Nominal ledger là gì, ledger accounts: sổ cái

     

Kiến thức về các Tài khoản sổ mẫu và Bút ít toán thù knghiền vào môn học FA/F3 ACCA

Quy trình kế tân oán tài thiết yếu tất cả 4 bước cơ bản: Thu thập triệu chứng từ (Documenting), Ghi nhấn đọc tin kế toán (Recording), Tổng thích hợp thông tin (Summarising), Trình bày thông tin (Presenting). Với từng bước kế toán thù áp dụng các loại sổ sách không giống nhau nhằm triển khai tiến trình.Quý Khách đã xem: Nominal Ledger Là Gì


*

Phạm vi bài học dưới đây đã tập trung vào cách ghi dấn các tài khoản bên trên sổ cái (Ledgers) bằng cách thức ghi dấn bút toán kxay (Double entry bookeeping).

Bạn đang xem: Nominal ledger là gì, ledger accounts: sổ cái

I. Mục tiêu

Phương pháp ghi dấn cây bút toán thù képCách ghi dấn những tài khoản sổ cái

II. Nội dung

1. Tổng quan về sổ cái (Ledger)

a. Định nghĩa với phân loại

Sau Khi các giao dịch tài chính tạo nên trong doanh nghiệp được ghi vào sổ sách ghi thừa nhận lúc đầu (Books of prime entry), kế tân oán vẫn tổng đúng theo lên những tài khoản bên trên sổ dòng.

Sổ dòng (Ledger) là 1 trong những loạisổ sách kế toántổng vừa lòng, dùng để làm ghi chép những nghiệp vụ tài chính - tài bao gồm tạo ra của từng thông tin tài khoản kế toán thù trong những kỳ kế tân oán của công ty.

Có 3 một số loại sổ cái cơ bạn dạng trong doanh nghiệp bao gồm:

Sổ loại phổ biến (Nominal/Main/General Ledger): Là sổ sách kế tân oán tất cả đựng các thông tin tài khoản phi cá thể (impersonal accounts) tổng hợp những sự việc tài thiết yếu của người sử dụng.Sổ cái những khoản đề xuất thu (Receivables ledger): Là sổ mẫu ghi nhận những thông tin tài khoản cá nhân (personal accounts) của từng khách hàng của khách hàng.Sổ chiếc những khoản phải trả (Payables ledger): Là sổ mẫu ghi nhấn các thông tin tài khoản cá nhân (personal accounts) của từng nhà cung cấp của doanh nghiệp.

Xem thêm:


*

b. Mối liên hệ giữa những sổ cái
*

Trên sổ loại bình thường, vẫn có các tài khoản Phải thu người tiêu dùng (Receivables), Phải trả nhà cung cấp (Payables). Tuy nhiên những thông tin tài khoản này ghi dấn tổng vốn của các khoản bắt buộc thu/đề nghị trả chứ không ghi rõ từng khoản đề xuất thu/đề xuất trả từng khách hàng hàng/nhà hỗ trợ.

2. Pmùi hương pháp ghi dìm cây bút toán thù knghiền (Double entry bookeeping)

Phương pháp ghi dấn cây viết toán knghiền được phát hành dựa vào cơ sở: Mỗi thanh toán kế toán đều phải có ảnh hưởng kxay (dual effect) đến mức mặt Nợ cùng mặt Có trên tài khoản kế toán.

Trong khối hệ thống ghi dìm bút toán thù knghiền, từng nghiệp vụ kế toán phát sinh sẽ tiến hành ghi vào mặt Nợ cùng bên Có của những đầu tài khoản tương xứng một khoản bằng nhau. Vì cầm, tổng mức của bên Nợ luôn luôn luôn bằng quý hiếm của bên Có trong doanh nghiệp.

Các ghi dấn bút tân oán kép hay gặp:


*

Ví dụ: Nếu Tài sản vào công ty tăng thêm, kế tân oán vẫn ghi nhận quý hiếm tăng thêm đó vào bên Nợ (Debit) của thông tin tài khoản Tài sản (Asset) trên sổ chiếc.

3. Cách ghi thừa nhận những tài khoản trên sổ mẫu (Ledger accounts)

a. Cách ghi dìm thông tin tài khoản Sổ mẫu bình thường (Nominal Ledger)

Cấu trúc của một sổ cái chung:


*

Kế toán ghi nhận nhỏng sau:


4. Phương trình kế toán (Accounting Equation)

Theo lý lẽ phù hợp (matching concept), lợi nhuận buộc phải được ghi dấn phù hợp với ngân sách tạo nên để tạo thành lợi nhuận đó. Tương từ bỏ, gia tài cũng đề xuất được ghi nhận phù hợp cùng với nguồn hiện ra gia tài kia (tự vốn chủ tải hoặc vốn vay).

Nguyên tắc trên là cơ sở của cách thức ghi nhận bút toán kép: Tổng quý giá bên Nợ luôn luôn bằng Tổng quý giá bên Có. Từ kia, phương thơm trình kế tân oán được xuất bản với phát triển.


Từ phương thơm trình trên, ta có thể suy ra các pmùi hương trình dưới đây:

Phương trình 1:

Tài sản = (Vốn góp + Lợi nhuận giữ lại lại) + Nợ đề nghị trả

(Assets = (Capital Introduced + Retained Profits) + Liabilities)

Phương thơm trình 2:

Tài sản = Vốn góp + (Lợi nhuận kiếm được – Rút vốn) + Nợ đề xuất trả

(Assets = Capital Introduced + (Earned Profits – Drawings) + Liabilities)

Ngoài phương trình kế toán nói trên, fan ta còn thực hiện pmùi hương trình marketing (Business Equation) nhằm Review tài sản của một doanh nghiệp trong một thời kỳ hoạt động.


Chuyên mục: