Chỉ bằng quì tím, nhận biết: na2co3, na2so4, nahso4 làm quỳ tím chuyển màu gì,

     
Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

a,Tính pH của hỗn hợp NaOH 0,01 (M). Dung dịch này làm cho quỳ tím cùng phenolphtalein đưa quý phái màu gì?

b, Tính pH của dung dịch HCl 0,01 (M). Dung dịch này có tác dụng quỳ tím và phenolphtaleintrở qua màu gì


*

a)

( = C_M_NaOH = 0,01M\ = dfrac10^-14 = 10^-12M\Rightarrow pH = -log() = 12)

Dung chất dịch này làm quỳ tím hóa xanh, có tác dụng dung dịch phenolphtalein gửi quý phái red color.

Bạn đang xem: Chỉ bằng quì tím, nhận biết: na2co3, na2so4, nahso4 làm quỳ tím chuyển màu gì,

b)

( = C_M_HCl = 0,01M\Rightarrow pH = -log() = -log(0,01) = 2)

Dung chất dịch này có tác dụng quỳ tím hóa đỏ, không làm cho thay đổi màu dung dịch phenolphtalein.


*

HCl khô lúc gặp mặt quỳ tím thì làm cho quỳ tím:

A. chuyển lịch sự color đỏ

B. chuyển sang trọng màu xanh

C. không gửi màu

D gửi không màu


Cho các dung dịch sau: NaOH; Na2CO3; NaHSO4; Na2SO4. Dung dịch làm cho quỳ tím đổi blue color là

A. NaOH ; Na2CO3

B. NaHSO4 ; NaOH

C. NaOH ; Na2SO4

D. NaHSO4 ; Na2CO3


Cho các dung dịch sau: NaOH, NaHCO3,Na2CO3, NaHSO4, Na2SO4. Dung dịch tạo nên quỳ tím đổi màu xanh da trời là

A.

Xem thêm: Trước Khi Lột Mụn Xong Nên Làm Gì ? Lột Mụn Xong Nên Đắp Mặt Nạ Gì

NaOH; Na2SO4; Na2CO3

B. NaHSO4; NaHCO3; Na2CO3

C. NaOH, NaHCO3, Na2CO3

D. NaHSO4; NaOH; NaHCO3


Cho các hỗn hợp sau: NaOH, NaNO3, Na2SO4, NaCl, NaClO, NaHSO4 với Na2CO3. Số hỗn hợp làm cho thay đổi màu quỳ tím là

A. 4

B. 3

C. 5

D. 7


Chọn A

Cho những hỗn hợp làm cho đổi màu quỳ tím:

+ Đổi thành xanh: NaOH, Na2CO3

+ Đổi thành xanh rồi mất màu: NaClO

+ Đổi thành đỏ: NaHSO4


Cho các hỗn hợp sau: NaOH, NaNO3, Na2SO4, NaCl, NaClO, NaHSO4 va Na2CO3. Có bao nhiêu hỗn hợp làm cho chuyển màu quỳ tím

A. 4

B. 3

C. 5

D. 7


Đáp án A.

Các dung dịch làm chuyển màu quỳ tím

Làm quỳ tím hóa xanh: NaOH, Na2CO3

Làm quỳ tím hóa đò: NaHSO4

Làm quỳ tím hóa xanh tiếp nối mất màu: NaClO


Dung dịch X có tác dụng quỳ tím gửi màu xanh, còn dung dịch Y không có tác dụng quỳ tím chuyển màu sắc. Trộn X vả Y chiếm được kết tủa. X, Y lần lượt là:

A. Na2CO3 cùng KNO3

B.KOH với FeCl3.

C.K2CO3và Ba(NO3)2.

D.NaOH và K2SO4.Chuyên mục: