nữ thứ vương

 • Reads 122,287
 • Votes 8,879
 • Parts 164

Complete, First published Mar 12, 2022

Bạn đang xem: nữ thứ vương

Table of contents

 • Sat, Mar 12, 2022

 • Mon, Mar 14, 2022

 • Chương 2 : Khắc Định Quyết Gia

  Mon, Mar 14, 2022

 • Chương 3 : Khắc Định Quyết Gia

  Wed, Mar 16, 2022

 • Chương 4 : Khắc Định Quyết Gia

  Fri, Mar 18, 2022

 • Chương 5 : Khắc Định Quyết Gia

  Fri, Mar 18, 2022

 • Chương 6 : Khắc Định Quyết Gia

  Sat, Mar 19, 2022

 • Chương 7 : Khắc Định Quyết Gia

  Sat, Mar 19, 2022

 • Chương 8 : Khắc Định Quyết Gia

  Sat, Mar 19, 2022

 • Chương 9 : Khắc Định Quyết Gia

  Sun, Mar trăng tròn, 2022

 • Chương 10 : Khắc Định Quyết Gia

  Mon, Mar 21, 2022

 • Chương 11 : Khắc Định Quyết Gia

  Tue, Mar 22, 2022

 • Chương 12 : Khắc Định Quyết Gia

  Tue, Mar 22, 2022

 • Chương 13 : Khắc Định Quyết Gia

  Sat, Mar 26, 2022

 • Chương 14 : Khắc Định Quyết Gia

  Sat, Mar 26, 2022

 • Chương 15 : Khắc Định Quyết Gia

  Sun, Mar 27, 2022

 • Chương 16 : Khắc Định Quyết Gia

  Fri, Apr 1, 2022

 • Chương 17 : Khắc Định Quyết Gia

  Thu, Apr 7, 2022

 • Chương 18 : Khắc Định Quyết Gia

  Wed, Apr 13, 2022

 • Chương 19 : Khắc Định Quyết Gia

  Thu, Apr 14, 2022

 • Chương trăng tròn : Khắc Định Quyết Gia

  Fri, Apr 15, 2022

 • Chương 21 : Khắc Định Quyết Gia

  Sat, Apr 16, 2022

 • Chương 22 : Khắc Định Quyết Gia

  Mon, Apr 18, 2022

 • Chương 23 : Khắc Định Quyết Gia

  Wed, Apr trăng tròn, 2022

 • Chương 24 : Khắc Định Quyết Gia

  Thu, Apr 21, 2022

 • Chương 25 : Khắc Định Quyết Gia

  Mon, Apr 25, 2022

 • Chương 26 : Khắc Định Quyết Gia

  Thu, Apr 28, 2022

 • Chương 27 : Khắc Định Quyết Gia

  Thu, Apr 28, 2022

 • Chương 28 : Khắc Định Quyết Gia

  Thu, Apr 28, 2022

 • Chương 29 : Khắc Định Quyết Gia

  Thu, Apr 28, 2022

 • Chương 30 : Khắc Định Quyết Gia

  Fri, Apr 29, 2022

 • Chương 31 : Khắc Định Quyết Gia

  Sat, Apr 30, 2022

 • Chương 32 : Khắc Định Quyết Gia

  Sat, Apr 30, 2022

 • Chương 33 : Khắc Định Quyết Gia

  Mon, May 2, 2022

 • Chương 34 : Khắc Định Quyết Gia

  Mon, May 2, 2022

 • Chương 35 : Khắc Định Quyết Gia

  Thu, May 5, 2022

 • Chương 36 : Khắc Định Quyết Gia

  Thu, May 5, 2022

 • Chương 37 : Khắc Định Quyết Gia

  Sat, May 7, 2022

 • Chương 38 : Khắc Định Quyết Gia

  Sat, May 7, 2022

 • Chương 39 : Khắc Định Quyết Gia

  Sat, May 7, 2022

 • Chương 40 : Khắc Định Quyết Gia

  Sat, May 7, 2022

 • Chương 41 : Khắc Định Quyết Gia

  Sat, May 14, 2022

 • Chương 42 : Khắc Định Quyết Gia

  Sat, May 14, 2022

