nguyệt hạ điệp ảnh

Như Châu Như Ngọc

Như Châu Như Ngọc

8.4/10

1.9K

Bạn đang xem: nguyệt hạ điệp ảnh

Trạng thái: Full

Tác giả: Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

Thể loại: Xuyên Không, Truyện Gia Đấu, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 98
Như Châu Tựa Ngọc FULL

Như Châu Tựa Ngọc FULL

7.7/10

2.2K

Trạng thái: Full

Tác giả: Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình, Nữ Phụ

Chương 98
Vua Diễn Xuất Giới Giải Trí

Vua Diễn Xuất Giới Giải Trí

7.8/10

1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

Thể loại: Xuyên Không, Đam Mỹ, Truyện Khác, Đô Thị

Chương 5
Phấn Đấu Cho Khoa Học FULL

Phấn Đấu Cho Khoa Học FULL

7.8/10

6.9K

Trạng thái: Full

Tác giả: Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

Thể loại: Linh Dị, Đam Mỹ

Chương 117
Chỉ Là Giết Thời Gian

Chỉ Là Giết Thời Gian

7.7/10

1.6K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại, Kiếm Hiệp, Truyện Cung Đấu

Chương 34
Hoàn Châu Chi Thái Hậu Kim An

Hoàn Châu Chi Thái Hậu Kim An

7.2/10

2.3K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Truyện Khác, Truyện Cung Đấu, Đông Phương

Chương 48
Vua Diễn Xuất Trong Giới Giải Trí

Vua Diễn Xuất Trong Giới Giải Trí

7.3/10

20.4K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

Thể loại: Xuyên Không, Đam Mỹ, Truyện Sủng, Đô Thị

Chương 103
Tạo Tác Thời Gian

Tạo Tác Thời Gian

7.7/10

20.5K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

Thể loại: Hài Hước, Ngôn Tình, Cổ Đại

Chương 144
Đừng Trông Mặt Mà Bắt Hình Dong FULL

Đừng Trông Mặt Mà Bắt Hình Dong FULL

7.2/10

41.3K

Trạng thái: Full

Tác giả: Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

Thể loại: Hài Hước, Ngôn Tình, Đô Thị

Chương 100
Hoàng Thành Có chỉ Châu

Hoàng Thành Có chỉ Châu

7.5/10

23.6K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

Thể loại: Hài Hước, Ngôn Tình, Cổ Đại

Chương 129
Luận kết viên của việc nom mặt mày nhưng mà bắt hình dong

Luận kết viên của việc nom mặt mày nhưng mà bắt hình dong

7.7/10

119.8K

Trạng thái: Full

Tác giả: Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

Thể loại: Đam Mỹ, Đô Thị, Huyền Huyễn

Chương 164
Ta đó là cô nương như thế

Ta đó là cô nương như thế

7.5/10

38.8K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

Thể loại: Hài Hước, Ngôn Tình, Truyện Sủng, Truyện Cung Đấu

Chương 165
Tạo tác thời quang

Tạo tác thời quang

7.8/10

3.9K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Chương 23
Ta đó là một cô nương như thế

Ta đó là một cô nương như thế

7.7/10

91.5K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

Thể loại: Hài Hước, Ngôn Tình, Truyện Sủng, Truyện Cung Đấu

Chương 195
Hân Hoan

Hân Hoan

9.3/10

138.7K

Trạng thái: Full

Tác giả: Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 116
Trọng Lai Nhất Thứ

Trọng Lai Nhất Thứ

8.8/10

89.2K

Trạng thái: Full

Tác giả: Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

Thể loại: Đam Mỹ, Đô Thị, Trọng Sinh

Chương 85
Đừng Kỳ Thị Giống Loài

Đừng Kỳ Thị Giống Loài

9.7/10

269.4K

Trạng thái: Full

Tác giả: Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

Thể loại: Đam Mỹ, Huyền Huyễn

Chương 138
Nghề Làm Phi – Tập 2

Nghề Làm Phi – Tập 2

8.5/10

20.7K

Trạng thái: FULL

Tác giả: Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình

Chương 14
Nghề Làm Phi – Tập 1

Nghề Làm Phi – Tập 1

8.5/10

20.8K

Trạng thái: FULL

Tác giả: Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình

Chương 15
Chớ Quấy Rầy Phi Thăng

Chớ Quấy Rầy Phi Thăng

9.5/10

100.4K

Trạng thái: Full

Tác giả: Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại, Huyền Huyễn

Chương 156
Bát chỉ Trang

Bát chỉ Trang

7.5/10

159.5K

Trạng thái: Full

Tác giả: Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình, Cổ Đại, Truyện Sủng, Truyện Cung Đấu

