nguyệt minh thiên lý

Dao Anh xuyên vào một trong những cuốn sách.

Phiêu diêu thời chiến loạn, quần hùng giành giành, thân phụ nường là quyền lực mạnh mẽ nhất nhập ê, anh nường là phái mạnh chủ yếu sau cuối va vấp đỉnh Trung Nguyên.

Bạn đang xem: nguyệt minh thiên lý

Là em gái của phái mạnh chủ yếu, Dao Anh sẵn sàng yên ổn lòng ở doạng.

Ai ngờ phân phát hiện nay phái mạnh chủ yếu hận bản thân tận xương, mong muốn người sử dụng cô em gái này thay cho phái đẹp chủ yếu gả đi dạo lạc thảo nguyên vẹn, gả cho 1 lão già cả họm hẹm rộng lớn sáu mươi.

Dao Anh bị nghiền hòa thân thiện, trước sói sau hổ, cả đàn vây xung quanh, toàn bộ đều ngấp nghé vị công chúa Hán đẹp nhất như hoa.

Lúc nguy cơ tiềm ẩn nhất, vừa đẹp kiêu hùng một thế được quyết định là đoản mệnh nhập sách dẫn binh lên đường ngang.

Dao Anh lập cập rẩy, vì thế bay ngoài quái trảo, chỉ nhập tay kiêu hùng xót yếu: Bổn công chúa vừa vặn gặp gỡ ngươi đang được mến, ko cần ngươi thì ko gả, đem hồi môn tìm tới cậy nhờ ngươi!

Thuộc hạ của kiêu hùng chấn kinh thất sắc: Công chúa tránh việc trình bày bừa, Vương tất cả chúng ta là kẻ xuống tóc, là Phật Tử đem loại huyết cao quý!

Dao Anh u oán: Bổn công chúa ko chê ngươi là hòa thượng, sinh sống là kẻ của ngươi, bị tiêu diệt là quỷ của ngươi!

Hòa thượng: …

Từ phía trên, bên trên thảo nguyên vẹn chính thức lưu truyền những mẩu chuyện xung quanh Phật Tử và công chúa Hán.

Hòa thượng nhảy nhập sông Hoàng Hà cũng ko cọ sạch:…

Về sau, hòa thượng vì thế Dao Anh toá xuống áo tăng, đời này sẽ không khoác lại nữa.

| La Thanh Mai |

Mai: Văn án ko đứng đắn, chủ yếu văn thiên chủ yếu kịch, Tô Văn 

minh: quên văn án lên đường.

*********

Phật Tử: còn thông thường gọi là La Hán (arhat). Còn là tôn hào tối đa. Tôn fake đệ nhất là Phật tử, tiếp sau đó cho tới Quốc sư rồi Pháp vương vãi.

Tên truyện: Minh Nguyệt là nhũ danh của phái đẹp chủ yếu, người phiêu bạt ngàn dặm và chung một trong những phần thay cho thay đổi vận mệnh cả nghìn dặm nước ngoài vực, nên theo đuổi bản thân hiểu vừa vặn là Nguyệt soi sáng sủa ngàn dặm vừa vặn sở hữu nghĩa ánh trăng, nhập truyện sở hữu những khi phái mạnh chủ yếu coi nường như ánh trăng soi riêng rẽ cuộc sống anh ấy, không chỉ có vậy những phân cảnh sắc trọng của tất cả nhì đều rất đầy đủ ánh trăng. Vì thế bản thân đưa ra quyết định không thay đổi Hán Việt vì thế ko tìm kiếm ra gửi ngữ tương thích.

Đây là phiên bản gửi ngữ kể từ Quick Translator nguyên vẹn phiên bản online, tặng chúng ta nằm trong gọi, không tồn tại sự đồng ý của tác giả, vui vẻ lòng ko copy vì thế thương nghiệp.

link review

link review 2

001 | 002 | 003 | 004 | 005 | 006| 007 | 008 | 009 | 010

011 | 012 | 013 | 014 | 015 | 016 | 017 | 018 | 019 | 020

Xem thêm: thập niên 70 nhị hôn thê

021 | 022 | 023 | 024 | 025 | 026 | 027 | 028 | 029 | 030

031 | 032 | 033 | 034 | 035 | 036 | 037 | 038 | 039 | 040

041 | 042 | 043 | 044 | 045 | 046 | 047 | 048 | 049 | 050

051 | 052 | 053 | 054 | 055 | 056 | 057 | 058 | 059 | 060

061 | 062 | 063 | 064 | 065 | 066 | 067 | 068 | 069 | 070

071 | 072 | 073 | 074 | 075 | 076 | 077 | 078 | 079 | 080

081 | 082 | 083 | 084 | 085 | 086 | 087 | 088 | 089 | 090

091 | 092 | 093 | 094 | 095 | 096 | 097 | 098 | 099 | 100

*************

101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106| 107 | 108 | 109 | 110

111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120

121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130

131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140

141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150

151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160

161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170

171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180

181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190

*************

NT1 | NT2 | NT3 | NT4 | NT5 | NT6 | NT7 | NT8 | NT9 | NT10

NT11 | NT12 | NT13 | NT14

Xem thêm: đích thứ nữ

NT15 (convert)

cảm xúc chúng ta đọc

key