nhân vật phản diện mỉm cười tà mị

 • Reads 708,929
 • Votes 56,126
 • Parts 73

Ongoing, First published May 22, 2017

Bạn đang xem: nhân vật phản diện mỉm cười tà mị

Table of contents

 • Mon, May 22, 2017

 • Mon, May 22, 2017

 • Mon, May 22, 2017

 • Mon, May 22, 2017

 • Mon, May 22, 2017

 • Mon, May 22, 2017

 • Mon, May 22, 2017

 • Mon, May 22, 2017

 • Mon, May 22, 2017

 • Mon, May 22, 2017

 • Mon, May 22, 2017

 • Mon, May 22, 2017

 • Mon, May 22, 2017

 • Mon, May 22, 2017

 • Mon, May 22, 2017

 • Tue, May 23, 2017

 • Tue, May 23, 2017

 • Tue, May 23, 2017

 • Tue, May 23, 2017

 • Tue, May 23, 2017

 • Tue, May 23, 2017

 • Tue, May 23, 2017

 • Tue, May 23, 2017

 • Tue, May 23, 2017

 • Tue, May 23, 2017

 • Tue, May 23, 2017

 • Tue, May 23, 2017

 • Tue, May 23, 2017

 • Tue, May 23, 2017

 • Tue, May 23, 2017

 • Tue, May 23, 2017

 • Tue, May 23, 2017

 • Tue, May 23, 2017

 • Tue, May 23, 2017

 • Tue, May 23, 2017

  Xem thêm: cô dâu gả thay của tổng tài full

 • Tue, May 23, 2017

 • Tue, May 23, 2017

 • Tue, May 23, 2017

 • Tue, May 23, 2017

 • Tue, May 23, 2017

 • Tue, May 23, 2017

 • Tue, May 23, 2017

 • Tue, May 23, 2017

 • Tue, May 23, 2017

 • Tue, May 23, 2017

 • Tue, May 23, 2017

 • Tue, May 23, 2017

 • Tue, May 23, 2017

 • Tue, May 23, 2017

 • Tue, May 23, 2017

 • Tue, May 23, 2017

 • Tue, May 23, 2017

 • Tue, May 23, 2017

 • Tue, May 23, 2017

 • Tue, May 23, 2017

 • Tue, May 23, 2017

 • Tue, May 23, 2017

 • Tue, May 23, 2017

 • Tue, May 23, 2017

 • Tue, May 23, 2017

 • Tue, May 23, 2017

 • Tue, May 23, 2017

 • Tue, May 23, 2017

 • Tue, May 23, 2017

 • Tue, May 23, 2017

 • Tue, May 23, 2017

 • Tue, May 23, 2017

 • Tue, May 23, 2017

 • Tue, May 23, 2017

 • Tue, May 23, 2017

  Xem thêm: nhà tôi thực sự có mỏ vàng

 • Sun, May 28, 2017

 • Sun, May 28, 2017

 • Sun, May 28, 2017

Tên tè thuyết: Nhân vật phản diện mỉm cười cợt lặn mị;
  Tên gốc: Phản phái lặn mị nhất tiếu;
  Tác giả: Tây Tử Tự;
  Nguồn: convert	Slytherin House;
  Dịch: Qick Trans;
  Editor: Cici;
  Tình trạng: trả 97 chương (6 PN);
  Thể loại: Xuyên qua quýt - huyền huyễn - tu chân - chăm sóc trở thành - HE; phúc hắc điềm tĩnh vặn vẹo đổi thay thái công x Khổ bức kiên quyết định yếu ớt thụ;
  Nhân vật chính: Tần Khai Dịch x Thẩm Phi Tiếu
   
  Giới thiệu
  
  Làm một người xuyên nhập chủ yếu tè thuyết của tớ, Tần Khai Dịch tỏ vẻ áp lực đè nén rất rộng lớn.
  
  Làm một người xuyên nhập chủ yếu tè thuyết của tớ, lại xuyên nhập anh hùng phản diện, Tần Khai Dịch tỏ vẻ áp lực đè nén cực kỳ rộng lớn.
  
  Làm một người xuyên nhập chủ yếu tè thuyết của tớ, lại xuyên nhập anh hùng phản diện, lại nên dẫn dắt nội dung tè thuyết theo như đúng phía chuồn, Tần Khai Dịch tỏ vẻ bản thân ko khi nào mong muốn viết lách tè thuyết nữa.
  
  Tần Khai Dịch: "Đậu xanh rớt, tiếp tục xuyên trở thành anh hùng phản diện rồi mà còn phải nên theo đòi nội dung thì coi như hoàn thành chuồn. Thẩm Phi Tiếu, đỗ xanh mái ấm ngươi hoàn toàn có thể kể từ bên trên người của tớ xuống ko cóc không?"
  
  Thẩm Phi Tiếu: "Sư huynh, tớ không thích."