Chương 109
Who Are You ??? [Thanh Vũ]

Who Are You ??? [Thanh Vũ]

7.5/10

22.7K

Trạng thái: Full

Tác giả: Nguyệt Hạ Diệp Ảnh

Thể loại: Xuyên Không, Hài Hước, Đam Mỹ, Truyện Sủng

Chương 85
Nhìn Người Không Thể Nhìn Bề Ngoài

Nhìn Người Không Thể Nhìn Bề Ngoài

7.5/10

101.9K

Trạng thái: Full

Tác giả: Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 101
Thế Nào Là Hiền Thê

Thế Nào Là Hiền Thê

7.5/10

167.2K

Trạng thái: Full

Tác giả: Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

Thể loại: Xuyên Không, Truyện Gia Đấu, Ngôn Tình, Cổ Đại, Truyện Cung Đấu

Chương 123
Nữ Thần Trở Về

Nữ Thần Trở Về

7.5/10

213.9K

Trạng thái: Full

Tác giả: Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 153
Phúc Trạch Hữu Dư

Phúc Trạch Hữu Dư

7.5/10

43.9K

Trạng thái: Full

Tác giả: Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

Thể loại: Đam Mỹ, Trọng Sinh

Chương 81
Siêu Sao, Tính Cái Gì?

Siêu Sao, Tính Cái Gì?

7.5/10

42.7K

Trạng thái: Full

Tác giả: Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

Thể loại: Đam Mỹ, Trọng Sinh

Chương 106
Đông Phương Bất Bại Chi Noãn Dương

Đông Phương Bất Bại Chi Noãn Dương

7.5/10

15.1K

Trạng thái: Full

Tác giả: Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

Thể loại: Xuyên Không, Cổ Đại, Đam Mỹ

Chương 72
Luận Dĩ Mạo Thủ Nhân Đích Hạ Tràng

Luận Dĩ Mạo Thủ Nhân Đích Hạ Tràng

7.5/10

59.1K

Trạng thái: Full

Tác giả: Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

Thể loại: Đam Mỹ, Huyền Huyễn

Chương 164
Trông Mặt Bắt Mệnh, Sai Nặng A

Trông Mặt Bắt Mệnh, Sai Nặng A

7.5/10

1.9K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 6
Thiên Hữu

Thiên Hữu

7.5/10

19K

Trạng thái: Full

Tác giả: Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

Thể loại: Xuyên Không, Cổ Đại, Đam Mỹ

Chương 79
Công Tử Biến Bại Gia Tử

Công Tử Biến Bại Gia Tử

7.5/10

51.5K

Trạng thái: Full

Tác giả: Nguyệt Hạ Diệp Ảnh

Thể loại: Xuyên Không, Hài Hước, Đam Mỹ, Truyện Sủng

Chương 86
Xui Xẻo, Chia Tay Đi

Xui Xẻo, Chia Tay Đi

7.5/10

17.1K

Trạng thái: Full

Tác giả: Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

Thể loại: Hài Hước, Linh Dị, Đam Mỹ, Huyền Huyễn

Chương 54
Vợ Ơi Chào Em

Vợ Ơi Chào Em

7.5/10

188.2K

Trạng thái: Full

Tác giả: Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 61
Nghề Làm Phi

Nghề Làm Phi

7.5/10

36.8K

Trạng thái: Full

Tác giả: Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

Thể loại: Xuyên Không, Truyện Cung Đấu

Chương 29
Như Châu Như Ngọc

C98

Như Châu Như Ngọc

8.4/10

1.9K

Thể loại: Xuyên Không, Truyện Gia Đấu

Như Châu Tựa Ngọc FULL

C98

Như Châu Tựa Ngọc FULL

7.7/10

2.2K

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình

Vua Diễn Xuất Giới Giải Trí

C5

Vua Diễn Xuất Giới Giải Trí

7.8/10

1K

Thể loại: Xuyên Không, Đam Mỹ

Xem thêm: truyện lẽ nào em không biết

Phấn Đấu Cho Khoa Học FULL

C117

Phấn Đấu Cho Khoa Học FULL

7.8/10

6.9K

Thể loại: Linh Dị, Đam Mỹ

Chỉ Là Giết Thời Gian

C34

Chỉ Là Giết Thời Gian

7.7/10

1.6K

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Hoàn Châu Chi Thái Hậu Kim An

C48

Hoàn Châu Chi Thái Hậu Kim An

7.2/10

2.3K

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Nữ Cường

Vua Diễn Xuất Trong Giới Giải Trí

C103

Vua Diễn Xuất Trong Giới Giải Trí

7.3/10

20.4K

Thể loại: Xuyên Không, Đam Mỹ

Tạo Tác Thời Gian

C144

Tạo Tác Thời Gian

7.7/10

20.5K

Thể loại: Hài Hước, Ngôn Tình

Đừng Trông Mặt Mà Bắt Hình Dong FULL

C100

Đừng Trông Mặt Mà Bắt Hình Dong FULL

7.2/10

41.3K

Thể loại: Hài Hước, Ngôn Tình

Hoàng Thành Có chỉ Châu

C129

Hoàng Thành Có chỉ Châu

7.5/10

23.6K

Thể loại: Hài Hước, Ngôn Tình

Luận kết viên của việc nom mặt mày nhưng mà bắt hình dong

C164

Luận kết viên của việc nom mặt mày nhưng mà bắt hình dong

7.7/10

119.8K

Thể loại: Đam Mỹ, Đô Thị

Ta đó là cô nương như thế

C165

Ta đó là cô nương như thế

7.5/10

38.8K

Thể loại: Hài Hước, Ngôn Tình

Tạo tác thời quang

C23

Tạo tác thời quang

7.8/10

3.9K

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Ta đó là một cô nương như thế

C195

Ta đó là một cô nương như thế

7.7/10

91.5K

Thể loại: Hài Hước, Ngôn Tình

Hân Hoan

C116

Hân Hoan

9.3/10

138.7K

Thể loại: Đam Mỹ

Trọng Lai Nhất Thứ

C85

Trọng Lai Nhất Thứ

8.8/10

89.2K

Thể loại: Đam Mỹ, Đô Thị

Đừng Kỳ Thị Giống Loài

C138

Đừng Kỳ Thị Giống Loài

9.7/10

269.4K

Thể loại: Đam Mỹ, Huyền Huyễn

Nghề Làm Phi – Tập 2

C14

Nghề Làm Phi – Tập 2

8.5/10

20.7K

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình

Nghề Làm Phi – Tập 1

C15

Nghề Làm Phi – Tập 1

8.5/10

20.8K

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình

Chớ Quấy Rầy Phi Thăng

C156

Chớ Quấy Rầy Phi Thăng

9.5/10

100.4K

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Bát chỉ Trang

C109

Bát chỉ Trang

7.5/10

159.5K

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình

Who Are You ??? [Thanh Vũ]

C85

Who Are You ??? [Thanh Vũ]

7.5/10

22.7K

Thể loại: Xuyên Không, Hài Hước

Nhìn Người Không Thể Nhìn Bề Ngoài

C101

Nhìn Người Không Thể Nhìn Bề Ngoài

7.5/10

101.9K

Thể loại: Ngôn Tình

Thế Nào Là Hiền Thê

C123

Thế Nào Là Hiền Thê

7.5/10

167.2K

Thể loại: Xuyên Không, Truyện Gia Đấu

Nữ Thần Trở Về

C153

Nữ Thần Trở Về

7.5/10

213.9K

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Phúc Trạch Hữu Dư

C81

Phúc Trạch Hữu Dư

7.5/10

43.9K

Thể loại: Đam Mỹ, Trọng Sinh

Siêu Sao, Tính Cái Gì?

C106

Siêu Sao, Tính Cái Gì?

7.5/10

42.7K

Thể loại: Đam Mỹ, Trọng Sinh

Đông Phương Bất Bại Chi Noãn Dương

C72

Đông Phương Bất Bại Chi Noãn Dương

7.5/10

15.1K

Thể loại: Xuyên Không, Cổ Đại

Luận Dĩ Mạo Thủ Nhân Đích Hạ Tràng

C164

Luận Dĩ Mạo Thủ Nhân Đích Hạ Tràng

7.5/10

59.1K

Thể loại: Đam Mỹ, Huyền Huyễn

Trông Mặt Bắt Mệnh, Sai Nặng A

C6

Trông Mặt Bắt Mệnh, Sai Nặng A

7.5/10

1.9K

Thể loại: Ngôn Tình

Thiên Hữu

C79

Thiên Hữu

7.5/10

19K

Thể loại: Xuyên Không, Cổ Đại

Công Tử Biến Bại Gia Tử

C86

Công Tử Biến Bại Gia Tử

7.5/10

51.5K

Thể loại: Xuyên Không, Hài Hước

Xui Xẻo, Chia Tay Đi

C54

Xui Xẻo, Chia Tay Đi

7.5/10

17.1K

Thể loại: Hài Hước, Linh Dị

Vợ Ơi Chào Em

C61

Vợ Ơi Chào Em

7.5/10

188.2K

Thể loại: Ngôn Tình

Nghề Làm Phi

C29

Nghề Làm Phi

7.5/10

Xem thêm: cưng chiều vợ nhỏ

36.8K

Thể loại: Xuyên Không, Truyện Cung Đấu