nhiệt độ nghệ an

  • Thời tiết
  • Thời tiết 10 ngày tới

Thời tiết Nghệ An

Dự báo không khí 10 ngày tới

Thứ sáu 22/09/2023

Bạn đang xem: nhiệt độ nghệ an

34°C

25°C

68%

 75°%

3m/s

Có mây, ngày ko mưa

Thứ bảy 23/09/2023

34°C

27°C

 90°%

3m/s

Có mây, ko mưa

Chủ nhật 24/09/2023

34°C

27°C

 84°%

3m/s

Có mây, ko mưa

Thứ nhì 25/09/2023

33°C

27°C

 100°%

Có mây, ko mưa

Thứ tía 26/09/2023

31°C

26°C

 98°%

Nhiều mây, ko mưa

Xem thêm: giường anh chia em một nữa

Thứ tư 27/09/2023

32°C

27°C

 94°%

Có mây, ko mưa

Thứ năm 28/09/2023

33°C

27°C

 98°%

Có mây, ko mưa

Thứ sáu 29/09/2023

31°C

27°C

 88°%

Có mây, đem mưa rào và dông

Thứ bảy 30/09/2023

29°C

26°C

 84°%

Có mây, đem mưa rào và dông

Chủ nhật 01/10/2023

29°C

26°C

Xem thêm: 17 mùa hè ở nam giang

 84°%

Có mây, đem mưa rào và dông

Biểu thiết bị nhiệt độ phỏng 10 ngày qua