Hỏi về bb hàng not for sale là gì, not for sale là gì, nghĩa của từ not for sale

     

Galaxy Note 7 bắt đầu được thu hồi lại từ Samsung tháng mười năm ngoái. Cho đến nay, gần một năm trôi qua, tuy nhiên, máy này vẫn tiếp tục được nhiều người rao bán và hệ thống nhỏ ở Việt Nam.

Đi qua một vòng các diễn đàn bán lẻ các sản phẩm công nghệ và mạng công cộng, người dùng có thể sở hữu Galaxy Note 7 với mức giá mua từ 8-10 triệu đồng. Mức giá liên quan đến tình trạng của thiết bị. Những máy này chủ yếu đến từ các phân khúc thị trường như Hàn Quốc hay Mỹ.

Bạn đang xem: Hỏi về bb hàng not for sale là gì, not for sale là gì, nghĩa của từ not for sale

*

Hiện tại, Galaxy Note 7 có nhiều biến thể khác nhau. Ngoài các máy hỗ trợ SIM theo từng quốc gia và số khe SIM, một phiên bản bổ sung gần đây cho phiên bản "Không dành để bán" của Galaxy Note 7 cũng có sẵn. Ngoài ra nó được gọi bằng một tên khác là Galaxy Note 7 Developer, được tạo ra chỉ dành cho các lập trình viên Samsung để phát triển.

Máy vẫn tiếp tục được đóng gói với các tính năng bao gồm , tuy nhiên trên thân với một dòng "Not for sale" đã được in. Hầu hết tất cả, phiên bản này chỉ có thể nhận được tối đa 2 điểm chạm (so với 10 điểm của phiên bản thương mại), gây ra một số chức năng phức tạp trên màn hình hiển thị như các trò chơi video bị ảnh hưởng. Do đó, giá của phiên bản này thường rẻ hơn từ 1-2 triệu đồng.

Thực hiện tốt về thực tế rằng không phải hoàn toàn tất cả người dùng được thông tin đủ, một số "thương gia" đã thay đổi nắp lưng để trở thành phiên bản thị trường để làm cho nó vào phiên bản thương mại và bán với giá tăng lên.

Xem thêm: Uống Sữa Ngô Có Tác Dụng Gì ? Tốt Hay Không Tốt Cho Sức Khỏe?

Không chỉ vậy, sự thay thế nắp lưng cũng làm cho thiết bị bị mất chống nước, và các nhà bán lẻ cũng thường hỏi lý do tại sao "máy cũ" không bao giờ cho phép người mua nhúng thử


