Năng suất sinh học là gì, nghĩa của từ năng suất sinh học trong tiếng việt

 - 

Năng suất sinc học tập là: tổng lượng chất thô tích trữ được từng ngày trên 1 ha gieo tdragon trong veo thời hạn sinh trưởng.

Đáp án đề xuất lựa chọn là: b
Bạn đang xem: Năng suất sinh học là gì, nghĩa của từ năng suất sinh học trong tiếng việt

*
*
*
*
*
*
*
*Xem thêm: Nghĩa Của Từ Haphazard Là Gì ? Nghĩa Của Từ Haphazard Trong Tiếng Việt

Sự tích lũy cacbon sinh sống cây hướng dương (g/m2/ngày) nhỏng sau: rễ: 0,2; lá: 0,3; thân: 0,6; hoa: 8,8. Năng suất sinch học và năng suất kinh tế tài chính của cây phía dương bằng bao nhiêu?
Xem thêm: Chứng Chỉ Tkt Là Gì ? Tkt (Teaching Knowledge Test)

Trên 1 ha quả cà chua, sau 60 mùa thu được 3000kg sinch khối. Trong đó, tất cả 2400 kg quả. Hãy tài năng suất sinch học (kg/ngày/ha), năng suất kinh tế tài chính (kg/ngày/ha), hệ số ghê tế?


Cho các phương án sau:(1) Tăng diện tích S lá kêt nạp ánh nắng là bức tốc độ quang hợp dẫn mang đến tăng tích trữ chất cơ học trong cây→ tăng năng suất cây cỏ.(2) Điều khiển tăng diện tích cỗ lá nhờ vào những biện pháp: bón phân, tưới nước hợp lí, triển khai nghệ thuật chăm lo phù hợp đối với mỗi các loại cùng kiểu như cây trồng.(3) Điều tiết hoạt động quang đãng phù hợp của lá bằng cách vận dụng các biện pháp chuyên môn quan tâm, bón phân, tưới nước hợp lý và phải chăng, cân xứng so với mỗi loài cùng giống cây cối. Tạo điều kiện cho cây kêt nạp với chuyển hóa tích điện mặt ttách một bí quyết tất cả kết quả.(4) Tdragon cây cùng với tỷ lệ chi chít nhằm lá dìm được rất nhiều ánh nắng cho quang phù hợp.(5) Tuyển chọn, áp dụng các một số loại cây tất cả sự phân bổ sản phẩm quang quẻ thích hợp vào các phần tử có giá trị kinh tế tài chính cùng với tỷ lệ cao (hạt, quả, củ,...) → tăng thông số tài chính của cây cối.(6) Các biện pháp nông sinch, bón phân phải chăng.Những biện pháp như thế nào bên trên đây được thực hiện để tăng năng suất cây xanh trải qua thay đổi quang hợp?