 • Chương 43 : Khắc Định Quyết Gia

  Sat, May 14, 2022

 • Chương 44 : Khắc Định Quyết Gia

  Sat, May 14, 2022

 • Chương 45 : Khắc Định Quyết Gia

  Sat, May 14, 2022

 • Chương 46 : Khắc Định Quyết Gia

  Tue, May 17, 2022

 • Chương 47 : Khắc Định Quyết Gia

  Tue, May 17, 2022

 • Chương 48 : Khắc Định Quyết Gia

  Tue, May 17, 2022

 • Chương 49 : Khắc Định Quyết Gia

  Tue, May 17, 2022

 • Chương 50 : Khắc Định Quyết Gia

  Tue, May 17, 2022

 • Chương 51 : Khắc Định Quyết Gia

  Sat, May 21, 2022

 • Chương 52 : Khắc Định Quyết Gia

  Sat, May 21, 2022

 • Chương 53 : Khắc Định Quyết Gia

  Sat, May 21, 2022

 • Chương 54 : Khắc Định Quyết Gia

  Sat, May 21, 2022

 • Chương 55 : Khắc Định Quyết Gia

  Sat, May 21, 2022

 • Chương 56 : Khắc Định Quyết Gia

  Fri, Jun 17, 2022

 • Chương 57 : Khắc Định Quyết Gia

  Fri, Jun 17, 2022

 • Chương 58 : Khắc Định Quyết Gia

  Fri, Jun 17, 2022

 • Chương 59 : Khắc Định Quyết Gia

  Fri, Jun 17, 2022

 • Chương 60 : Khắc Định Quyết Gia

  Fri, Jun 17, 2022

 • Chương 61 : Khắc Định Quyết Gia

  Fri, Jun 17, 2022

 • Chương 62 : Khắc Định Quyết Gia

  Fri, Jun 17, 2022

 • Chương 63 : Khắc Định Quyết Gia

  Fri, Jun 17, 2022

 • Chương 64 : Khắc Định Quyết Gia

  Fri, Jun 17, 2022

 • Chương 65 : Khắc Định Quyết Gia

  Fri, Jun 17, 2022

 • Chương 66 : Khắc Định Quyết Gia

  Tue, Jun 21, 2022

 • Chương 67 : Khắc Định Quyết Gia

  Tue, Jun 21, 2022

 • Tue, Jun 21, 2022

 • Chương 69 : Khắc Định Quyết Gia

  Tue, Jun 21, 2022

 • Chương 70 : Khắc Định Quyết Gia

  Tue, Jun 21, 2022

 • Chương 71 : Khắc Định Quyết Gia

  Tue, Jun 21, 2022

 • Chương 72 : Khắc Định Quyết Gia

  Tue, Jun 21, 2022

 • Chương 73 : Khắc Định Quyết Gia

  Tue, Jun 21, 2022

 • Chương 74 : Khắc Định Quyết Gia

  Tue, Jun 21, 2022

 • Chương 75 : Khắc Định Quyết Gia

  Tue, Jun 21, 2022

 • Chương 76 : Khắc Định Quyết Gia

  Tue, Jun 28, 2022

 • Chương 77 : Khắc Định Quyết Gia

  Tue, Jun 28, 2022

 • Chương 78 : Khắc Định Quyết Gia

  Tue, Jun 28, 2022

 • Chương 79 : Khắc Định Quyết Gia

  Tue, Jun 28, 2022

 • Chương 80 : Khắc Định Quyết Gia

  Tue, Jun 28, 2022

 • Chương 81 : Khắc Định Quyết Gia

  Sun, Jul 3, 2022

  Xem thêm: Roulette là gì? Kinh nghiệm chơi Roulette luôn thắng từ cao thủ

 • Chương 82 : Khắc Định Quyết Gia

  Sun, Jul 3, 2022

 • Chương 83 : Khắc Định Quyết Gia

  Sun, Jul 3, 2022

 • Chương 84 : Khắc Định Quyết Gia

  Sun, Jul 3, 2022

 • Chương 85 : Khắc Định Quyết Gia

  Sun, Jul 3, 2022

 • Chương 86 : Khắc Định Quyết Gia

