nữ vương không ở nhà

Thập Niên 80 Mẹ Mỹ Nhân Tuyệt Sắc Của Thiên Tài Phản Diện Trọng Sinh

Thập Niên 80 Mẹ Mỹ Nhân Tuyệt Sắc Của Thiên Tài Phản Diện Trọng Sinh

7.1/10

1235

Bạn đang xem: nữ vương không ở nhà

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Nữ vương vãi ko ở nhà

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Hài Hước, Điền Văn, Đô Thị, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 50
Thập Niên 70 Bạch Nguyệt Quang Của Đại Lão Hương Giang

Thập Niên 70 Bạch Nguyệt Quang Của Đại Lão Hương Giang

7.3/10

1133

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Nữ vương vãi ko ở nhà

Thể loại: Hài Hước, Đô Thị, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 4
Năm Ông Trùm Quỳ Xuống Trước Mặt Gọi Tôi Là Mẹ

Năm Ông Trùm Quỳ Xuống Trước Mặt Gọi Tôi Là Mẹ

7.9/10

2103

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Nữ vương vãi ko ở nhà

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Sủng

Chương 50
Thập Niên 60 Tiến Vào Tứ Hợp Viện FULL

Thập Niên 60 Tiến Vào Tứ Hợp Viện FULL

7.8/10

11958

Trạng thái: Full

Tác giả: Nữ vương vãi ko ở nhà

Thể loại: Dị Năng, Truyện Nữ Cường, Điền Văn, Đô Thị, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Xuyên Không, Truyện Sủng, Huyền huyễn

Chương 40
Thập Niên 80 Mỹ Nhân Như Mật FULL

Thập Niên 80 Mỹ Nhân Như Mật FULL

7.5/10

15746

Trạng thái: Full

Tác giả: Nữ vương vãi ko ở nhà

Thể loại: Điền Văn, Đô Thị, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 50
Thập Niên 80 Tái Giá Cùng Lão Vương Cách Vách FULL

Thập Niên 80 Tái Giá Cùng Lão Vương Cách Vách FULL

7.8/10

15019

Trạng thái: Full

Tác giả: Nữ vương vãi ko ở nhà

Thể loại: Điền Văn, Đô Thị, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 50
Thập Niên 70 Phúc hướng dẫn FULL

Thập Niên 70 Phúc hướng dẫn FULL

7.8/10

13764

Trạng thái: Full

Tác giả: Nữ vương vãi ko ở nhà

Thể loại: Điền Văn, Đô Thị, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 49
Thập Niên 70 Ra Khỏi Đại Tạp Viện FULL

Thập Niên 70 Ra Khỏi Đại Tạp Viện FULL

7.6/10

12740

Trạng thái: Full

Tác giả: Nữ vương vãi ko ở nhà

Thể loại: Điền Văn, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 49
Thập Niên 80 Tái Hôn FULL

Thập Niên 80 Tái Hôn FULL

7.8/10

19395

Trạng thái: Full

Tác giả: Nữ vương vãi ko ở nhà

Thể loại: Truyện Ngược, Điền Văn, Đô Thị, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Sủng

Chương 50
Ông rộng lớn khom sườn lưng vì thế tôi

Ông rộng lớn khom sườn lưng vì thế tôi

8.5/10

6446

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Nữ Vương Không Tại Nhà

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác

Chương 45
Thập Niên 70 Mật Nha

Thập Niên 70 Mật Nha

7.1/10

20009

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Nữ vương vãi ko ở nhà

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Hài Hước, Điền Văn, Đô Thị, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Sủng, Truyện Gia Đấu

Chương 50
Cô Vợ Ngọt Ngào Tại Thập Niên 70

Cô Vợ Ngọt Ngào Tại Thập Niên 70

7.7/10

15938

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Nữ vương vãi ko ở nhà

Thể loại: Hài Hước, Điền Văn, Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 282
Trở trở nên u của năm vị lão đại

