nữ pháp y mau nhảy vào trong bát

 • Reads 865,552
 • Votes 39,836
 • Parts 165

Complete, First published Feb 15, 2018

Bạn đang xem: nữ pháp y mau nhảy vào trong bát

Table of contents

 • Sun, Oct 21, 2018

 • Sun, Oct 21, 2018

 • Sun, Oct 21, 2018

 • Chương 3: Có dịch hay là không đem bệnh???

  Sun, Oct 21, 2018

 • Chương 4: Xác lăm le được thân thiện phận

  Sun, Oct 21, 2018

 • Sun, Oct 21, 2018

 • Chương 6: Khẩu vị thế nào?

  Sun, Oct 21, 2018

 • Sun, Oct 21, 2018

 • Sun, Oct 21, 2018

 • Chương 9: Bản án chục năm trước

  Sun, Oct 21, 2018

 • Sun, Oct 21, 2018

 • Sun, Oct 21, 2018

 • Chương 12: Bắt tía ba nhập rọ

  Sun, Oct 21, 2018

 • Chương 13: Thôi miên? Khống chế tinh ma thần?

  Sun, Oct 21, 2018

 • Chương 14: Thần kinh đem vấn đề

  Sun, Oct 21, 2018

 • Chương 15: Tất cả đều ăn ý lý

  Sun, Oct 21, 2018

 • Sun, Oct 21, 2018

 • Chương 17: Không lọt điểm nào

  Sun, Oct 21, 2018

 • Chương 18: Giết người cũng cần được tính toán

  Sun, Oct 21, 2018

 • Chương 19: Cây kiwi trở thành tinh

  Sun, Oct 21, 2018

 • Chương 20: Tình huống bất ngờ

  Sun, Oct 21, 2018

 • Chương 21: Cô rất rất đem phúc

  Sun, Oct 21, 2018

 • Chương 22: hộ gia đình phức tạp

  Sun, Oct 21, 2018

 • Chương 23: Tư thế ổn định không?

  Sun, Oct 21, 2018

 • Chương 24: Địch Nhân Kiệt và Nguyên Phương

  Sun, Oct 21, 2018

 • Chương 25: Cho em thêm thắt hạnh phúc

  Sun, Oct 21, 2018

 • Sun, Oct 21, 2018

 • Chương 27: Phát hiện tại quan tiền trọng

  Sun, Oct 21, 2018

 • Sun, Oct 21, 2018

 • Sun, Oct 21, 2018

 • Chương 30: Không thể lập án

  Sun, Oct 21, 2018

 • Sun, Oct 21, 2018

 • Sun, Oct 21, 2018

 • Chương 33: Thêm người chết

  Sun, Oct 21, 2018

 • Sun, Oct 21, 2018

 • Sun, Oct 21, 2018

 • Chương 36: Dụ rắn ngoài hang

  Sun, Oct 21, 2018

 • Sun, Oct 21, 2018

 • Sun, Oct 21, 2018

 • Chương 39: Mất tích? Bị hại?

  Sun, Oct 21, 2018

 • Chương 40: Chi tiết nhỏ đưa ra quyết định vớ cả

  Sun, Oct 21, 2018

 • Sun, Oct 21, 2018

 • Chương 42: Hài cốt tai ác lạ

  Sun, Oct 21, 2018

 • Chương 43: Đối chọi gay gắt

  Sun, Oct 21, 2018

 • Chương 44: Trùng hợp?! Tất nhiên!