  Tue, Jul 5, 2022

 • Chương 87 : Khắc Định Quyết Gia

  Tue, Jul 5, 2022

 • Chương 88 : Khắc Định Quyết Gia

  Tue, Jul 5, 2022

 • Chương 89 : Khắc Định Quyết Gia

  Tue, Jul 5, 2022

 • Chương 90 : Khắc Định Quyết Gia

  Tue, Jul 5, 2022

 • Chương 91 : Khắc Định Quyết Gia

  Sun, Jul 17, 2022

 • Chương 92 : Khắc Định Quyết Gia

  Sun, Jul 17, 2022

 • Chương 93 : Khắc Định Quyết Gia

  Sun, Jul 17, 2022

 • Chương 94 : Khắc Định Quyết Gia

  Sun, Jul 17, 2022

 • Chương 95 : Khắc Định Quyết Gia

  Sun, Jul 17, 2022

 • Chương 96 : Khắc Định Quyết Gia

  Sun, Jul 17, 2022

 • Chương 97 : Khắc Định Quyết Gia

  Thu, Jul 21, 2022

 • Chương 98 : Khắc Định Quyết Gia

  Thu, Jul 21, 2022

 • Chương 99 : Khắc Định Quyết Gia

  Mon, Jul 25, 2022

 • Chương 100 : Khắc Định Quyết Gia

  Mon, Jul 25, 2022

 • Chương 101: Khắc Định Quyết Gia

  Tue, Jul 26, 2022

 • Chương 102: Khắc Định Quyết Gia

  Tue, Jul 26, 2022

 • Chương 103 : Khắc Định Quyết Gia

  Wed, Aug 3, 2022

 • Chương 104 : Khắc Định Quyết Gia

  Wed, Aug 3, 2022

 • Chương 105 : Khắc Định Quyết Gia

  Wed, Aug 3, 2022

 • Chương 106 : Khắc Định Quyết Gia

  Sun, Aug 14, 2022

 • Chương 107 : Khắc Định Quyết Gia

  Sun, Aug 14, 2022

 • Chương 108 : Khắc Định Quyết Gia

  Tue, Aug 23, 2022

 • Chương 109 : Khắc Định Quyết Gia

  Tue, Aug 23, 2022

 • Chương 110 : Khắc Định Quyết Gia

  Tue, Aug 23, 2022

 • Chương 111: Khắc Định Quyết Gia

  Thu, Aug 25, 2022

 • Chương 112: Khắc Định Quyết Gia

  Thu, Aug 25, 2022

 • Chương 113: Khắc Định Quyết Gia

  Thu, Aug 25, 2022

 • Chương 114: Khắc Định Quyết Gia

  Thu, Aug 25, 2022

 • Chương 115: Khắc Định Quyết Gia

  Thu, Aug 25, 2022

 • Chương 116: Khắc Định Quyết Gia

  Thu, Aug 25, 2022

 • Chương 117: Khắc Định Quyết Gia

  Sat, Aug 27, 2022

 • Chương 118: Khắc Định Quyết Gia

  Sat, Aug 27, 2022

 • Chương 119: Khắc Định Quyết Gia

  Sat, Aug 27, 2022

 • Mon, Aug 29, 2022

 • Chương 120: Khắc Định Quyết Gia

  Thu, Sep 1, 2022

 • Chương 121: Khắc Định Quyết Gia

  Thu, Sep 1, 2022

 • Chương 122: Khắc Định Quyết Gia

  Thu, Sep 1, 2022

 • Chương 123: Khắc Định Quyết Gia

  Sat, Sep 10, 2022

 • Chương 124: Khắc Định Quyết Gia

  Sat, Sep 10, 2022

 • Chương 125: Khắc Định Quyết Gia

  Sat, Sep 10, 2022

 • Chương 126: Khắc Định Quyết Gia

  Sat, Sep 10, 2022

 • Chương 127: Khắc Định Quyết Gia

  Wed, Sep 14, 2022

 • Chương 128: Khắc Định Quyết Gia

  Wed, Sep 14, 2022

 • Chương 129: Khắc Định Quyết Gia

  Wed, Sep 14, 2022

 • Chương 130: Khắc Định Quyết Gia