Trở trở nên u của năm vị lão đại

8.5/10

66061

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Nữ Vương Không Tại Nhà

Thể loại: Truyện Khác

Chương 110
Diệp Diệp Có Kim Tiêu

Diệp Diệp Có Kim Tiêu

8/10

8044

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Nữ Vương Không Tại Nhà

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Đô Thị, Ngôn Tình

Chương 35
Mệnh Hoàng Hậu

Mệnh Hoàng Hậu

8.7/10

27379

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Nữ Vương Không Tại Nhà

Thể loại: Cổ Đại, Trọng Sinh, Ngôn Tình

Chương 58
Diện Thủ

Diện Thủ

7.5/10

99131

Trạng thái: Full

Tác giả: Nữ Vương Không Tại Nhà

Thể loại: Cổ Đại, Truyện Sắc, Ngôn Tình, Truyện Cung Đấu

Chương 109
Sủng Hậu Tìm Chết Hàng Ngày

Sủng Hậu Tìm Chết Hàng Ngày

7.5/10

150397

Trạng thái: Full

Tác giả: Nữ vương vãi ko ở nhà

Thể loại: Cổ Đại, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 184
Người Ẩn Hình

Người Ẩn Hình

7.5/10

67659

Trạng thái: Full

Tác giả: Nữ Vương Không Tại Nhà

Thể loại: Truyện Ngược, Ngôn Tình

Chương 71
Anh, Đã Lâu Không Gặp!

Anh, Đã Lâu Không Gặp!

7.5/10

73963

Trạng thái: Full

Tác giả: Nữ Vương Không Tại Nhà

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 62
Nhật Ký Vượt Tường Của Vợ Yêu

Nhật Ký Vượt Tường Của Vợ Yêu

7.5/10

26685

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Nữ Vương Không Tại Nhà

Thể loại: Hài Hước, Ngôn Tình

Chương 50
Tiểu Nương Tử Nhà Thợ Săn

Tiểu Nương Tử Nhà Thợ Săn

7.5/10

273701

Trạng thái: Full

Tác giả: Nữ Vương Không Tại Nhà

Thể loại: Cổ Đại, Điền Văn, Ngôn Tình

Chương 89
Một Nhà Dưới Chân Núi

Một Nhà Dưới Chân Núi

7.5/10

95377

Trạng thái: Full

Tác giả: Nữ Vương Không Tại Nhà

Thể loại: Cổ Đại, Điền Văn, Xuyên Không

Chương 74
Đại Quản Gia Tiểu Nương Tử

Đại Quản Gia Tiểu Nương Tử

7.5/10

106859

Trạng thái: Full

Tác giả: Nữ Vương Không Tại Nhà

Thể loại: Điền Văn, Xuyên Không

Chương 95
Chỉ Dụ Anh Cắn Câu

Chỉ Dụ Anh Cắn Câu

7.5/10

31998

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Nữ Vương Không Tại Nhà

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 112
Thập Niên 80 Mẹ Mỹ Nhân Tuyệt Sắc Của Thiên Tài Phản Diện Trọng Sinh

C50

Thập Niên 80 Mẹ Mỹ Nhân Tuyệt Sắc Của Thiên Tài Phản Diện Trọng Sinh

7.1/10

1235

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Hài Hước, Điền Văn, Đô Thị, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Thập Niên 70 Bạch Nguyệt Quang Của Đại Lão Hương Giang

C4

Thập Niên 70 Bạch Nguyệt Quang Của Đại Lão Hương Giang

7.3/10

1133

Thể loại: Hài Hước, Đô Thị, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Xem thêm: truyện bắc thành có tuyết

Năm Ông Trùm Quỳ Xuống Trước Mặt Gọi Tôi Là Mẹ

C50

Năm Ông Trùm Quỳ Xuống Trước Mặt Gọi Tôi Là Mẹ

7.9/10

2103

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Sủng

Thập Niên 60 Tiến Vào Tứ Hợp Viện FULL

C40

Thập Niên 60 Tiến Vào Tứ Hợp Viện FULL

7.8/10

11958

Thể loại: Dị Năng, Truyện Nữ Cường, Điền Văn, Đô Thị, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Xuyên Không, Truyện Sủng, Huyền huyễn