  Sun, Oct 21, 2018

 • Chương 45: Nữ nhân thiện biến chuyển

  Sun, Oct 21, 2018

 • Sun, Oct 21, 2018

 • Sun, Oct 21, 2018

 • Sun, Oct 21, 2018

 • Chương 49: Tiến dần dần từng bước

  Sun, Oct 21, 2018

 • Chương 50: Khẩu cung kỳ lạ

  Sun, Oct 21, 2018

 • Chương 51: Chúng tôi ở khách hàng sạn

  Sun, Oct 21, 2018

 • Sun, Oct 21, 2018

 • Chương 53: Bại dã Tiêu Hà

  Sun, Oct 21, 2018

 • Chương 54: Nội tạng người

  Sun, Oct 21, 2018

 • Chương 55: Phân công hành động

  Sun, Oct 21, 2018

 • Chương 56: Thành lập khoa pháp chứng

  Sun, Oct 21, 2018

 • Chương 57: Thi thể tai ác dị

  Sun, Oct 21, 2018

 • Chương 58: Búp bê trong gầm tủ kính

  Sun, Oct 21, 2018

 • Chương 59: Ai trộm lễ phục

  Tue, Jul 7, 2020

 • Sun, Oct 21, 2018

 • Chương 61: Gặp mặt mũi một lần

  Tue, Oct 23, 2018

 • Chương 62: Cùng nhau đi dạo phố

  Thu, Oct 25, 2018

 • Tue, Oct 23, 2018

 • Tue, Oct 23, 2018

 • Tue, Oct 23, 2018

 • Chương 65: Tiếp xúc thân thiện mật

  Tue, Oct 23, 2018

 • Chương 66: Thân phận người chết

  Tue, Oct 23, 2018

 • Tue, Oct 23, 2018

 • Tue, Oct 23, 2018

 • Chương 69: Đừng làm phiền tôi nữa

  Tue, Oct 23, 2018

 • Chương 70: Tấm hình họa bất ngờ

  Tue, Oct 23, 2018

 • Chương 71: Thi loại thể ba

  Tue, Oct 23, 2018

 • Chương 72: Chiêu binh mãi mã

  Tue, Oct 23, 2018

 • Chương 73: Thực tiễn biệt phiên bản thân

  Tue, Oct 23, 2018

 • Chương 74: Phân công điều tra

  Xem thêm: giang hồ lớn như vậy

  Tue, Oct 23, 2018

 • Tue, Oct 23, 2018

 • Tue, Oct 23, 2018

 • Chương 77: Nhắc lại chuyện xưa

  Tue, Oct 23, 2018

 • Tue, Oct 23, 2018

 • Chương 79: Hai kẻ thần kinh

  Tue, Oct 23, 2018

 • Chương 80: Cùng nệm công cộng gối

  Tue, Oct 23, 2018

 • Chương 81: Hổ lạc bình dương*

  Wed, Oct 24, 2018

 • Wed, Oct 24, 2018

 • Wed, Oct 24, 2018

 • Chương 84: Hai cỗ ganh đua thể

  Wed, Oct 24, 2018

 • Wed, Oct 24, 2018

 • Wed, Oct 24, 2018

 • Chương 87: Thẩm vấn thuận lợi

  Wed, Oct 24, 2018

 • Chương 88: Kinh hỉ của Lãnh Thác

  Wed, Oct 24, 2018

 • Chương 89: Người suy tưởng*

  Wed, Oct 24, 2018

 • Chương 90: Giả cỗ tình nhân

  Wed, Oct 24, 2018

 • Chương 91: Ai là hung thủ?

  Wed, Oct 24, 2018

 • Chương 92: Cát lớp bụi lắng xuống

  Wed, Oct 24, 2018

 • Chương 93: Tỏ tình không giống người

  Wed, Oct 24, 2018

 • Chương 94: độc ác nằm mê trở lại

  Wed, Oct 24, 2018

 • Wed, Oct 24, 2018

 • Wed, Oct 24, 2018

 • Chương 97: Ngược đãi mèo con

  Wed, Oct 24, 2018

 • Chương 98: Giường tía người

  Thu, Oct 25, 2018

 • Thu, Oct 25, 2018

 • Thu, Oct 25, 2018

 • Chương 101: Điện thoại của chú

  Thu, Oct 25, 2018

 • Chương 102: độc ác nằm mê nằm trong giường

  Thu, Oct 25, 2018

 • Thu, Oct 25, 2018

 • Chương 104: Lần đầu xuất hiện tại manh mối

  Thu, Oct 25, 2018

 • Thu, Oct 25, 2018

 • Thu, Oct 25, 2018

 • Fri, Oct 26, 2018

 • Sun, Oct 28, 2018

 • Sun, Oct 28, 2018

 • Chương 110: Trừng trị nhỏ

  Sun, Oct 28, 2018

 • Sun, Oct 28, 2018

 • Sun, Oct 28, 2018

 • Chương 113: Quan hệ bà xã chồng

  Sun, Oct 28, 2018

 • Sun, Oct 28, 2018

 • Sun, Nov 11, 2018

 • Sun, Nov 11, 2018

 • Chương 117: Uống rượu gia tăng can đảm

  Sun, Nov 11, 2018

 • Chương 118: Lại đem án mạng

  Sun, Nov 11, 2018

 • Sun, Nov 11, 2018

 • Sun, Nov 11, 2018

 • Sun, Nov 11, 2018

 • Sun, Nov 11, 2018

 • Sun, Nov 11, 2018

 • Sun, Nov 11, 2018

 • Chương 125: Là nam giới là nữ???

  Sun, Nov 11, 2018

 • Sun, Nov 11, 2018

 • Chương 127: Ôm cây đợi thỏ

  Sun, Nov 11, 2018

 • Chương 128: Kim Chí Thành

  Sun, Nov 11, 2018

 • Chương 129: Ai húp dung dịch ngủ?

