ngày nào cũng lên hot search

 • Reads 138,437
 • Votes 5,869
 • Parts 41

Complete, First published Apr 12, 2020

Bạn đang xem: ngày nào cũng lên hot search

Table of contents

 • Sun, Apr 12, 2020

 • Sun, Apr 12, 2020

 • Sun, Apr 12, 2020

 • Sun, Apr 12, 2020

 • Sun, Apr 12, 2020

 • Sun, Apr 12, 2020

 • Mon, Apr 13, 2020

 • Mon, Apr 13, 2020

 • Mon, Apr 13, 2020

 • Mon, Apr 13, 2020

 • Tue, Apr 14, 2020

 • Tue, Apr 14, 2020

 • Tue, Apr 14, 2020

 • Tue, Apr 14, 2020

 • Tue, Apr 14, 2020

 • Tue, Apr 14, 2020

 • Wed, Apr 15, 2020

 • Wed, Apr 15, 2020

 • Wed, Apr 15, 2020

  Xem thêm: truyện chồng tôi mắc hội chứng bác học

 • Wed, Apr 15, 2020

 • Wed, Apr 15, 2020

 • Wed, Apr 15, 2020

 • Thu, Apr 16, 2020

 • Thu, Apr 16, 2020

 • Thu, Apr 16, 2020

 • Fri, Apr 17, 2020

 • Fri, Apr 17, 2020

 • Sun, Apr 19, 2020

 • Sun, Apr 19, 2020

 • Sun, Apr 19, 2020

 • Mon, Apr 27, 2020

 • Mon, Apr 27, 2020

 • Mon, Apr 27, 2020

 • Mon, Apr 27, 2020

 • Mon, Apr 27, 2020

 • Mon, Apr 27, 2020

 • Mon, Apr 27, 2020

 • Mon, Apr 27, 2020

  Xem thêm: có thể chứng minh tôi thích em

 • Mon, Apr 27, 2020

 • Mon, Apr 27, 2020

 • Mon, Apr 27, 2020

Tác giả: Hà Tằng Hữu Hạnh
  
  Edit & Bìa Cover: Mộc - Beta: Linh
  
  Thể loại: Hiện đại - Nguyên thanh lịch - Giới vui chơi giải trí - 1v1 - HE
  
  Số chương: 71 chương + 4 nước ngoài truyện
  
  Nhân vật chính: Thương Ngôn & Tần Mục