Thập Niên 80 Mỹ Nhân Như Mật FULL

C50

Thập Niên 80 Mỹ Nhân Như Mật FULL

7.5/10

15746

Thể loại: Điền Văn, Đô Thị, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Thập Niên 80 Tái Giá Cùng Lão Vương Cách Vách FULL

C50

Thập Niên 80 Tái Giá Cùng Lão Vương Cách Vách FULL

7.8/10

15019

Thể loại: Điền Văn, Đô Thị, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Thập Niên 70 Phúc hướng dẫn FULL

C49

Thập Niên 70 Phúc hướng dẫn FULL

7.8/10

13764

Thể loại: Điền Văn, Đô Thị, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Thập Niên 70 Ra Khỏi Đại Tạp Viện FULL

C49

Thập Niên 70 Ra Khỏi Đại Tạp Viện FULL

7.6/10

12740

Thể loại: Điền Văn, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Thập Niên 80 Tái Hôn FULL

C50

Thập Niên 80 Tái Hôn FULL

7.8/10

19395

Thể loại: Truyện Ngược, Điền Văn, Đô Thị, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Sủng

Ông rộng lớn khom sườn lưng vì thế tôi

C45

Ông rộng lớn khom sườn lưng vì thế tôi

8.5/10

6446

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác

Thập Niên 70 Mật Nha

C50

Thập Niên 70 Mật Nha

7.1/10

20009

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Hài Hước, Điền Văn, Đô Thị, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Sủng, Truyện Gia Đấu

Cô Vợ Ngọt Ngào Tại Thập Niên 70

C282

Cô Vợ Ngọt Ngào Tại Thập Niên 70

7.7/10

15938

Thể loại: Hài Hước, Điền Văn, Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Trở trở nên u của năm vị lão đại

C110

Trở trở nên u của năm vị lão đại

8.5/10

66061

Thể loại: Truyện Khác

Diệp Diệp Có Kim Tiêu

C35

Diệp Diệp Có Kim Tiêu

8/10

8044

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Đô Thị, Ngôn Tình

Mệnh Hoàng Hậu

C58

Mệnh Hoàng Hậu

8.7/10

27379

Thể loại: Cổ Đại, Trọng Sinh, Ngôn Tình

Diện Thủ

C109

Diện Thủ

7.5/10

99131

Thể loại: Cổ Đại, Truyện Sắc, Ngôn Tình, Truyện Cung Đấu

Sủng Hậu Tìm Chết Hàng Ngày

C184

Sủng Hậu Tìm Chết Hàng Ngày

7.5/10

150397

Thể loại: Cổ Đại, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Người Ẩn Hình

C71

Người Ẩn Hình

7.5/10

67659

Thể loại: Truyện Ngược, Ngôn Tình

Anh, Đã Lâu Không Gặp!

C62

Anh, Đã Lâu Không Gặp!

7.5/10

73963

Thể loại: Ngôn Tình

Nhật Ký Vượt Tường Của Vợ Yêu

C50

Nhật Ký Vượt Tường Của Vợ Yêu

7.5/10

26685

Thể loại: Hài Hước, Ngôn Tình

Tiểu Nương Tử Nhà Thợ Săn

C89

Tiểu Nương Tử Nhà Thợ Săn

7.5/10

273701

Thể loại: Cổ Đại, Điền Văn, Ngôn Tình

Một Nhà Dưới Chân Núi

C74

Một Nhà Dưới Chân Núi

7.5/10

95377

Thể loại: Cổ Đại, Điền Văn, Xuyên Không

Đại Quản Gia Tiểu Nương Tử

C95

Đại Quản Gia Tiểu Nương Tử

7.5/10

106859

Thể loại: Điền Văn, Xuyên Không

Chỉ Dụ Anh Cắn Câu

C112

Chỉ Dụ Anh Cắn Câu

7.5/10

Xem thêm: cưng chiều vợ nhỏ

31998

Thể loại: Ngôn Tình