nghe nói em thích tôi diễn viên

Vương Sở Nhiên đem bước tiến bộ rộng lớn sau cơn lốc "Nghe trình bày em mến tôi". Trước bại liệt, sự nghiệp của cô ý ko bao nhiêu có nét tuy nhiên lại hấp dẫn vày nước ngoài hình.