Nghĩa của từ nascar là gì về các giải Đua xe? 2 tay Đua nascar là gì

     
abbreviation for National Association for Stoông chồng Car Aulớn Racing: the organization that controls the sport of stoông chồng oto racing (= in which ordinary cars are made stronger và faster for races) in the US


Bạn đang xem: Nghĩa của từ nascar là gì về các giải Đua xe? 2 tay Đua nascar là gì

 

Muốn nắn học tập thêm?

Nâng cao vốn tự vựng của bạn với English Vocabulary in Use trường đoản cú cdspninhthuan.edu.vn.Học các từ bạn phải tiếp xúc một biện pháp tự tin.


*

*

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu vớt bằng cách nháy lưu ban chuột Các app search tìm Dữ liệu cấp giấy phép


Xem thêm: Câu 2: Quy Mô Dân Số Là Gì ? Quy Mô Dân Số Việt Nam Những Phát Hiện Chính

Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy cập cdspninhthuan.edu.vn English cdspninhthuan.edu.vn University Press Quản lý Sự thuận tình Sở ghi nhớ và Riêng tư Corpus Các quy định thực hiện
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語

Chuyên mục: