nụ hôn của tù nhân


NỤ HÔN CỦA TÙ NHÂN

Tác giả: Địch Túy Sơn

Bạn đang xem: nụ hôn của tù nhân

Thể loại: Hiện đại, (nửa đầu) toàn cảnh tù giam cầm, độc rung rinh dục kiệm điều công X Nhút nhát thụ, niên thượng, tình hữu độc công cộng, ngọt sủng, HE.

Biên tập: ♪ Đậu Hắc Miêu ♪

Bìa siêu đẹp: Dystopia ♥

.:. Lời của Đậu .:.

Xem thêm: truyện hoàng sủng

Tag của công thụ là vì Đậu tự động thêm vô.

Công kiệm điều, độc rung rinh, mặt mũi liệt tuy nhiên được loại hoặc ghen ghét ngầm. Thụ thì nhút nhát, bị người thân trong gia đình hãm hoảng hốt nhập tù, hiến thân thích mang đến công nhằm dò thám tìm tòi chỗ tựa nhập căn nhà tù. Nội dung: 30%, H: 70%.


TRUYỆN BIÊN TẬP ĐÃ ĐƯỢC SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ.

Xem thêm: mở rộng tiểu huyệt

Link gọi ở wattpad: Link

TRUYỆN ĐƯỢC EDIT PHI THƯƠNG MẠI. KHÔNG ĐỒNG Ý CHUYỂN VER, KHÔNG ĐỒNG Ý ĐĂNG LẠI Tại NƠI KHÁC, KHÔNG ĐỒNG Ý LÀM AUDIO. HÃY TẨY CHAY CÁC TRANG REPOST NHƯ TRUYENFULL, DTRUYEN, WEBTRUYEN, TRUMTRUYEN, TRUYENWIKI1…