  Sun, Nov 11, 2018

 • Chương 130: Gặp phụ huynh

  Sun, Nov 11, 2018

 • Sun, Nov 11, 2018

 • Sun, Nov 11, 2018

 • Sun, Nov 11, 2018

 • Sun, Nov 11, 2018

 • Sun, Nov 11, 2018

 • Chương 136: Kế hoặc của ông Khúc

  Sun, Nov 11, 2018

 • Sun, Nov 11, 2018

 • Sun, Nov 11, 2018

 • Sun, Nov 11, 2018

 • Sun, Nov 11, 2018

 • Sun, Nov 11, 2018

 • Sun, Nov 11, 2018

 • Sun, Nov 11, 2018

 • Sun, Nov 11, 2018

 • Sun, Nov 11, 2018

 • Chương 146: Kim Chí Thành? Lục La?

  Sun, Nov 11, 2018

 • Sun, Nov 11, 2018

 • Sun, Nov 11, 2018

 • Chương 149: Ai là hung thủ?

  Sun, Nov 11, 2018

 • Thu, Feb 7, 2019

 • Tue, Feb 12, 2019

 • Chương 152: Không đem tiến thủ triển

  Sun, Feb 17, 2019

 • Mon, Mar 11, 2019

 • Thu, Mar 14, 2019

 • Chương 155: Thi thể đàn ông

  Mon, Mar 18, 2019

 • Mon, Mar 25, 2019

 • Chương 157: Cô ấy đang được chết!

  Mon, Mar 25, 2019

 • Sat, Mar 30, 2019

 • Fri, Apr 19, 2019

 • Mon, May 27, 2019

 • Mon, Jun 17, 2019

 • Chương 162: Không đem kết cục

  Xem thêm: đông túy hạ phàm

  Sun, Jun 23, 2019

 • Sun, Jun 23, 2019

*Mình chính thức edit kể từ chương 150*
  
  Thi thể nhỏ xíu trai đem quần áo đỏ chót, thi hài phái mạnh mặt dưới giếng thâm thúy, phần vụn tử ganh đua điểm đồng ko mông quạnh ... Tăng Dĩ Nhu trong cả ngày xúc tiếp với đầy đủ hình đầy đủ dạng thi hài chan chứa kinh rợn, vì như thế lẽ cơ cô hãnh diện phát triển thành một member hội FA*.
  * Từ gốc '单身狗一枚 - Chú chó duy nhất: thông thường ám chỉ những người dân không tồn tại tình nhân hoặc ko kết duyên.
  Tâm thần phân liệt, trinh sát biến chuyển thái, tư tưởng vặn vẹo ... Quanh năm trong cả mon Khúc Mịch say sưa phân tích đầy đủ từng loại hành động, tâm lý chênh chếch lạc; chủ yếu vì vậy anh không chỉ là 'Team FA' mà còn phải chuẩn bị phát triển thành member lạc loại nhất nhập hội FA.
  Nữ Pháp Y va chừng Chuyên Viên Tâm lý tội phạm ...
  Tăng Dĩ Nhu: Khúc Mịch là 'Thi thể' hoàn thiện nhất nhưng mà cô từng gặp gỡ, bụng sáu múi tuyệt đối hoàn hảo. Đối mặt mũi với phần vụn thi hài nhưng mà vẫn hoàn toàn có thể thong dong ăn từng miếng thịt gà, điềm tĩnh, mức giá lùng ... Tuyệt đối ko nên là kẻ thông thường.
  Khúc Mịch: Tăng Dĩ Nhu là một trong người phụ nữ giới biến chuyển thái nhưng mà xinh đẹp tuyệt vời nhất nhưng mà anh từng gặp gỡ. Trông thấy thi hài nhị đôi mắt sáng sủa rỡ, rứa dao phẫu thuật thanh trang như đang được hương thụ số Âu, cô ấy đang được thưởng thức chiêm nhìn những tử ganh đua bị tùng xẻo, thối rữa. Tuyệt đối ko bình thường!
  Hai người giắt dịch, một mẩu chuyện tình thương yêu, vô số những vụ án bí hiểm, hãi kinh và hồi vỏ hộp.
  Đoán được khai mạc tuy nhiên ko thể này đoán được kết thúc!
  Nào nhanh nhanh cho tới coi ... Vừa coi vừa vặn đoán ... test coi ai là kẻ có tài năng suy đoán cao hơn nữa.
  
  Editor: Queenie_sk (chương 1-149); mainamkh (chương 150-162)
  Nguồn link: https://m.facebook.com/quynhdaoqueeniesk/photos/?tab=album&a

#10nữcường