ngang ngược độc chiếm em

 • Reads 792,228
 • Votes 15,479
 • Parts 77

Complete, First published Mar 11, 2017

Bạn đang xem: ngang ngược độc chiếm em

Table of contents

 • Mon, Mar 27, 2017

 • Mon, Mar 27, 2017

 • Fri, Mar 31, 2017

 • Thu, Apr 6, 2017

 • Thu, Apr 6, 2017

 • Sun, Apr 9, 2017

 • Wed, Apr 12, 2017

 • Wed, Apr 12, 2017

 • Sun, Apr 16, 2017

 • Sun, Apr 16, 2017

 • Thu, Apr đôi mươi, 2017

 • Fri, Apr 21, 2017

 • Wed, May 3, 2017

 • Mon, May 15, 2017

 • Mon, May 15, 2017

 • Tue, Jun 6, 2017

 • Tue, Jun 6, 2017

 • Fri, Jun 16, 2017

 • Mon, Nov 6, 2017

 • Mon, Nov 6, 2017

 • Mon, Nov 6, 2017

 • Mon, Nov 6, 2017

 • Mon, Nov 6, 2017

 • Mon, Nov 6, 2017

 • Mon, Nov 6, 2017

 • Mon, Nov 6, 2017

 • Mon, Nov 6, 2017

 • Mon, Nov 6, 2017

 • Mon, Nov 6, 2017

 • Mon, Nov 6, 2017

 • Mon, Nov 6, 2017

 • Mon, Nov 6, 2017

 • Mon, Nov 6, 2017

 • Mon, Nov 6, 2017

 • Mon, Nov 6, 2017

 • Tue, Nov 7, 2017

 • Wed, Nov 8, 2017

  Xem thêm: truyện sắc dục

 • Thu, Nov 9, 2017

 • Fri, Nov 10, 2017

 • Sat, Nov 11, 2017

 • Sat, Nov 11, 2017

 • Sun, Nov 12, 2017

 • Mon, Nov 13, 2017

 • Tue, Nov 14, 2017

 • Thu, Nov 16, 2017

 • Thu, Nov 16, 2017

 • Sat, Nov 18, 2017

 • Sat, Nov 18, 2017

 • Sun, Nov 19, 2017

 • Mon, Nov đôi mươi, 2017

 • Thu, Nov 23, 2017

 • Mon, Nov 27, 2017

 • Fri, Dec 1, 2017

 • Mon, Dec 4, 2017

 • Fri, Dec 8, 2017

 • Mon, Dec 11, 2017

 • Fri, Dec 15, 2017

 • Mon, Dec 18, 2017

 • Fri, Dec 22, 2017

 • Mon, Dec 25, 2017

 • Wed, Jan 3, 2018

 • Sat, Jan 13, 2018

 • Wed, Jan 24, 2018

 • Mon, Jan 29, 2018

 • Wed, Feb 7, 2018

 • Thu, Feb 15, 2018

 • Tue, Feb đôi mươi, 2018

 • Tue, Feb đôi mươi, 2018

 • Mon, Feb 26, 2018

 • Sun, Mar 4, 2018

 • Sun, Mar 11, 2018

 • Sat, Mar 17, 2018

 • Wed, Mar 28, 2018

 • Wed, Apr 4, 2018

  Xem thêm: lý hàn y

 • Fri, Apr 13, 2018

 • Fri, May 4, 2018

 • Wed, Jul 25, 2018

Ban đầu ai là kẻ vẫn tự động bản thân nhận cô về nuôi, ai là kẻ tự động ý lôi cô cuốn vô vòng xoáy tình thương yêu. Anh là kẻ vẫn dạy dỗ cô trí tuệ về toàn bộ vô cuộc sống thường ngày này, kể từ tình thương yêu cho tới dục tình. Anh đó là tía cô!
  
  Cô từng khoác quyết định anh là tía cô, rồi lại khoác quyết định tiếp sau đó anh là tình thương yêu của đời bản thân. Nhưng anh thì ăn ở với cô đi ra sao chứ? Anh rõ nét vẫn ve vãn thực hiện cô si mê, tiếp sau đó biết cô đem tình yêu với bản thân, lại trực tiếp chân giày đạp, nhốt cô vô mái ấm, ngày ngày ân ái với những người phụ nữ giới khác!
  
  Bao nhiêu sự sung sướng vô đời cũng chính là anh mang đến cô, từng nào thương tổn cũng vậy. Cuối nằm trong, sau khoản thời gian chỗ bị thương vẫn thôi ko rướm huyết, anh lại cho tới thưa điều thương cảm. Anh luôn luôn bá đạo vì như thế sở nguyện của tớ tuy nhiên phá vỡ cuộc sống của cô ý. Mọi tội lỗi đều ụp không còn lên đầu cô. Cô vì như thế một người vì vậy tuy nhiên xoay sống lưng đợt tiếp nhữa với cuộc sống thường ngày mới nhất của tớ. Có xứng không??