
  Thể loại: Sinh tử, linh dị thần tai ác, vô hạn lưu, điềm văn, trùm cuối kiêm chân thân thích trò đùa giả vờ làm học sinh tiểu học công × ưa fake gái trà xanh rờn kiêm thánh nữ giới bạch liên bông thụ.
  
  Tình trạng: 136 chương chủ yếu văn + 25 phiên ngoại
  
  Văn án
  
  Một ngày nọ, Trần Thải Tinh tự nhiên xuyên vô trái đất thần tai ác kinh dị vô game, ở điểm này kiểu mẫu gì rồi cũng khá đầy đủ, ngược lại còn nhiều thêm thắt một chiếc bụng bia 5 mon.
  
  Trần Thải Tinh nom một cái bụng nhô lên của tớ, rớt vào trầm tư.
  
  Cậu là nam giới nha... Vậy nên điều này là bàn tay vàng tặng tất nhiên sao?
  
  Trần Thải Tinh ko biết phía trên liệu có phải là bàn tay vàng hay là không, cậu chỉ biết là một cái bụng bia này tiếp tục càng ngày càng lớn thêm!
  
  Giống như thể...đem thai
  
  Mang bầu là vấn đề ko thể này, còn việc nghi trang trở thành phụ nữ giới có bầu nghĩ về cũng chớ nghĩ về cho tới.
  
  Sau bại liệt...
  
  Trần Thải Tinh: Uhuhu người tớ chỉ là một trong người phụ nữ giới có bầu nhỏ yếu ớt bất lực xứng đáng thương thôi nha.
  
  Đám quỷ quái: Một người phụ nữ giới vác bụng bầu năm mon tống cổ theo dõi năm tụi tui???
  
  Từ khóa: Vai chính: Trần Thải Tinh, Nguyên Cửu Vạn┃ vai phụ: Bánh Bao┃ kiểu mẫu khác: Vô hạn lưu, ngọt sủng, sinh con

#32vôhạnlưu