  Wed, Sep 14, 2022

 • Chương 131: Khắc Định Quyết Gia

  Sat, Sep 24, 2022

 • Chương 132: Khắc Định Quyết Gia

  Sat, Sep 24, 2022

 • Chương 133: Khắc Định Quyết Gia

  Sat, Sep 24, 2022

 • Chương 134: Khắc Định Quyết Gia

  Sat, Sep 24, 2022

 • Chương 135: Khắc Định Quyết Gia

  Sat, Sep 24, 2022

 • Chương 136: Khắc Định Quyết Gia

  Sat, Oct 1, 2022

 • Chương 137: Khắc Định Quyết Gia

  Sat, Oct 1, 2022

 • Chương 138: Khắc Định Quyết Gia

  Sat, Oct 1, 2022

 • Chương 139: Khắc Định Quyết Gia

  Sun, Oct 2, 2022

 • Chương 140: Khắc Định Quyết Gia

  Sun, Oct 2, 2022

 • Chương 141: Khắc Định Quyết Gia

  Thu, Oct 6, 2022

 • Chương 142: Khắc Định Quyết Gia

  Thu, Oct 6, 2022

 • Chương 143: Khắc Định Quyết Gia

  Thu, Oct 6, 2022

 • Chương 144: Khắc Định Quyết Gia

  Thu, Oct 6, 2022

 • Chương 145: Khắc Định Quyết Gia

  Thu, Oct 6, 2022

 • Chương 146: Khắc Định Quyết Gia

  Fri, Oct 7, 2022

 • Chương 147: Khắc Định Quyết Gia

  Wed, Oct 12, 2022

 • Chương 148: Khắc Định Quyết Gia

  Wed, Oct 12, 2022

 • Chương 149: Khắc Định Quyết Gia

  Wed, Oct 19, 2022

 • Chương 150: Khắc Định Quyết Gia

  Wed, Oct 19, 2022

 • Chương 151: Khắc Định Quyết Gia

  Tue, Oct 25, 2022

 • Chương 152: Khắc Định Quyết Gia

  Tue, Oct 25, 2022

 • Chương 153: Khắc Định Quyết Gia

  Tue, Oct 25, 2022

 • Chương 154: Khắc Định Quyết Gia

  Tue, Nov 1, 2022

 • Chương 155: Khắc Định Quyết Gia

  Tue, Nov 1, 2022

 • Chương 156: Khắc Định Quyết Gia

  Tue, Nov 1, 2022

 • Chương 157: Khắc Định Quyết Gia

  Tue, Nov 8, 2022

 • Chương 158: Khắc Định Quyết Gia

  Wed, Nov 9, 2022

 • Chương 159: Khắc Định Quyết Gia

  Wed, Nov 16, 2022

 • Chương 160: Khắc Định Quyết Gia

  Tue, Nov 22, 2022

 • Chương 161: Khắc Định Quyết Gia

  Xem thêm: tối cường võ hồn hệ thống

  Sat, Dec 10, 2022

 • Chương 162: Khắc Định Quyết Gia

  Tue, Dec 13, 2022

Tên kiệt tác : Nữ Thứ Vương [Khắc Định Quyết Gia kể từ chương 1 - 162]
  
  Tác fake : Vu Hoan
  
  Người dịch : Thác Nhĩ
  
  Thể loại : Bách ăn ý, cung đình hầu tước đoạt, cường cường, nữ giới phẫn phái mạnh trang, niên hạ, quyền mưu cơ.
  
  Độ nhiều năm : 326 chương [Khắc Định Quyết Gia - kể từ chương 1 cho tới 162]
  
  Nhân vật chủ yếu : Vệ Hoàn, Tiêu Ấu Thanh
  
  Nhân vật phụ : Vệ Diệu, Vệ Doãn Thịnh (Vệ Khải)
  
  Lưu ý : Truyện được dịch trực tiếp kể từ phiên bản gốc giờ Trung, ko phụ thuộc vào phiên bản QT nào là cả. Nên sở hữu gì không hiểu biết những chúng ta có thể cmt nhằm bản thân mò mẫm hiểu kể từ ngữ tiến bộ rộng lớn nhằm lý giải nhé!