Galaxy Note 7 b\u1eaft \u0111\u1ea7u \u0111\u01b0\u1ee3c thu h\u1ed3i l\u1ea1i t\u1eeb Samsung th\u00e1ng m\u01b0\u1eddi n\u0103m ngo\u00e1i. Cho \u0111\u1ebfn nay, g\u1ea7n m\u1ed9t n\u0103m tr\u00f4i qua, tuy nhi\u00ean, m\u00e1y n\u00e0y v\u1eabn ti\u1ebfp t\u1ee5c \u0111\u01b0\u1ee3c nhi\u1ec1u ng\u01b0\u1eddi rao b\u00e1n v\u00e0 h\u1ec7 th\u1ed1ng nh\u1ecf \u1edf Vi\u1ec7t Nam. \r\n\u0110i qua m\u1ed9t v\u00f2ng c\u00e1c di\u1ec5n \u0111\u00e0n b\u00e1n l\u1ebb c\u00e1c s\u1ea3n ph\u1ea9m c\u00f4ng ngh\u1ec7 v\u00e0 m\u1ea1ng c\u00f4ng c\u1ed9ng, ng\u01b0\u1eddi d\u00f9ng c\u00f3 th\u1ec3 s\u1edf h\u1eefu Galaxy Note 7 v\u1edbi m\u1ee9c gi\u00e1 mua t\u1eeb 8-10 tri\u1ec7u \u0111\u1ed3ng. M\u1ee9c gi\u00e1 li\u00ean quan \u0111\u1ebfn t\u00ecnh tr\u1ea1ng c\u1ee7a thi\u1ebft b\u1ecb. Nh\u1eefng m\u00e1y n\u00e0y ch\u1ee7 y\u1ebfu \u0111\u1ebfn t\u1eeb c\u00e1c ph\u00e2n kh\u00fac th\u1ecb tr\u01b0\u1eddng nh\u01b0 H\u00e0n Qu\u1ed1c hay M\u1ef9.\r\n\r\nHi\u1ec7n t\u1ea1i, Galaxy Note 7 c\u00f3 nhi\u1ec1u bi\u1ebfn th\u1ec3 kh\u00e1c nhau. Ngo\u00e0i c\u00e1c m\u00e1y h\u1ed7 tr\u1ee3 SIM theo t\u1eebng qu\u1ed1c gia v\u00e0 s\u1ed1 khe SIM, m\u1ed9t phi\u00ean b\u1ea3n b\u1ed5 sung g\u1ea7n \u0111\u00e2y cho phi\u00ean b\u1ea3n \"Kh\u00f4ng d\u00e0nh \u0111\u1ec3 b\u00e1n\" c\u1ee7a Galaxy Note 7 c\u0169ng c\u00f3 s\u1eb5n. Ngo\u00e0i ra n\u00f3 \u0111\u01b0\u1ee3c g\u1ecdi b\u1eb1ng m\u1ed9t t\u00ean kh\u00e1c l\u00e0 Galaxy Note 7 Developer, \u0111\u01b0\u1ee3c t\u1ea1o ra ch\u1ec9 d\u00e0nh cho c\u00e1c l\u1eadp tr\u00ecnh vi\u00ean Samsung \u0111\u1ec3 ph\u00e1t tri\u1ec3n.\r\nM\u00e1y v\u1eabn ti\u1ebfp t\u1ee5c \u0111\u01b0\u1ee3c \u0111\u00f3ng g\u00f3i v\u1edbi c\u00e1c t\u00ednh n\u0103ng bao g\u1ed3m , tuy nhi\u00ean tr\u00ean th\u00e2n v\u1edbi m\u1ed9t d\u00f2ng \"Not for sale\" \u0111\u00e3 \u0111\u01b0\u1ee3c in. H\u1ea7u h\u1ebft t\u1ea5t c\u1ea3, phi\u00ean b\u1ea3n n\u00e0y ch\u1ec9 c\u00f3 th\u1ec3 nh\u1eadn \u0111\u01b0\u1ee3c t\u1ed1i \u0111a 2 \u0111i\u1ec3m ch\u1ea1m (so v\u1edbi 10 \u0111i\u1ec3m c\u1ee7a phi\u00ean b\u1ea3n th\u01b0\u01a1ng m\u1ea1i), g\u00e2y ra m\u1ed9t s\u1ed1 ch\u1ee9c n\u0103ng ph\u1ee9c t\u1ea1p tr\u00ean m\u00e0n h\u00ecnh hi\u1ec3n th\u1ecb nh\u01b0 c\u00e1c tr\u00f2 ch\u01a1i video b\u1ecb \u1ea3nh h\u01b0\u1edfng. Do \u0111\u00f3, gi\u00e1 c\u1ee7a phi\u00ean b\u1ea3n n\u00e0y th\u01b0\u1eddng r\u1ebb h\u01a1n t\u1eeb 1-2 tri\u1ec7u \u0111\u1ed3ng.\r\nTh\u1ef1c hi\u1ec7n t\u1ed1t v\u1ec1 th\u1ef1c t\u1ebf r\u1eb1ng kh\u00f4ng ph\u1ea3i ho\u00e0n to\u00e0n t\u1ea5t c\u1ea3 ng\u01b0\u1eddi d\u00f9ng \u0111\u01b0\u1ee3c th\u00f4ng tin \u0111\u1ee7, m\u1ed9t s\u1ed1 \"th\u01b0\u01a1ng gia\" \u0111\u00e3 thay \u0111\u1ed5i n\u1eafp l\u01b0ng \u0111\u1ec3 tr\u1edf th\u00e0nh phi\u00ean b\u1ea3n th\u1ecb tr\u01b0\u1eddng \u0111\u1ec3 l\u00e0m cho n\u00f3 v\u00e0o phi\u00ean b\u1ea3n th\u01b0\u01a1ng m\u1ea1i v\u00e0 b\u00e1n v\u1edbi gi\u00e1 t\u0103ng l\u00ean. Kh\u00f4ng ch\u1ec9 v\u1eady, s\u1ef1 thay th\u1ebf n\u1eafp l\u01b0ng c\u0169ng l\u00e0m cho thi\u1ebft b\u1ecb b\u1ecb m\u1ea5t ch\u1ed1ng n\u01b0\u1edbc, v\u00e0 c\u00e1c nh\u00e0 b\u00e1n l\u1ebb c\u0169ng th\u01b0\u1eddng h\u1ecfi l\u00fd do t\u1ea1i sao \"m\u00e1y c\u0169\" kh\u00f4ng bao gi\u1edd cho ph\u00e9p ng\u01b0\u1eddi mua nh\u00fang th\u1eed\n","product_id":0,"type":0,"date":1501483616,"date_text":"3 n\u0103m","link":"\/hoidap\/6325\/611015\/galaxy-note-7-quot-not-for-sale-quot-la-gi.html","num_reply":0,"voted":false,"total_vote":0,"permiss_action":false,"user":{"id":1,"login_name":"vmccmiy
gmail.com","name":"V\u0169 M\u1ea1nh C\u01b0\u1eddng","company":"","is_supplier":true,"verified":0,"supplier":0,"email":"vmccmiy

Chuyên mục: